A vagyonvédelmi tv. módosítása

Hollósy Margit küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Miniszterelnökség részére

Az igénylés részben sikeres volt.

Feladó: Hollósy Margit

Delivered

Tisztelt Miniszterelnökség!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény módosítására vonatkozóan 2019. március 12-én a NAIH elnöke számára megküldött törvényjavaslat tervezetet, valamint a megküldő levelet. Kérem továbbá azon dokumentumok, indokok megküldését, amely alapján a törvényjavaslatot - tárcaközi köröztetés nélkül - nem a Kormány, hanem a miniszter önálló képviselői indítványként nyújtotta be.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. június 25.

Üdvözlettel:

Hollósy Margit

Hivatkozása ide

Feladó: Közérdekű adatigénylés (ME)
Miniszterelnökség


Attachment image001.jpg
6K Download

Attachment SMiBiz224 K19071015300.pdf
46K Download View as HTML

Attachment SMiBiz224 K19071015310.pdf
176K Download View as HTML


Tisztelt Cím!

 

Mellékelve, határidőben megküldjük a Miniszterelnökség válaszát az Ön
által benyújtott közérdekű adatigénylésre.

 

 

[1]Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: logo  

 

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Hollósy Margit

Delivered

Dr. Janó Márk Ádám Úr
közigazgatási államtitkár részére
Miniszterelnökség
Budapest

Tisztelt Közigazgatási Államtitkár Úr!

Nagyon köszönöm a megküldött törvénytervezet.
Sajnálattal olvastam azonban, hogy az általam kért megküldő levelet nem áll módjában számomra továbbítani, tekintve, hogy az – megítélése szerint – nem minősül közérdekű adatnak.

Ez az álláspontja furcsa számomra, mert azt a levelet Ön államtitkári minőségében küldte meg a NAIH számára, és mint az a NAIH válaszleveléből kiderül, egy napos válaszadási határidővel, amelyet a NAIH elnöke nevében még aznap meg is válaszoltak az alábbiak szerint:

„Tisztelt Közigazgatási Államtitkár Úr!

A mai napon elektronikus úton érkezett a személy- és vagyonvêdelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. tőrvény módosításáról szóló törvénytervezettel (a továbbiakban: Tervezettel) kapcsolatos álláspontomról — rendelkezésemre álló, meglehetősen szűk időkeretre is tekintettel soron kívül — az alábbiakban tájékoztatom.

Természetesen a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, mint a személyes adatok védelméhez fűződő alapvető jog érvényesítéséért és érvényesülésének felügyeletéért felelős szerv, ahogyan eddig is, továbbra is készséggel áll a jogszabály- előkészítők és törvényjavaslat benyújtására jogosultak — így Miniszter Úr — rendelkezésére a Tervezettel kapcsolatos koncepcionális és részletes kérdések megvitatásában.”

Amennyiben ismét átolvasva az Ön által szignált megküldő levelet, netán mégiscsak megváltozna a megítélése annak közérdekű voltát illetően, úgy megtisztelne, ha mégiscsak megküldené számomra.

Szívélyes üdvözlettel:

Hollósy Margit

Hivatkozása ide

Feladó: Hollósy Margit

Delivered

PS
Tisztelt Államtitkár Úr!

Majd’ elfelejtettem megköszönni, hogy az Infotv. 30. § (3) bekezdésben foglaltaknak megfelelően felhívta figyelmemet a jogorvoslati lehetőségeimre – köztük a bírósághoz történő fordulás jogára –, de tekintve koromat én már nem szívesen járnék bíróságra. Noha Ön még fiatal ember, de gondolom ön sem.

Üdvözlettel:

Margit

Hivatkozása ide

Szauer Zsuzsanna hozzászólt ()

Nagyon komolyan egyetértek:-))! Szauer Zsu

Link to this

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Hollósy Margit:
Csak a(z) Miniszterelnökség munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 2 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Nemzeti Konzultáció Adatai

A(z) Miniszterelnökség részére toma által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei