A visontai naperőmű értékesítésével és üzemeltetésével kapcsolatos szerződések szövege

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft. küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést MVM Hungarowind Kft. részére

Az igénylést elutasította a(z) MVM Hungarowind Kft..

Feladó: Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Delivered

Tisztelt MVM Hungarowind Kft.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az MVM Hungarowind Zrt. által a Mátrai Erőmű Zrt.-vel a visontai naperőmű
a) adásvételére megkötött,
b) az adásvételt követő üzemeltetésére vonatkozó, valamint
c) a két fél között a visontai naperőművel összefüggésben kötött esetleges minden további
szerződést, azok mellékleteivel együtt.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. december 20.

Üdvözlettel:

dr, Bodoky Tamás Richárd
ügyvezető
Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Hivatkozása ide

Feladó: Hungarowind
MVM Hungarowind Kft.


Attachment image001.png
3K Download


Tisztelt Dr Bodoky Tamás Richárd Ügyvezető Úr!

 

2018. december 20-án kézhez vett,  „Közérdekű adat igénylés - A visontai
naperőmű értékesítésével és üzemeltetésével kapcsolatos szerződések
szövege” tárgyban tett megkeresésével kapcsolatban tájékoztatjuk, hogy az
annak keretében megküldeni, közzétenni kért dokumentumok olyan üzleti
információkat tartalmaznak, amelyek kiadása, nyilvánosságra hozatala
hátrányosan befolyásolhatják az MVM Csoport jelenleg is folyó
tranzakcióit, versenyhátrányt okozva ezáltal az MVM Csoportnak. A
dokumentumokban foglalt tartalom és feltételrendszer továbbá alapjául
szolgál későbbi üzleti döntések meghozatalához.

 

Fentiekre tekintettel ez esetben adatigényét nem áll módunkban
teljesíteni.

 

A Infotörvény 31. §-a értelmében az igénylő a közérdekű adat megismerésére
vonatkozó igény elutasítása esetén bírósághoz fordulhat.   A pert az igény
elutasításának közlésétől számított harminc napon belül kell megindítani
az igényt elutasító szerv ellen. Ha az igény elutasítása miatt az igénylő
a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálatának
kezdeményezése érdekében a Hatóságnál bejelentést tesz, a pert a Hatóság 
tárgyban megküldött értesítésének kézhezvételét követő harminc napon belül
lehet megindítani. A perindításra rendelkezésre álló határidő elmulasztása
esetén igazolásnak van helye.

 

 

Üdvözlettel:

MVM Hungarowind Kft.

 

[1]mvm_hungarowind

MVM Hungarowind Szélerőmű Üzemeltető Kft.

1031 Budapest, Szentendrei út 207-209.

[2]www.hungarowind.hu

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.:
Csak a(z) MVM Hungarowind Kft. munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei