A Windows 10 operációs rendszer túlzottan kiterjedt adatgyűjtése

dr. Balogh Ákos Sándor küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság részére

Az igénylés részben sikeres volt.

Feladó: dr. Balogh Ákos Sándor

Tisztelt Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

A francia adatvédelmi hatóság (CNIL) 2016. június 30-án formálisan figyelmeztette a Microsoftot mert a felhasználók beleegyezése nélkül a Windows 10 operációs rendszer túlzottan kiterjedt adatgyűjtést folytat. A CNIL szerint a Microsoft feleslegesen sok és irreleváns adatot halmoz fel, emellett nem tesz eleget számos adatvédelmi előírásnak sem.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre hogy
1. A NAIH-hoz érkezett-e bejelentés a Windows 10 túlzottan kiterjedt adatgyűjtésével összefüggésben?
2. Amennyiben igen, ennek milyen a számossága?
3. Indult-e ezzel összefüggésben NAIH vizsgálat?
4. Milyen eredménnyel zárult ez a vizsgálat?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. július 27.

Üdvözlettel:

dr. Balogh Ákos Sándor

Hivatkozása ide

Feladó: ugyfelszolgalat@naih.hu
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Tisztelt Címzett!

Elektronikus üzenete a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság levelező rendszerébe megérkezett.

Megkeresését köszönjük.

NAIH ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

EZ EGY AUTOMATIKUS ÜZENET, KÉRJÜK ERRE A LEVÉLRE NE VÁLASZOLJON!

Hivatkozása ide

Feladó: dr. Balogh Ákos Sándor

Delivered

Tisztelt Ügyfélszolgálat!

Adatigénylésemre a törvényileg előírt határidőn belül nem érkezett válasz.

Kérem intézkedésüket a válasz mielőbbi megküldésére, ellenkező esetben jogorvoslatért a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz leszek kénytelen fordulni.

Üdvözlettel:

dr. Balogh Ákos Sándor

Hivatkozása ide

Feladó: ugyfelszolgalat@naih.hu
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Tisztelt Címzett!

Elektronikus üzenete a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság levelező rendszerébe megérkezett.

Megkeresését köszönjük.

NAIH ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

EZ EGY AUTOMATIKUS ÜZENET, KÉRJÜK ERRE A LEVÉLRE NE VÁLASZOLJON!

Hivatkozása ide

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság


Attachment NAIH 2016 4640 2 z.pdf
341K Download View as HTML


Dr. Balogh Ákos Sándor
[FOI #7202 email]

Tisztelt dr. Balogh Ákos Sándor!

2016. október 27-én elektronikus beadványában a 2016. július 27-én a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: Hatóság) benyújtott közérdekű adatigénylésre adandó válasz után érdeklődött.

Érdeklődő beadványára a következő tájékoztatást adjuk:

2016. július 27-én elektronikus úton benyújtott közérdekű adatigénylésében az alábbi kérdéseket tette fel a Hatóságnak:

„Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre hogy 1. A NAIH-hoz érkezett-e bejelentés a Windows 10 túlzottan kiterjedt adatgyűjtésével összefüggésben?
2. Amennyiben igen, ennek milyen a számossága?
3. Indult-e ezzel összefüggésben NAIH vizsgálat?
4. Milyen eredménnyel zárult ez a vizsgálat?”

Adatigénylésére a Hatóság 2016. július 28-án elkészítette válaszlevelét, melyet – adminisztrációs hiba miatt – nem megfelelő (’[email address]’) címre küldtünk meg.

A mulasztásért szíves elnézését kérjük, és a Hatóság 2016. július 28-án kelt válaszát csatoltan megküldjük.

Tájékoztatjuk, hogy jelen levelünket kizárólag elektronikus úton küldjük meg.

Budapest, 2016. október 28.

Üdvözlettel:

NAIH Ügyfélszolgálat

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: dr. Balogh Ákos Sándor

Delivered

Tisztelt Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság!

Köszönöm 2016. október 28-án kelt levelüket, amelyben megküldték a három hónappal korábban benyújtott közérdekű adatigénylésemre a választ. Természetesen bárkivel előfordulhat, hogy adminisztrációs hiba miatt nem megfelelő email címre küldi meg a választ. Válaszukban foglaltak azonban további, levelükben meg nem válaszolt kérdéseket vetettek fel.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján - a Windows 10-el kapcsolatos NAIH vizsgálat tartalmát nem érintő - alábbi adatigénylést terjesztem elő.

Levelük szerint a Windows 10-el kapcsolatos vizsgálati eljárást 2016. július 8-án zárták le, amelyet három állampolgár bejelentése alapján indítottak.

1. Kérem tájékoztassanak a Windows 10-el kapcsolatos állampolgári bejelentések pontos időpontjáról.

Az Infotv. 60. § (3) bek. szerint, ha az adatvédelmi hatósági eljárást a Hatóság bejelentésen alapuló vizsgálata előzte meg, a bejelentőt az adatvédelmi hatósági eljárás megindításáról, illetve befejezéséről értesíteni kell.

2. Kérem küldjék meg számomra Windows 10-el kapcsolatos állampolgári bejelentők számára az adatvédelmi hatósági eljárás megindításáról kiküldött tájékoztatásuk pontos időpontját.

Az Infotv. 60. § (4) bek. szerint a Hatóság adatvédelmi hatósági eljárást indít, ha a bejelentésen alapuló vizsgálat alapján vagy egyébként valószínűsíthető a személyes adatok jogellenes kezelése, és a jogellenes adatkezelés személyek széles körét érinti, vagy nagy érdeksérelmet vagy kárveszélyt idézhet elő.

3. Kérem tájékoztassanak arról, hogy a Windows 10-el kapcsolatos hatósági eljárást milyen indokok alapján indították meg.

Az Infotv. 60. § (5) bek. előírása szerint az adatvédelmi hatósági eljárásban az ügyintézési határidő két hónap, amely egy alkalommal, legfeljebb harminc nappal hosszabbítható meg. Július 28-án elkészített válaszlevelük szerint az ügyben hatósági eljárás indult.

4. Kérem, küldjék meg számomra a Windows 10-el kapcsolatos hatósági eljárás megindításának pontos időpontját.

2016. július 28-a óta a Windows 10-el kapcsolatos hatósági eljárásra biztosított két hónap ügyintézési határidő, valamint a maximálisan harminc napos hosszabbítási határidő is letelt.

5. Kérem, tájékoztassanak arról, hogy a Windows 10-el kapcsolatos két hónapos hatósági eljárás ügyintézési ideje mikor, milyen indokok alapján és mennyi idővel került meghosszabbításra.

6. Kérem, informáljanak arról, hogy a Windows 10-el kapcsolatos hatósági eljárás lezárását mikorra tervezik.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.

Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. október 28.

Üdvözlettel:

dr. Balogh Ákos Sándor

Hivatkozása ide

Feladó: ugyfelszolgalat@naih.hu
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Tisztelt Címzett!

Elektronikus üzenete a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság levelező rendszerébe megérkezett.

Megkeresését köszönjük.

NAIH ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

EZ EGY AUTOMATIKUS ÜZENET, KÉRJÜK ERRE A LEVÉLRE NE VÁLASZOLJON!

Hivatkozása ide

Feladó: dr. Balogh Ákos Sándor

Delivered

Tisztelt Ügyfélszolgálat!

Adatigénylésemre a törvényileg előírt határidőn belül nem érkezett válasz.

Kérem intézkedésüket a válasz mielőbbi megküldésére.

Üdvözlettel:

dr. Balogh Ákos Sándor

Hivatkozása ide

Feladó: ugyfelszolgalat@naih.hu
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Tisztelt Címzett!

Elektronikus üzenete a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság levelező rendszerébe megérkezett.

Megkeresését köszönjük.

NAIH ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

EZ EGY AUTOMATIKUS ÜZENET, KÉRJÜK ERRE A LEVÉLRE NE VÁLASZOLJON!

Hivatkozása ide

Feladó: NAIH ügyfélszolgálat
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság


Attachment NAIH 2016 4640 5 Z.pdf
265K Download View as HTML


 

 

Tisztelt Címzett!

Mellékelten megküldöm a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
levelét!

Üdvözlettel:

NAIH Ügyfélszolgálat

 

 

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő dr. Balogh Ákos Sándor:
Csak a(z) Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei