A ZEG-I-PARK Kft-től történt ingatlanvásárlás előkészítő dokumentumai

Becker András küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylést elutasította a(z) Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal.

Feladó: Becker András

Delivered

Tisztelt Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

A 2016. december 28-án kelt adásvételi szerződés szerint Zalaegerszeg Megyei Jogú Város megvásárolta a ZEG-I-Park Kft-től a zalaegerszegi 0779 és 0781/2 hrsz-ú ingatlanokat. Ezzel kapcsolatban kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az adásvételt megelőzően a Város által készíttetett ingatlan-értékbecslést, illetve azt a városi képviselő-testület vagy az ügyben illetékes bizottság által hozott határozatot, mely felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. május 8.

Üdvözlettel:

Becker András

Hivatkozása ide

Feladó: Zalaegerszeg MJV Jegyző
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

K=C3=B6z=C3=A9rdek=C5=B1_adat?=
=?utf-8?Q?_ig=C3=A9nyl=C3=A9s_-_A_ZEG-I-PARK_Kft-t=C5=91l?=
=?utf-8?Q?_t=C3=B6rt=C3=A9nt_ingatlanv=C3=A1s=C3=A1rl=C3=A1s_el=C5=91k?=
=?utf-8?Q?=C3=A9sz=C3=ADt=C5=91_dokumentumai?=
Date: Tue, 30 May 2017 16:37:21 +0200
Message-ID: <00cb01d2d952$3f1e1f10$bd5a5d30$@zalaegerszeg.hu>
MIME-Version: 1.0
Content-Type: multipart/mixed;
boundary="----=_NextPart_000_00CC_01D2D963.02A76440"
X-Mailer: Microsoft Outlook 14.0
Thread-Index: AQG8SoGWBPevkGzbpQSWnzHXlcUcO6IyEnjQ
Content-Language: hu

This is a multipart message in MIME format.

------=_NextPart_000_00CC_01D2D963.02A76440
Content-Type: text/plain;
charset="utf-8"
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable

Tisztelt Becker Andr=C3=A1s =C3=9Ar!

Ez=C3=BAton tov=C3=A1bb=C3=ADtom k=C3=B6z=C3=A9rdek=C5=B1 =
adatig=C3=A9nyl=C3=A9s=C3=A9vel kapcsolatban Dr. Kov=C3=A1cs G=C3=A1bor =
c=C3=ADmzetes f=C5=91jegyz=C5=91 =C3=BAr v=C3=A1lasz=C3=A1t.=20

Dr. Kov=C3=A1cs G=C3=A1bor c=C3=ADmzetes f=C5=91jegyz=C5=91=20
megb=C3=ADz=C3=A1s=C3=A1b=C3=B3l

Paczona R=C3=B3bertn=C3=A9
titk=C3=A1rs=C3=A1gi referens

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Becker András

Delivered

Tisztelt Paczona Róbertné!
Köszönöm a választ, de úgy látom, sajnos a csatolmány lemaradt.

Üdvözlettel:

Becker András

Hivatkozása ide

Feladó: Becker András

Delivered

Tisztelt Zalaegerszeg MJV Jegyző!
Tisztelt Paczona Róbertné!

Május 30-i levelemben jeleztem, hogy az ön által küldött levélről lemaradt a csatolmány, de választ a levelemre nem kaptam.
Kérem, szíveskedjen elküldeni az adatigénylésben megjelölt dokumentumot.

Üdvözlettel:

Becker András

Hivatkozása ide

Feladó: Zalaegerszeg MJV Jegyző
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

K=C3=B6z=C3=A9rdek=C5=B1_adat?=
=?UTF-8?Q?_ig=C3=A9nyl=C3=A9s_-_A_ZEG-I-PARK_Kft-t=C5=91l?=
=?UTF-8?Q?_t=C3=B6rt=C3=A9nt_ingatlanv=C3=A1s=C3=A1rl=C3=A1s_el=C5=91k?=
=?UTF-8?Q?=C3=A9sz=C3=ADt=C5=91_dokumentumai?=
Date: Wed, 7 Jun 2017 12:03:12 +0200
Message-ID: <006101d2df75$45bc1f10$d1345d30$@zalaegerszeg.hu>
MIME-Version: 1.0
Content-Type: multipart/mixed;
boundary="----=_NextPart_000_0062_01D2DF86.09476010"
X-Mailer: Microsoft Outlook 14.0
Thread-Index: AQG8SoGWBPevkGzbpQSWnzHXlcUcOwJI+tEaojQMXpA=
Content-Language: hu

This is a multipart message in MIME format.

------=_NextPart_000_0062_01D2DF86.09476010
Content-Type: text/plain;
charset="UTF-8"
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable

Tisztelt Becker Andr=C3=A1s =C3=9Ar!
Ism=C3=A9telten k=C3=BCld=C3=B6m k=C3=B6z=C3=A9rdek=C5=B1 =
adatig=C3=A9nyl=C3=A9s=C3=A9vel kapcsolatos v=C3=A1laszunkat.=20
A hivatkozott =C3=96n =C3=A1ltal k=C3=BCld=C3=B6tt m=C3=A1jus 30-i =
e-mailt nem kaptuk meg. Az Elk=C3=BCld=C3=B6tt elemek k=C3=B6z=C3=B6tt =
az =C3=A1ltalunk k=C3=BCld=C3=B6tt e-mail pedig tartalmazza a =
csatolm=C3=A1nyt.=20
=C3=9Cdv=C3=B6zlettel:
Paczona R=C3=B3bertn=C3=A9
titk=C3=A1rs=C3=A1gi referens

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Becker András

Delivered

Tisztelt Paczona Róbertné!

Ebben az esetben a kiterjesztéssel lehet a baj, arra kérném, valamilyen más, általánosan használt fájlformátumban (pdf, rtf egyebek) szíveskedjen a választ újra elküldeni.
Köszönettel:

Üdvözlettel:

Becker András

Hivatkozása ide

Feladó: Zalaegerszeg MJV Jegyző
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment Becker A k zerdeku teszt.pdf
58K Download View as HTML


Tisztelt Becker Úr!
A korábbi csatolmány is pdf formátumban volt. Most újra beszkenneltem és így küldöm.
Üdv.
Paczona Róbertné
titkársági referens

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Becker András

Delivered

Tisztelt Főjegyző Úr!
Tisztelt Paczona Róbertné!

Köszönettel megkaptam a választ, és annak részeként a képviselő-testület határozatát. Maradt viszont egy nyitott kérdés: az adatigénylésben a döntést megalapozó értékbecslés(eke)t is szerettem volna megismerni, erre vonatkozóan viszont utalást sem találtam a válaszban. Tisztelettel kérdezem, hogy ez azt jelenti-e, hogy nem készült szakértői értékbecslés a vásárlást megelőzően?

Üdvözlettel:

Becker András

Hivatkozása ide

Feladó: Becker András

Delivered

Tisztelt Főjegyző Úr!

Június 7-i levelemben jeleztem, hogy a az adatigénylés tárgyát képező ingatlannal kapcsolatos értékbecslésre vonatkozólag a válasz nem tartalmazott semmilyen adatot, noha az adatigénylésben kifejezetten szerepel a város által készíttetett ingatlan-értékbecslés.
Erre a levelemre viszont - szemben az eddigiekkel - sajnos semmilyen választ nem kaptam.
Tisztelettel kérem tehát, hogy az adatigénylésben megjelölt dokumentumot szíveskedjenek megküldeni.

Üdvözlettel:

Becker András

Hivatkozása ide

Feladó: Zalaegerszeg MJV Jegyző
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment Becker A.tesztpalya uj level.pdf
267K Download View as HTML


Tisztelt Becker Úr!
Mellékelten küldöm válaszunkat.
Üdvözlettel:
Dr. Kovács Gábor
címzetes főjegyző

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Becker András:
Csak a(z) Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei