Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Horváth Gyula, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Ádánd 0245/1 hrsz.

Horváth Gyula küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Magyar Államvasutak Zrt. részére

Ennek az igénylésnek ismeretlen az állapota. We're waiting for Horváth Gyula to read a recent response and update the status.

Feladó: Horváth Gyula

Tisztelt Magyar Államvasutak Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

- Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az Ádándi vasútállomás kiágazó vágányának megszüntetésével kapcsolatban keletkezett engedélyezési dokumentációt.
- Kérem tájékoztatni szíveskedjen, hogy milyen okból nem került rekultiválásra a felbontott vágány helye?
- Kérem tájékoztatni szíveskedjen, melyik szervezeti egység milyen gyakorisággal végzi Ádánd 0245/1 hrsz. ingatlan 5 ha-os teljes területének gyommentesítését, meg van-e bízva a teljes 5 ha-os terület kaszálásával, s ha igen, milyen ütemezés szerint zajlik 2014-ben?
- A felvételi épületen kívül az 5 ha-os terület fennmaradó része - különös tekintettel a felbontott vágány melletti egykori rakódó terület - milyen vasútüzemi feladatokat lát el, van-e olyan területrész, amelynek a vagyonkezelésben tartása a továbbiakban nem indokolt?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2014. március 3.

Üdvözlettel:
Horváth Gyula

Hivatkozása ide

Feladó: Havai Zoltán
Magyar Államvasutak Zrt.


Attachment nkh hat.pdf
11 Download View as HTML


Tisztelt Horváth Gyula Úr!

A 2014. március 4-én beérkezett adatkérésére hivatkozva az alábbiakról tájékoztatjuk:

- A tárgyi kiágazó vágány bontási engedély száma: KU/VF/1647/4/2009. A Nemzeti Közlekedési Hatóság által megküldött határozatot csatoljuk levelünkhöz.
- A jóváhagyott bontási tervben rekultiváció nem, csak tereprendezés szerepel: "Az elbontott pályaszerkezetek nyomvonalán, teljes hosszban, a helyben maradó zúzottkő ágyazat tereprendezésével fel kell tölteni a kiemelt aljak helyén keletkezett gödröket, a terep botlásmentes közlekedési területté alakítása céljából".
- A Pályavasúti Üzemeltetési Főigazgatóság pécsi területi igazgatósága Ádánd állomás területén az állomási vágányok és az 1,4 ha állomási terület vegyszeres gyomirtását tervezte a 2014. évre (A teljes 0245/1 hrsz. a 886+90 szelvénytől a 897+75 szelvényig tart). Zöldterület karbantartási munka szintén tervezetten kerül elvégzésre.
- Az elbontott vágány mellett (kb. 892+50 - 895+50 szelvények között) nincs tárgyi eszköz nyilvántartásunkban.

Üdvözlettel:
MÁV Zrt.

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Horváth Gyula, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Horváth Gyula:
Csak a(z) Magyar Államvasutak Zrt. munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Parlagfű-mentesítés

A(z) Magyar Államvasutak Zrt. részére Barkó Henrietta által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei