Adatigénylés külföldi utazásokról/kiküldetésekről

Bikszády György küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Országgyűlés Hivatala részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Bikszády György

Tisztelt Országgyűlés Hivatala!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

A 2002 - 2010 kormányzati ciklusok szocialista képviselőinek állami pénzen történt kiutazásainak összesítőjét. Kérem a képviselők neveit, a kiutazások dátumait és állomásait, és az elszámolt költségek esetenkénti értékét.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Amennyiben a kért adatok megküldése amiatt okozna nehézséget, mert nincs apparátus ilyen feladat elvégzésére, kérek kutatási engedélyt, s az iratok rendelkezésemre bocsátása mellett a helyszínen magam végzem el az összesítéseket.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2014. június 8.

Üdvözlettel:
Bikszády György
Email(1): [email address]
Email(1): [email address]
www.komcsik.hu

Hivatkozása ide

Feladó: Bakos Emil
Országgyűlés Hivatala


Attachment UTF 8 Utaz sok k lts ge.pdf.pdf
0K Download View as HTML


Tisztelt Cím!

Mellékelten küldöm a szocialista képviselők 2004-2010. évi külföldi
kiutazásairól készített kimutatást.

Az adatok a hatályos iratkezelési szabályzat szerint csak 2004. évtől
kezdődően álltak rendelkezésre.

Tisztelettel

Bakos Emil

Hivatkozása ide

Feladó: Bikszády György

Tisztelt Bakos Emil!

Köszönöm az eddigi információkat!
További kérdésem: 1) a "delegáció tagja" meghatározás egyéb nem szocialista politikus személyét takarja?
2) Meg tudja mondani, hogy az adatkezelési szabályzat milyen logika alapján zárja ki a betekintés lehetőségét régebbi információkba? Ugye, azt hinné az ember, hogy a régi adatok egy bizonyos idő eltelte után inkább kutathatók lennének, mintsem az újak... - akár a titkosítások esetében, ott is az időmúlás a megismerésnek kedvez, ellenben itt fordított a "menetrend".

Üdvözlettel:

Bikszády György

Hivatkozása ide

Feladó: Bakos Emil
Országgyűlés Hivatala

Tisztelt Bikszády György!

A delegácó tagja meghatározást minden más olyan személy esetében
alkalmaztuk aki nem MSZP frakcóhoz tartozó személy volt, az esetek
jelentős részében pl. hivatali dolgozó, vagy más képviselőcsoporthoz
tartozó képviselő.

Az adatok esetében a hozzáférhetőséget az korlátozza, hogy mennyi ideig
kell megőrizni a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos adatokat, ez
esetünkben
10 év.

Tisztelettel

Bakos Emil

Bikszády György írta:

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Bikszády György:
Csak a(z) Országgyűlés Hivatala munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Adományok listája

A(z) Országgyűlés Hivatala részére Sipos Zoltán által

Székely zászló

A(z) Országgyűlés Hivatala részére Sipos Zoltán által

Nyugdíjas képviselők

A(z) Országgyűlés Hivatala részére Szabó Tímea által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei