Adatigénylés

Veres Gabriella küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylés részben sikeres volt.

Feladó: Veres Gabriella

Tisztelt Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Kérem szíveskedjék tájékoztatni arról, hogy Matokanovic Lidía önkormányzati képviselő, környezetvédelmi tanácsnok milyen tiszteletdíjat kap az önkormányzattól:
- mint képviselő
- mint tanácsnok!

Van-e részére bármilyen címen egyéb kifizetés közpénzből?
Tagja-e felügyelő bizottságnak?

Környezetvédelmi tanácsnokként milyen feladatokat lát el?

Azon időszakra visszamenőleg amióta tanácsnok (vagyis amióta közpénzből vesz fel tiszteletdíjat ezért is), mikor számolt be a képviselő-testületnek?
Egyben kérem a tanácsnoki beszámoló megküldését is

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. április 25.

Üdvözlettel:

Veres Gabriella

Hivatkozása ide

Feladó: dr. Pluhár Hajnalka
Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment 2016.04.25.pdf
1.7M Download View as HTML


Tisztelt Veress Gabriella!
 
 
A Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata (1067 Budapest,
Eötvös u. 3.) képviseletében - hivatkozva a 2016.04.25. napján érkezett
megkeresésére - mellékelve küldöm a közérdekű adatigénylés teljesítését.
 
Tisztelettel:
dr. Gaálné dr. Pluhár Hajnalka
jogász

Budapest Főváros VI. kerület Terézvárosi Polgármesteri Hivatal
Jogi Osztály

Budapest
Eötvös u. 3.
1067

tel.szám: 342-0905/2457 mellék

Hivatkozása ide

Feladó: Veres Gabriella

Tisztelt dr. Pluhár Hajnalka!

Köszönöm szépen a válaszát!

Nem tudom, hogy helyesen értelmezem -e az adatigénylésem küldött választ ezért szíves pontosítását kérem!

Kérdéseim a válaszhoz, alábbiak szerint:
1. pontban az adatigénylésre adott válasz az az, hogy számoljam össze a képviselő tisztségeit, olvassam hozzá a rendeletet és számoljam ki az összeget?

3. pontban az képviselőnek egyáltalán nincs olyan felügyelő bizottsági tagsága, amiről az Önkormányzatnak tudomása van, vagy a nincs felügyelőbizottsági tagság csak a válaszban felsoroltakra érvényes?

Szíves pontosítását megköszönve:

Üdvözlettel:

Veres Gabriella

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Veres Gabriella:
Csak a(z) Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei