Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Kovács János, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Adatigénylés

Kovács János küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Budapest Főváros Kormányhivatala részére

Ennek az igénylésnek ismeretlen az állapota. We're waiting for Kovács János to read a recent response and update the status.

Feladó: Kovács János

Delivered

Tisztelt Budapest Főváros Kormányhivatala!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjenek elektronikus másolatban megküldeni részemre egy kimutatást arról, hogy a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Lakás tv.) 1/A. § (2) bekezdése alapján, Budapest V. kerületi ingatlanok megszerzésével kapcsolatban, milyen honosságú külföldi természetes és jogi személyek kérelmei kapcsán és honos országonként hány alkalommal járt el a szükséges kormányhivatali engedéllyel összefüggő eljárásokban. Az adatkérés terjedelme kiterjed a tisztelt Budapest Főváros Kormányhivatala által kezelt adatok körére, amikortól azok a rendelkezésére állnak.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni. Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. március 16.

Üdvözlettel:

Kovács János

Hivatkozása ide

Feladó: Zsuzsanna Jakó-Szalai
Budapest Főváros Kormányhivatala


Attachment attachment.gif
1K Download

Attachment t bl zat.pdf
28K Download View as HTML

Attachment v laszlev l.pdf
22K Download View as HTML


BP/0010/00032-2/2017.
Kovács János részére
Tisztelt Kovács János Úr!
Budapest Főváros Kormányhivatalához 2017. március 16-án érkezett levelére
hivatkozással mellékleten küldöm a közérdekű adatigényléssel kapcsolatos
válaszlevelünket és annak mellékletét.
Üdvözlettel,
dr. Domokos Péter
főigazgató jogkörében eljáró igazgató
megbízásából
dr. Jakó-Szalai Zsuzsanna
jogi és adatvédelmi szakreferens
[1]41-sz-MELLÉKLET - e-mail aláírás-névjegybe illeszthető címer.png
Budapest Főváros Kormányhivatala
Cím: 1139 Budapest, Teve u. 1/a-c
Tel.: +36 (1) 896-2423
E-mail: [email address]
Honlap: [2]http://www.kormanyhivatal.hu/
Kérem, gondoljon a környezetére, mielőtt kinyomtatja ezt a levelet!

References

Visible links
2. http://www.kormanyhivatal.hu/

Hivatkozása ide

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Kovács János, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Kovács János:
Csak a(z) Budapest Főváros Kormányhivatala munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei