Adatigénylés

Györei Zoltán küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést MOK Zala Megyei Területi Szervezete részére

Az igénylést már régen meg kellett volna válaszolni. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) MOK Zala Megyei Területi Szervezete munkatársainak már ki kellett volna adniuk a kért adatokat. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) MOK Zala Megyei Területi Szervezete munkatársainak már válaszolniuk kellett volna az igénylésre. (részletek). Panaszt nyújthat be a következő időpontig: belső felülvizsgálat kérése .

Feladó: Györei Zoltán

Delivered

Tisztelt MOK Zala Megyei Területi Szervezete!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Zala Megye Orvosi Kamara

1.) szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

2.) vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, korábbi tisztségei tól-ig dátum megjelölésével, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcím)

3.) testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása,

4.) Zala Megyei MOK elnökének írásban jelentett visszaélés vagy mulasztás gyanújáról szóló levelet 2012-ig (ha van ilyen).

5.) Zala Megyei MOK a tagdíjakat és egyéb bevételeket.

6.) kötelező törvényességi ellenőrzés során készült valamennyi dokumentumot.

7.) Zala Megyei MOK szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatása vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve név, év, hónap, 2012-ig (táblázatban).

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a .atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. július 31.

Üdvözlettel:

Györei Zoltán

Hivatkozása ide

Feladó: Györei Zoltán

Delivered

Tisztelt MOK Zala Megyei Területi Szervezete!

Szeretném felhívni a figyelmüket, hogy 2017. július 31.-i adatigénylésemre egyelőre nem kaptam választ az adatkezelőtől.

Hivatkozása ide

Feladó: Györei Zoltán

Delivered

Tisztelt MOK Zala Megyei Területi Szervezete!

Szeretném felhívni a figyelmüket, hogy 2017. július 31.-i adatigénylésemre egyelőre nem kaptam választ az adatkezelőtől.

Kérem az adatkezelő, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a 2017. július 31.-i adatigénylésre válaszolni.

2017. július 31.-i adatigénylés:

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Zala Megye Orvosi Kamara

1.) szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

2.) vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, korábbi tisztségei tól-ig dátum megjelölésével, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcím)

3.) testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása,

4.) Zala Megyei MOK elnökének írásban jelentett visszaélés vagy mulasztás gyanújáról szóló levelet 2012-ig (ha van ilyen).

5.) Zala Megyei MOK a tagdíjakat és egyéb bevételeket.

6.) kötelező törvényességi ellenőrzés során készült valamennyi dokumentumot.

7.) Zala Megyei MOK szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatása vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve név, év, hónap, 2012-ig (táblázatban).

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. október 3.

Üdvözlettel:

Györei Zoltán

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Györei Zoltán:
Csak a(z) MOK Zala Megyei Területi Szervezete munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei