Adatigénylés a HÖK tisztségviselőinek kifizetéséről

Lengyel Dávid küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Eszterházy Károly Egyetem részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Lengyel Dávid

Delivered

Tisztelt Eszterházy Károly Egyetem!
Tisztelt Eszterházy Károly Egyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzata!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a
2016. május 1-től jelen adatkérés teljesítéséig hallgatói
önkormányzati tisztségre vagy közéleti tevékenységre tekintettel az
egyetemi és kari hallgatói önkormányzatok tisztségviselőinek
történt összes kifizetés alábbi adatait szerkeszthető
Excel-táblázatban (összhangban az Infotv. 30. § (2) bekezdésével):
- a jogosult neve,
- a jogosult tisztsége,
- a jogosult által hallgatói önkormányzati tisztségviselőként
eltöltött évek száma,
- a jogosult által hallgatott szakot oktató kar neve,
- a kiutalás indoka,
- a kiutalás jogcíme,
- a kiutalt összeg, vagy pénzbeli érték nagysága,
- az átutalás napja.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. március 12.

Üdvözlettel:

Lengyel Dávid

Hivatkozása ide

Feladó: Rektori-Kancellári Hivatal
Eszterházy Károly Egyetem


Attachment EH K K z leti Adatig nyl s 2017.03.17..xlsx
12K Download View as HTML


Tisztelt Adatigénylő!

 

Az Eszterházy Károly Egyetem képviseletében eljárva a 2017. március 12.
napján „Adatigénylés a HÖK tisztségviselőinek kifizetéséről” tárgyú
levelével kapcsolatban csatoltan megküldjük adatszolgáltatásunkat.
Egyúttal tájékoztatjuk, hogy Egyetemünk Hallgatói Önkormányzatának
honlapján – hok.uni-eszterhazy.hu oldalon - megtalálható az EHÖK közéleti
ösztöndíjaira vonatkozó szabályzat melléklet, mely tartalmazza a
képviselők fix juttatását, illetve az ezen felül kiutalt összegek
elbírálásának menetét.

 

Kérjük adatszolgáltatásunk elfogadását.

 

üdvözlettel és köszönettel:

dr. Kőfalusi Eszter

jogtanácsos

Eszterházy Károly Egyetem

Rektori-Kancellári Hivatal

mb. hivatalvezető

Jogi Osztály

mb. osztályvezető

 

 

Hivatkozása ide

Feladó: Lengyel Dávid

Delivered

Tisztelt Rektori-Kancellári Hivatal!
Tisztelt dr. Kőfalusi Eszter!

Köszönöm szépen a gyors adatközlést. Viszont hiányosságot vélek felfedezni a megküldött dokumentumban.
- A jogosult tisztsége nem minden esetben van feltüntetve.
- A jogosult által hallgatói önkormányzati képviselőként eltöltött évek száma sincs feltüntetve.
- A jogosult által hallgatott szakok oktató kar neve hiányzik.
- A kiutalás indoka sincs feltüntetve. Igaz a jogcím feltüntetésre került, de ebből nem derül ki pontosan, hogy ki miért kapott az Ön által hivatkozott alapszabályban rögzítettnél néhány esetben jóval több kiutalást.
- A listában szereplő személyek neve között is hiányosságot fedezek fel, hiszen több jelenlegi és volt önkormányzati képviselő (tag) nincs feltüntetve az Ön által megküldött dokumentumban. Kérem, korrigálják a listát és a jelenlegi összes és az adatigénylésnél kért dátumtól az adatigénylésig valamennyi betöltött tisztségviselő/képviselő adatait is tüntessék fel.

Üdvözlettel:

Lengyel Dávid

Hivatkozása ide

Feladó: Rektori-Kancellári Hivatal
Eszterházy Károly Egyetem


Attachment M solat eredetijeAdatig nyl s 2017.03.25.xlsx
13K Download View as HTML


Tisztelt Adatigénylő!

2017. március 17-i kérésének megfelelően kiegészítettük adatszolgáltatásunkat.
A tisztségviselők tisztségviselőként megkezdett féléveinek száma és az adott kar neve is szerepel a táblázatban (ami a HÖK működésében nem releváns, hiszen ahogy az az EHÖK honlapján elérhető alapszabályból kiolvasható, egyetemünkön az EKE EHÖK campus felépítéssel működik).
A hiányzó pozíciók megnevezése is beírásra került.

Az alapdíjon felüli pontos jogcímek megnevezéséről (ahogy azt az alapszabály közéleti ösztöndíjakról szóló melléklete is tartalmazza), a tisztségviselők beszámoló leadásával rendelkeznek.
Ezen beszámolókat ügyfélfogadási időben megtekinthető az EHÖK Ön által is ismert irodájában minden hétköznap 10:00-16:00 között.
Cím:
3300 Eger Leányka u. 4. B épület földszint

Bízom benne, hogy a mostani kiegészítéssel adatszolgáltatásunk elfogadásra kerül.

üdvözlettel és köszönettel:
dr. Kőfalusi Eszter
jogtanácsos
Eszterházy Károly Egyetem
Rektori-Kancellári Hivatal
mb. hivatalvezető
Jogi Osztály
mb. osztályvezető

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Lengyel Dávid:
Csak a(z) Eszterházy Károly Egyetem munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

HÖK-kifizetések SE

A(z) Semmelweis Egyetem részére Borsi Rebeka Katalin által

HÖK-kifizetések SE

A(z) Semmelweis Egyetem részére G. Szabó Dániel által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei