Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Kovács Antal, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

adatigénylés Kónya Péter képviselő úr juttatásainak felhasználásáról

Kovács Antal küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Országgyűlés Hivatala részére

Ennek az igénylésnek ismeretlen az állapota. We're waiting for Kovács Antal to read a recent response and update the status.

Feladó: Kovács Antal

Tisztelt Országgyűlés Hivatala!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

- Kónya Péter képviselő úr mekkora összegben kapott az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 109. § (1) bekezdése szerinti üzemanyagkártya juttatást, és mire használta fel azt?
- Kónya Péter képviselő úr jogosult-e az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 110. § (1) bekezdése szerinti juttatást használatára? Ha igen, képviselői megbízatása időtartama alatt igénybe vette-e a jogosultságot, mely hónapokban és milyen összegben? Mekkora alapterületű lakást vagy lakóházat biztosít számára a Hivatal, és hol található az ingatlan?
- Kónya Péter képviselő úr mekkora összegben kapott az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 111. § (1) bekezdése szerinti, irodabérletre szóló juttatást? Amennyiben igénybe vette a juttatást, mekkora(k) az ingatlan(ok), amely(ek)et bérel számára a Hivatal, és hol található(ak) az(ok)? Mekkora részben fedezi az összeg ingatlanbérletet, és mekkora részben fedezi az iroda(k) működtetését?
- Kónya Péter képviselő úr mekkora összegben kapott az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 111. § (3) bekezdése szerinti munkatársak fordítható juttatást? Amennyiben igénybe vette a juttatást, kérem, havonkénti és személyenkénti bontásban küldjék el részemre, hogy mekkora összegért alkalmazza a Hivatal a képviselő úr munkatársait.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. február 18.

Üdvözlettel:

Kovács Antal

Hivatkozása ide

Feladó: Sajtóiroda
Országgyűlés Hivatala

Tisztelt Kovács Antal!

Kérdéseire az alábbi válaszokat tudjuk adni:

- Kónya Péter képviselő úr mekkora összegben kapott az Országgyűlésről
szóló 2012. évi XXXVI. törvény 109. § (1) bekezdése szerinti
üzemanyagkártya juttatást, és mire használta fel azt?

 

2014. május óta Kónya Péter képviselő úr a táblázatban szereplő összegeket
kapta üzemanyag-juttatásként. Eddig 328.861 Ft-ot használt fel üzemanyag
vásárlásra.

 

Időszak Havi keret
(Ft)
2014. május 47 877
  június 57 352
  július 56 682
  augusztus 57 888
  szeptember 57 218
  október 57 218
  november 56 414
  december 54 270
2015. január 53 064
  február 48 910
Összesen:   546 893

 

 

- Kónya Péter képviselő úr jogosult-e az Országgyűlésről szóló 2012. évi
XXXVI. törvény 110. § (1) bekezdése szerinti juttatást használatra? Ha
igen, képviselői megbízatása időtartama alatt igénybe vette-e a
jogosultságot, mely hónapokban és milyen összegben? Mekkora alapterületű
lakást vagy lakóházat biztosít számára a Hivatal, és hol található az
ingatlan?

 

Kónya Péter képviselő úr részére lakást nem bérel az Országgyűlés
Hivatala.

 

 

- Kónya Péter képviselő úr mekkora összegben kapott az Országgyűlésről
szóló 2012. évi XXXVI. törvény 111. § (1) bekezdése szerinti,
irodabérletre szóló juttatást? Amennyiben igénybe vette a juttatást,
mekkora(k) az ingatlan(ok), amely(ek)et bérel számára a Hivatal, és hol
található(ak) az(ok)? Mekkora részben fedezi az összeg ingatlanbérletet,
és mekkora részben fedezi az iroda(k) működtetését?

 

Kónya Péter képviselő úr az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény
112. § (2) bekezdése alapján a képviselői tiszteletdíj 50%-ának megfelelő
összegű juttatásra jogosult, mely 373.939 Ft.

 

Az Országgyűlés Hivatala képviselő úr részére Budapesten bérel irodát,
melynek havi összege 288.820 Ft. Ez magában foglalja a bérleti díjat és a
működtetési kiadásokat is. A bérlemény 72,5 m^2 alapterületű.

 

 

- Kónya Péter képviselő úr mekkora összegben kapott az Országgyűlésről
szóló 2012. évi XXXVI. törvény 111. § (3) bekezdése szerinti munkatársak
fordítható juttatást? Amennyiben igénybe vette a juttatást, kérem,
havonkénti és személyenkénti bontásban küldjék el részemre, hogy mekkora
összegért alkalmazza a Hivatal a képviselő úr munkatársait.

 

Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 111. § (3) bekezdése
alapján Kónya Péter képviselő úr havi bruttó 747.878 Ft képviselő
alkalmazotti keretre jogosult.

 

1. alkalmazott (2014.06.01-től mandátum végéig)                    havi
bruttó 270.000 Ft

2. alkalmazott (2014.07.15-től – 2014.12.31-ig)                         
havi bruttó 172.378 Ft

3. alkalmazott (2014.07.15-től – 2014.10.15-ig)                         
havi bruttó 305.500 Ft

 
ORSZÁGGYŰLÉS SAJTÓIRODÁJA
Tel.: +361 441-42-63
E-mail: [1][email address]

References

Visible links
1. mailto:[email address]

Hivatkozása ide

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Kovács Antal, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Kovács Antal:
Csak a(z) Országgyűlés Hivatala munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Az izsáki jelentés

A(z) Belügyminisztérium részére Szabó Tímea által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei