Adatigénylés sportcsarnok eladásával kapcsolatban

Varga Dóra küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Budakalász Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylés részben sikeres volt.

Feladó: Varga Dóra

Delivered

Tisztelt Budakalász Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a következőket:

1. A 2016. december 7-i közmeghallgatáson egy lakossági kérdésre, mely a sportcsarnok jövőjére vonatkozott, az a válasz érkezett, hogy a sportcsarnok „hosszú távú üzemeltetésben van”, hosszú távon bérlik az önkormányzat gazdasági társaságától, és Alpolgármester asszony válaszában nem említette, hogy az önkormányzat a sportcsarnok eladására készülne. Pár hét múlva, 2017 elején az önkormányzat „A Kaláz Kft. üzletrészének értékesítésére” címmel pályázatot jelentetett meg a sportcsarnok eladására, március 31-i határidővel. Kérdésünk, hogy milyen előzmények, indokok alapján döntött a képviselőtestület az ingatlan értékesítéséről?

2. Kérjük az önkormányzat, valamint a Kaláz Kft. sportcsarnokkal kapcsolatos bevételeinek és kiadásainak bemutatását az előző két évre (2015 és 2016) vonatkozóan.

3. Kérjük tájékoztatásukat arról, hogy megvizsgálta-e az önkormányzat annak lehetőségeit, hogy a sportcsarnok saját tulajdonban maradva közösségi, lakossági célokat szolgáljon?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. február 20.

Üdvözlettel:

Varga Dóra
CivilKalász csoport

Hivatkozása ide

Feladó: Udvarhelyi István
Budakalász Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment attachment.jpg
5K Download


Tisztelt Asszonyom!

 

Tájékoztatom, hogy lenti tartalmú levelében foglaltak közül az 1. és a 3.
kérdés nem adat.

A 2. kérdésére válaszolva, a Sportcsarnok a Kaláz Kft. tulajdonát képezi,
2012. októbere óta minden hónapban bruttó 1.M Ft. bérleti díj fejében a
Dunakanyar Létesítményüzemeltető Kft. bérli, és a bérlő viseli a
létesítménnyel összefüggő kiadásokat is.

 

 

Üdvözlettel:

 

[1]cid:image001.jpg@01D1B4FD.DC2E6A50  

 

dr. Udvarhelyi István Gergely

jegyző

Budakalászi Polgármesteri Hivatal

2011 Budakalász, Petőfi tér 1.

Tel.: +36 26 340 266
[2] E-mail:
[email address]

 

Ez a levél bizalmas információt tartalmaz, mely kizárólag a levél
címzettjének szól és nem adható ki külső félnek. Ha nem Ön a levél
címzettje, akkor az üzenetben foglaltakat Ön nem hozhatja mások
tudomására, nem küldheti tovább, és nem készíthet róla másolatot. Ha Ön
tévedésből kapta meg e levelet, akkor kérem, haladéktalanul értesítse a
levelező rendszer adminisztrátorát és törölje gépéről e levelet.

 

  

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Varga Dóra:
Csak a(z) Budakalász Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei