Adatkérés a figyelmeztetés mint szabálysértési büntetés kiszabásának szempontjairól

Varga Viktor küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Országos Rendőr-főkapitányság részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Varga Viktor

Tisztelt Országos Rendőr-főkapitányság!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

A következő adatokat:

1. Milyen objektív szempontrendszer alapján dönt az intézkedő rendőr vagy egyéb hatósági személy a figyelmeztetés kiszabásáról?

2. Létezik-e tárgyban valamilyen országos iránymutatás, szabály, szabályzat, mely útmutatást ad a hatóság munkatársai részére?

Valamint amennyiben a fenti útmutató, szabályzás, objektív szempontrendszer létezik, annak elektronikus másolatát kérném.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2013. január 27.

Üdvözlettel:

Varga Viktor

Hivatkozása ide

Varga Viktor hozzászólt ()

Az adatgazda választ adott a kérdésre a
http://kimittud.atlatszo.hu/request/a-ge...
adatkérésre adott válasz során.

Hogyan lehetséges ide is áttölteni, vagy darabokra szedve az ide vonatkozó részt?

Link to this

Varga Viktor hozzászólt ()

A PDF-ből az erre a kérdésre adott válasz OCR-ezve, hogy kereshető legyen:

Figyelmeztetés, mint szabálysértési büntetés kiszabásának szempontjai

A figyelmeztetés alkalmazása tekintetében az alábbi jogszabályok rendelkezései az irányadóak:

2011. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről (a továbbiakban: szabálysértési tv.)
20. §
(1) Figyelmeztetés alkalmazásának akkor van helye, ha a szabálysértés az elkövetés körülményeire tekintettel csekély súlyú és ettől az intézkedéstől kellő visszatartó hatás várható.
(2) A figyelmeztetéssel a szabálysértési hatóság, illetve a bíróság a rosszallását fejezi ki és felhívja az eljárás alá vont személyt arra, hogy a jövőben tartózkodjon szabálysértés elkövetésétől.

39. § (1) A rendőrség az e törvényben meghatározott feltételek esetén bármely szabálysértés miatt kiszabhat helyszíni bírságot. E törvény eltérő rendelkezése hiányában szabálysértési elzárással is büntethető szabálysértés miatt csak a rendőrség szabhat ki helyszíni bírságot.

30/2011. (IX. 22.) BM rendelet a Rendőrség Szolgálati Szabályzatáról 9. §
(1) A rendőr szabálysértés észlelése esetén feljelentést tesz, vagy - jogszabály által meghatározott esetekben - helyszíni bírságot szab ki. A szabálysértést észlelő rendőr figyelmeztetést azon szabálysértés esetén alkalmazhat, amely miatt helyszíni bírságot szabhat ki.

(2) A figyelmeztetés során a rendőr a szabálysértés elkövetésén tetten ért személyt felszólítja a tevékenysége abbahagyására, és felhívja, hogy a jövőben tartózkodjon szabálysértés elkövetésétől.

Az intézkedő rendőr tehát a fenti jogszabályok biztosította diszkrécionális jogkörében eljárva, az elkövetés helyére, az elkövető személyére, illetve az eset összes körülményére tekintettel, mérlegeléssel dönti el, hogy szabálysértés észlelése esetén helyszíni bírságot szab ki, avagy figyelmeztetést alkalmaz. Az intézkedő rendőr figyelmeztetés alkalmazása esetén a saját tapasztalata, megítélése alapján úgy dönt, hogy az elkövetett szabálysértés csekély súlyú, és ezen intézkedéstől is kellő visszatartó hatás várható. A mérlegelési jogkör alapvető jellemzője tehát, hogy ugyanazon tényállás mellett többféle döntésre is mód nyílik, sőt ezen döntési lehetőségek mindegyike jogszerűnek tekinthető. A figyelmeztetés alkalmazására tehát objektív szempontrendszer nincsen, így nem áll módomban ilyet küldeni Önnek.

Link to this

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Varga Viktor:
Csak a(z) Országos Rendőr-főkapitányság munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei