Adatkérés a „Jogszabály-előkészítési folyamat racionalizálása” megnevezésű projekt kapcsán

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft. küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Igazságügyi Minisztérium részére

Az igénylés részben sikeres volt.

Feladó: Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Tisztelt Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre azon adatokat, amelyekből kiderül, hogy a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium és a Hét Határ Önkormányzati Szövetség a Kárpát-medencében Egyesület között az ÁROP-1.1.10-2011-2011-0001 jelű, a „Jogszabály-előkészítési folyamat racionalizálása” megnevezésű projekt keretében létrejött, 25 400 000 Ft összértékű vállalkozási és felhasználási szerződést milyen módon teljesítette, azaz pontosan:
- amennyiben a teljesítés több részteljesítésből állt, pontosan melyek voltak ezek;
- az egyes részteljesítéseknek külön-külön és összesítve, részteljesítések hiányában a teljesítésnek magának pontosan milyen költségvetése volt.

Kérem továbbá megküldeni a teljesítés eredményéül létrejött produktumo(ka)t, és/vagy az erről szóló dokumentáció(ka)t.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2013. szeptember 28.

Üdvözlettel:
atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Hivatkozása ide

Feladó: Szekszárdi Katalin


Attachment image001.jpg
11 Download

Attachment KMBT25020131009015537.pdf
11 Download View as HTML


 

 

[1]Leírás: Leírás: címer

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI

MINISZTÉRIUM

TÁRSADALMI KAPCSOLATOKÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁRSÁG

 

 

Tisztelt Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.!

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény 28. § (1) bekezdése alapján 2013. szeptember 28-án
a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium részére benyújtott
adatigénylésével kapcsolatban a mellékelt tájékoztatást nyújtjuk.

 

Tisztelettel:

 

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárság

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.:
Csak a(z) Igazságügyi Minisztérium munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei