Adatkérés

Gyömbér Béla küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Országos Bírósági Hivatal részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Gyömbér Béla

Tisztelt Országos Bírósági Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre azon adatot, hogy büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény szerint, az Elektronikus adat ideiglenes hozzáférhetetlenné tétele alcím alatt meghatározott kényszerintézkedést (158/B. §-158/D. §) hány esetben, és milyen bűncselekménnyel összefüggésben rendeltek el a bíróságok?

Amennyiben az intézkedés elrendelése kérelemre történt, úgy hány esetben történt a kérelem elutasítása a bíróságok részéről? Amikor elrendelésre került az elektronikus adat ideiglenes hozzáférhetetlenné tétele, akkor hány esetben került sor végül elektronikus adat végleges hozzáférhetetlenné tétele intézkedés elrendelésére is az eljárás befejezésekor?

Kérem tájékoztassanak továbbá arról is, hogy a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 77. § (1) bekezdés alapján, elektronikus adat végleges hozzáférhetetlenné tétele intézkedést, hány esetben, és milyen bűncselekménnyel összefüggésben alkalmaztak a bíróságok?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. augusztus 4.

Üdvözlettel:

Gyömbér Béla

Hivatkozása ide

Feladó: Bírósági Főosztály
Országos Bírósági Hivatal


Attachment 2016.OBH.IV.I.3.15 3..pdf
485K Download View as HTML


[ Email has no body, please see attachments ]

Hivatkozása ide

Feladó: Gyömbér Béla

Tisztelt Bírósági Főosztály!

Nagyon szépen köszönöm az adatgyűjtést és a válaszukat.

Üdvözlettel:
Gyömbér Béla

Hivatkozása ide

Országos Bírósági Hivatal


Attachment attachment.delivery status
0K Download

Attachment Re 2016.OBH.IV.I.3.15 3..txt
0K Download View as HTML


This is the mail system at host perec.tyrell.hu.

I'm sorry to have to inform you that your message could not
be delivered to one or more recipients. It's attached below.

For further assistance, please send mail to postmaster.

If you do so, please include this problem report. You can
delete your own text from the attached returned message.

The mail system

<[email address]>: host justice-gate.justice.hu[84.206.25.14] said:
550 Denied by policy (in reply to end of DATA command)

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Gyömbér Béla:
Csak a(z) Országos Bírósági Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

iPhone beszerzések

A(z) Országos Bírósági Hivatal részére Boris Eszter által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei