Adatok kérése

Sándorfi Péterné küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Nemzeti Adó- és Vámhivatal részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Sándorfi Péterné

Tisztelt Nemzeti Adó- és Vámhivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

2010. évben hány jogelőd nélkül, újonnan alakult gazdasági társaság jött létre, hány preventív ellenőrzés lefolytatására került sor és az ellenőrzések alapján hány társaságnál kezdeményeztek adószám felfüggesztést?

2011. évben hány jogelőd nélkül, újonnan alakult gazdasági társaság jött létre, hány preventív ellenőrzés lefolytatására került sor és az ellenőrzések alapján hány társaságnál kezdeményeztek adószám felfüggesztést?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2013. november 11.

Üdvözlettel:
Sándorfi Péterné

Hivatkozása ide

Feladó: NAV KH Tervezési és Elemzési Főosztály Közérdekű adatkérések elektronikus teljesítése
Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Sándorfi Péterné

részére

 

Tisztelt Asszonyom!

 

A jogelőd nélkül alakult gazdasági társaságokkal kapcsolatosan érkezett
közérdekű adatigénylésére vonatkozóan az alábbiakról tájékoztatjuk:

 

2010. évben 43.383 db jogelőd nélkül, újonnan alakult gazdasági társaság
jött létre. 2010. év végéig az alakulást követő 90 napon belül 10.569 db
Art. 90.§ (7) bekezdése szerinti ellenőrzésre került sor. A vizsgálatokat
követően 874 esetben került sor adószám-felfüggesztés kezdeményezésére.

 

2011. évben 47.699 db jogelőd nélkül, újonnan alakult gazdasági társaság
jött létre. 2010. év végéig az alakulást követő 90 napon belül 11.456 db
Art. 90.§ (7) bekezdése szerinti ellenőrzésre került sor. A vizsgálatokat
követően 1.497 esetben került sor adószám-felfüggesztés kezdeményezésére.

 

Kérem tájékoztatásunk szíves elfogadását.

 

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Központi Hivatala

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Sándorfi Péterné:
Csak a(z) Nemzeti Adó- és Vámhivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Uber ellenőrzések

A(z) Nemzeti Adó- és Vámhivatal részére toma által

Adóauditok

A(z) Nemzeti Adó- és Vámhivatal részére Prinz Dániel által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei