Adatvédelmi tisztiviselői szerződés és a személyes adatok kezelésére vonatkozó dokumentumok

Koller Gábor küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Koller Gábor

Delivered

Tisztelt Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Polgármesteri Hivatal adatvédelmi tisztivselői feladatok ellátására kötött szerződését, a Hivatal adatkezelési szabályzatát, valamennyi adatkezelési tájékoztatóját, beleértve a köztisztviselői jogviszonyokra vonatkozó adatkezelési tájékoztatót is, a GDPR 30. cikk szerinti nyilvántartását, valamint az adatfeldolgozási szerződéseit.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. október 19.

Üdvözlettel:

Koller Gábor

Hivatkozása ide

Feladó: Oroszi Melinda
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment k z rdek adatig nyl s meghosszabb t sa.pdf
45K Download View as HTML


Tisztelt Koller Gábor Úr!

 

Fenti tárgyban írt közérdekű adatigénylésére vonatkozóan csatoltan küldöm
dr. Tahon Róbert jegyző válaszlevelét.

 

Üdvözlettel:

 

Oroszi Melinda

referens

Hivatkozása ide

Feladó: Koller Gábor

Delivered

Tisztelt Oroszi Melinda!

Érdeklődnék a kérelem teljesítésével kapcsolatban. Számításaim szerint a 2x15 napos határidő a mai napon lejárt. Válaszát előre is köszönöm.

Üdvözlettel:

Koller Gábor

Hivatkozása ide

Feladó: Oroszi Melinda
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment adatkezelesek listaja.pdf
494K Download View as HTML

Attachment Szerz d s.pdf
653K Download View as HTML

Attachment Koller G bor k s r lev l.pdf
34K Download View as HTML


Tisztelt Koller Gábor Úr!

 

Csatoltan küldöm a közérdekű adatigénylésére dr. Tahon Róbert jegyző
válaszlevelét és a kapcsolódó mellékleteket.

 

Üdvözlettel:

 

Oroszi Melinda

jegyzői referens

 

Hivatkozása ide

Feladó: Oroszi Melinda
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment Adatv delmi szab v dett.pdf
1.4M Download View as HTML


Tisztelt Koller Gábor Úr!

dr. Tahon Róbert jegyző megbízásából csatoltan küldöm a közérdekű adatigénylésére az adatvédelmi szabályzatot.

Üdvözlettel:

Oroszi Melinda
jegyzői referens

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Koller Gábor:
Csak a(z) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei