Adatvédelmi tisztivselői szerződés és a személyes adatok kezelésére vonatkozó dokumentumok

Koller Gábor küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Koller Gábor

Delivered

Tisztelt Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Polgármesteri Hivatal adatvédelmi tisztivselői feladatok ellátására kötött szerződését, a Hivatal adatkezelési szabályzatát, valamennyi adatkezelési tájékoztatóját, beleértve a köztisztviselői jogviszonyokra vonatkozó adatkezelési tájékoztatót is, a GDPR 30. cikk szerinti nyilvántartását, valamint az adatfeldolgozási szerződéseit.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. október 19.

Üdvözlettel:

Koller Gábor

Hivatkozása ide

Feladó: Zalaegerszeg MJV Jegyző
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment valasz kozerdeku kollerg.pdf
28K Download View as HTML

Attachment adatfeldolgozoi gazdalkodasi organp szerzodes.pdf
300K Download View as HTML

Attachment adatfeldolgozoi irka.pdf
400K Download View as HTML

Attachment adatkezelesi nyilvantartas v2.pdf
476K Download View as HTML

Attachment Adatv delmi s adatbiztons gi szab lyzat 2018 09 01.pdf
565K Download View as HTML

Attachment Adatvedelmi szabalyzat 2018 09 01 t l.pdf
694K Download View as HTML

Attachment K zszolg lati szab lyzat 2017 02 08 t l.pdf
1.4M Download View as HTML

Attachment munkavallaloi adatvedelmi 2018.09.01 t l.pdf
592K Download View as HTML

Attachment nador adatvedelem 2018.pdf
575K Download View as HTML


Tisztelt Koller Gábor!

Mellékelten megküldöm közérdekű adatigénylésével kapcsolatos válaszunkat.

Üdvözlettel:

Dr. Kovács Gábor
címzetes főjegyző

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Zalaegerszeg MJV Jegyző
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment valasz kozerdeku kollerg.pdf
28K Download View as HTML

Attachment adatfeldolgozoi gazdalkodasi organp szerzodes.pdf
300K Download View as HTML

Attachment adatfeldolgozoi irka.pdf
400K Download View as HTML

Attachment adatkezelesi nyilvantartas v2.pdf
476K Download View as HTML

Attachment Adatv delmi s adatbiztons gi szab lyzat 2018 09 01.pdf
565K Download View as HTML

Attachment Adatvedelmi szabalyzat 2018 09 01 t l.pdf
694K Download View as HTML

Attachment K zszolg lati szab lyzat 2017 02 08 t l.pdf
1.4M Download View as HTML

Attachment munkavallaloi adatvedelmi 2018.09.01 t l.pdf
592K Download View as HTML

Attachment nador adatvedelem 2018.pdf
575K Download View as HTML


Tisztelt Koller Gábor!

 

Mellékelten megküldöm közérdekű adatigénylésével kapcsolatos válaszunkat.

 

Üdvözlettel:

 

Dr. Kovács Gábor

címzetes főjegyző

 

 

 

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Koller Gábor:
Csak a(z) Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei