Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Koller Gábor, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Adatvédelmi tisztivselői szerződés és a személyes adatok kezelésére vonatkozó dokumentumok

Koller Gábor küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Mezőkövesd Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Ennek az igénylésnek ismeretlen az állapota. We're waiting for Koller Gábor to read a recent response and update the status.

Feladó: Koller Gábor

Delivered

Tisztelt Mezőkövesd Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

- a Hivatal adatvédelmi tisztivselői feladatok ellátására kötött szerződését, valamint a szerződést megelőző ajánlatkérés teljes dokumentációját, beleértve valamennyi benyújtott ajánlatot,
- a Hivatal adatkezelési szabályzatát,
- a Hivatal valamennyi adatkezelési tájékoztatóját, beleértve a köztisztviselői jogviszonyokra vonatkozó adatkezelési tájékoztatót is,
- a Hivatal GDPR 30. cikk szerinti nyilvántartását,
- a Hivatal adatfeldolgozási szerződéseit, valamint a Hivatal adatfeldolgozóiról egy tételes listát a cég és a tevékenység megnevezésével,
- a Hivatal által elvégzett hatásvizsgálatokat, valamint
- az adatvédelmi tisztviselői feladatok ellátásával kapcsolatban kiállított valamennyi teljesítésigazolást, amennyiben a felek közötti elszámolás alapja valamilyen meghatározott dokumentum, úgy azokat is, és valamennyi, az adatvédelmi tisztiviselői által elkészített okiratot, szabályozó dokumentumot, szerződést, szabályzatot.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. június 7.

Üdvözlettel:

Koller Gábor

Hivatkozása ide

Feladó: Pázmándi Tamás


Attachment attachment.pdf
40K Download View as HTML

Attachment attachment.pdf
168K Download View as HTML

Attachment attachment.pdf
145K Download View as HTML

Attachment attachment.pdf
437K Download View as HTML


Tisztelt Koller Gábor Úr!

A Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatalhoz 2019. június 7-én beérkezett
közérdekű adatigénylésének teljesítése céljából csatoltan küldöm a kért
dokumentumok elektronikus másolati példányát.

Tájékoztatom továbbá, hogy a Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal
Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzata, valamint az adatkezelési
tájékoztatói a [1]http://mezokovesd.hu/index.php?action=sh... ,
hivatalos weboldalunk adatkezelési tájékoztatója pedig a
[2]http://mezokovesd.hu/index.php?action=ad... hivatkozáson érhető
el, emiatt ezekkel kapcsolatos adatigénylésének ebben a formában teszünk
eleget.

--------------

Tisztelettel:

Pázmándi Tamás
adatvédelmi tisztviselő

Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal
3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 112.
Tel./fax: 49/511-535
E-mail: [3][email address]
Web: [4]www.mezokovesd.hu
P Kérem gondoljon a környezet védelmére, mielőtt kinyomtatja ezt az
elektronikus levelet!

References

Visible links
1. http://mezokovesd.hu/index.php?action=sh...
2. http://mezokovesd.hu/index.php?action=ad...
3. mailto:[email address]
4. http://www.mezokovesd.hu/

Hivatkozása ide

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Koller Gábor, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Koller Gábor:
Csak a(z) Mezőkövesd Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei