Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Koller Gábor, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Adatvédelmi tisztivselői szerződés és a személyes adatok kezelésére vonatkozó dokumentumok

Koller Gábor küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Tiszakécske Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Ennek az igénylésnek ismeretlen az állapota. We're waiting for Koller Gábor to read a recent response and update the status.

Feladó: Koller Gábor

Delivered

Tisztelt Tiszakécske Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

- a Hivatal adatvédelmi tisztivselői feladatok ellátására kötött szerződését, valamint a szerződést megelőző ajánlatkérés teljes dokumentációját, beleértve valamennyi benyújtott ajánlatot,
- a Hivatal adatkezelési szabályzatát,
- a Hivatal valamennyi adatkezelési tájékoztatóját, beleértve a köztisztviselői jogviszonyokra vonatkozó adatkezelési tájékoztatót is,
- a Hivatal GDPR 30. cikk szerinti nyilvántartását,
- a Hivatal adatfeldolgozási szerződéseit, valamint a Hivatal adatfeldolgozóiról egy tételes listát a cég és a tevékenység megnevezésével,
- a Hivatal által elvégzett hatásvizsgálatokat, valamint
- az adatvédelmi tisztviselői feladatok ellátásával kapcsolatban kiállított valamennyi teljesítésigazolást, amennyiben a felek közötti elszámolás alapja valamilyen meghatározott dokumentum, úgy azokat is, és valamennyi, az adatvédelmi tisztiviselői által elkészített okiratot, szabályozó dokumentumot, szerződést, szabályzatot.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. június 7.

Üdvözlettel:

Koller Gábor

Hivatkozása ide

Feladó: Jegyző
Tiszakécske Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment adatkezel si t j koztat.pdf
884K Download View as HTML

Attachment adatkezel i nyilv ntart s.pdf
885K Download View as HTML

Attachment adatv delmi s adatbiztons gi szab lyzat.pdf
1.8M Download View as HTML

Attachment k s r lev l.pdf
34K Download View as HTML

Attachment k zszolg lati adatv delmi szab lyzat.pdf
445K Download View as HTML

Attachment szolg ltat si szerz d s.pdf
455K Download View as HTML


Tisztelt Koller Gábor!

 

Csatoltan küldöm a közérdekű adatigénylés teljesítése tárgyában kelt
iratanyagot további szíves felhasználás céljából.

 

 

Üdvözlettel:

 

 

Gombosné dr. Lipka Klaudia

jegyző

 

Tiszakécskei Polgármesteri Hivatal

6060 Tiszakécske, Kőrösi u. 2.

Tel.: 76/441-355/108

E-mail: [Tiszakécske Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]

 

 

Hivatkozása ide

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Koller Gábor, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Koller Gábor:
Csak a(z) Tiszakécske Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei