Adóauditok

Prinz Dániel küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Nemzeti Adó- és Vámhivatal részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Prinz Dániel

Tisztelt Nemzeti Adó- és Vámhivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre válaszaikat a következő kérdésekre:

1. Milyen szabályozás, dokumentáció és jelentés áll rendelkezésre magánszemélyek és kisvállalkozások adóellenőrzéseinek számáról, időzítéséről, célzottságáról és költségeiről?

2. Milyen tanulmány vagy összefoglaló létezik korábbi adóellenőrzések eredményeinek tapasztalatairól? Milyen jövedelmi tartományban, milyen szakmákban találtak nagyobb mértékű adócsalást, mint máshol? Összeg szerint mekkorákat? Térben vagy kor szerint mutatkoznak eltérések az adócsalás előfordulási valószínűségében? Használják-e ezt az információt, hogy költséghatékonyan célozzák a revíziókat, a nagyobb csalás valószínűségét nagyobb eséllyel ellenőrizve?

3. Mi szabályozza, más államigazgatási szervek milyen részletes adatokat és tájékoztatást kaphatnak a revíziókról és eredményeikről? Segítik ezek az adóváltoztatások, minimálbéremelések, szociális ellátórendszerben történő átalakítások szakmai előkészítését? Mi az akadálya az egyéni szintű, bár természetesen anonimizált, adatbázis bizalmas megismehetőségének?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2012. július 15.

Üdvözlettel:

Prinz Dániel

Hivatkozása ide

Feladó: Bagyinka Szilvia
Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Eset hivatkozási száma:CAS-126238-U88Q3L

 

Tisztelt Prinz Dániel Úr!

A Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz írt, fenti azonosítóval nyilvántartásba
vett elektronikus levelével kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adom:

 - Sajnálattal közlöm, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Váminformációs
Szolgálata nem illetékes eljárni az Ön által küldött e-maillel
kapcsolatosan.

- Amennyiben elektronikus üzenetet kíván küldeni az Adózási
szakterületünk részére, ezt megteheti az alábbi linkre kattintva:

 [1]http://nav.gov.hu/magyar_oldalak/nav/e-u...

 

Budapest, 2012. július 16.

 

Felhívom figyelmét, hogy tájékoztatásom kötelező erővel nem bír!

A jelen üzenetben található információk bizalmasak és üzleti titoknak
minősülhetnek. Kizárólag a címzett, illetve az általa meghatalmazott(ak)
használhatják fel. Ha a jelen üzenetnek nem Ön a címzettje, felhívjuk
figyelmét, hogy annak jogosulatlan felhasználása, másolása, terjesztése
vagy a tartalmával való visszaélés szigorúan tilos. Ha jelen üzenetet
tévedésből kapta, kérjük, haladéktalanul értesítsen bennünket az alábbi
telefonszámon vagy e-mail címen. Köszönöm.

Tisztelettel:

Vám- és Pénzügyőri Információs Központ Munkatársa

Telefon: 06 40 346262

email: [2][NAV request email]

internet: [3]http://www.nav.gov.hu, [4]http://www.vam.gov.hu  

 

------------------- Eredeti üzenet -------------------
Feladó: Prinz, Dániel
Küldve: 2012-07-15
Címzett: cc; CC; CC; CC; CC; CC; CC; CC; E-mail kérdések; index;
ismeretlen; Ismeretlen; Leopold Róbert; Orbán Tamás; spam; VAM; vam.info;
[NAV request email]; [email address]; Váminfo; Váminfo (saját e-mail
cím); váminformáció; váminformáció; Zsolt Elekes
Tárgy: Közérdekűadat igénylés - Adóauditok

     Tisztelt Nemzeti Adó- és Vámhivatal!
    
     Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
     szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1)
     bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.
    
     Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre
     válaszaikat a következő kérdésekre:
    
     1. Milyen szabályozás, dokumentáció és jelentés áll rendelkezésre
     magánszemélyek és kisvállalkozások adóellenőrzéseinek számáról,
     időzítéséről, célzottságáról és költségeiről?
    
     2. Milyen tanulmány vagy összefoglaló létezik korábbi
     adóellenőrzések eredményeinek tapasztalatairól? Milyen jövedelmi
     tartományban, milyen szakmákban találtak nagyobb mértékű
     adócsalást, mint máshol? Összeg szerint mekkorákat? Térben vagy kor
     szerint mutatkoznak eltérések az adócsalás előfordulási
     valószínűségében? Használják-e ezt az információt, hogy
     költséghatékonyan célozzák a revíziókat, a nagyobb csalás
     valószínűségét nagyobb eséllyel ellenőrizve?
    
     3. Mi szabályozza, más államigazgatási szervek milyen részletes
     adatokat és tájékoztatást kaphatnak a revíziókról és
     eredményeikről? Segítik ezek az adóváltoztatások,
     minimálbéremelések, szociális ellátórendszerben történő
     átalakítások szakmai előkészítését? Mi az akadálya az egyéni
     szintű, bár természetesen anonimizált, adatbázis bizalmas
     megismehetőségének?
    
     Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és
     az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre
     a feladó e-mail címére megküldeni.
     Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben
     megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu
     weboldalon töltse fel.
    
     Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a
     szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód.
     Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról,
     amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés
     megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a
     tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként
     tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.
    
     Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy
     részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése
     alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt
     küldje meg számomra.
    
     Segítő együttműködését előre is köszönöm.
    
     Kelt: 2012. július 15.
    
     Üdvözlettel:
    
     Prinz Dániel
    
     -------------------------------------------------------------------
    
     Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül
     küldték el. Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen
     kapcsolódó visszajelzést, kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:
     [FOI #133 email]
    
     Ha a(z) Nemzeti Adó- és Vámhivatal nem a(z) [NAV request email]
     címen fogadja a részére benyújtott Közérdekűadat-igényléseket,
     kérjük, írja ezt meg nekünk:
     [5]http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
    
     Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a
     KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás
     segítségével kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:
     [6]http://kimittud.atlatszo.hu/help/officers
    
     Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak
     találta ezt a szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy
     helyezzen el a honlapunkra (kimittud.atlatszo.hu) mutató
     hivatkozást az önök közérdekű adatokat tartalmazó weboldalán!
    
    
     -------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. http://nav.gov.hu/magyar_oldalak/nav/e-u...
2. mailto:[NAV request email]
3. http://www.nav.gov.hu/
4. http://www.vam.gov.hu/
5. http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
6. http://kimittud.atlatszo.hu/help/officers

Hivatkozása ide

Feladó: Prinz Dániel

Tisztelt Bagyinka Szilvia!

Köszönöm gyors válaszát. Az ön által megadott linken nem található elektonrikus elérhetőség, csak egy űrlap. Mivel szeretném, hogy adatigénylésem jól dokumentált, és a kimittud.org honlapon nyilvánosan hozzáférhető legyen, kérem adja meg azt az elérhetőséget, ahova kérésemmel közvetlenül fordulhatok.

Üdvözlettel:

Prinz Dániel

Hivatkozása ide

Feladó: Bagyinka Szilvia
Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Eset hivatkozási száma:CAS-126367-OHJXNE

 

Tisztelt Prinz Dániel Úr!

A Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz írt, fenti azonosítóval nyilvántartásba
vett elektronikus levelével kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adom:

- Adószakmai területünk hivatalosan a küldött link alatt található űrlap
kitöltésével kereshető meg elektronikus úton. Amennyiben ez Önnek nem
megfelelő kapcsolatfelvételi mód, javaslom, keresse fel a Nemzeti Adó- és
Vámhivatal Közép-magyarországi Regionális Adó Főigazgatóság munkatársait
személyesen vagy postai úton, vagy bármely központi ügyfélszolgálatot
telefonon, személyesen, vagy postai úton.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép-magyarországi Regionális Adó
Főigazgatóságának elérhetősége:
Cím: 1132 Budapest, Váci út 48/c-d.
Postacím: 1438 Budapest Pf. 510.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Ügyfélszolgálatainak elérhetősége:

[1]http://nav.gov.hu/magyar_oldalak/nav/ugy...

 

Budapest, 2012. július 18.

 

 

Felhívom figyelmét, hogy tájékoztatásom kötelező erővel nem bír!

A jelen üzenetben található információk bizalmasak és üzleti titoknak
minősülhetnek. Kizárólag a címzett, illetve az általa meghatalmazott(ak)
használhatják fel. Ha a jelen üzenetnek nem Ön a címzettje, felhívjuk
figyelmét, hogy annak jogosulatlan felhasználása, másolása, terjesztése
vagy a tartalmával való visszaélés szigorúan tilos. Ha jelen üzenetet
tévedésből kapta, kérjük, haladéktalanul értesítsen bennünket az alábbi
telefonszámon vagy e-mail címen. Köszönöm.

Tisztelettel:

Vám- és Pénzügyőri Információs Központ Munkatársa

Telefon: 06 40 346262

email: [2][NAV request email]

internet: [3]http://www.nav.gov.hu, [4]http://www.vam.gov.hu  

 

------------------- Eredeti üzenet -------------------
Feladó: Prinz, Dániel
Küldve: 2012-07-17
Címzett: cc; CC; CC; CC; CC; CC; CC; CC; E-mail kérdések; index;
ismeretlen; Ismeretlen; Leopold Róbert; Orbán Tamás; spam; VAM; vam.info;
[NAV request email]; [email address]; Váminfo; Váminfo (saját e-mail
cím); váminformáció; váminformáció; Zsolt Elekes
Tárgy: Re: Adózási szakterület VPOPCC:00071994

     Tisztelt Bagyinka Szilvia!
    
     Köszönöm gyors válaszát. Az ön által megadott linken nem található
     elektonrikus elérhetőség, csak egy űrlap. Mivel szeretném, hogy
     adatigénylésem jól dokumentált, és a kimittud.org honlapon
     nyilvánosan hozzáférhető legyen, kérem adja meg azt az
     elérhetőséget, ahova kérésemmel közvetlenül fordulhatok.
    
     Üdvözlettel:
    
     Prinz Dániel
    
    

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Sent request to Nemzeti Adó- és Vámhivatal again, using a new contact address.

Feladó: dr. Kiss Attila
Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Tisztelt Prinz Dániel úr!

A Nemzeti adó- és Vámhivatalhoz intézett kérdéseire az alábbi
válaszokat készítettük:

1. Milyen szabályozás, dokumentáció és jelentés áll rendelkezésre
magánszemélyek és kisvállalkozások adóellenőrzéseinek számáról,
időzítéséről, célzottságáról és költségeiről? 2. Milyen tanulmány
vagy összefoglaló létezik korábbi adóellenőrzések eredményeinek
tapasztalatairól? Milyen jövedelmi tartományban, milyen szakmában
találtak nagyobb mértékű adócsalást, mint máshol? Összeg szerint
mekkorákat? Térben vagy kor szerint mutatkoznak eltérések az
adócsalás előfordulási valószínűségében? Használják-e ezt az
információt, hogy költséghatékonyan célozzák a revíziókat, a
nagyobb csalás valószínűségét nagyobb eséllyel ellenőrizve? Az
adóhatóság az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény
(továbbiakban: Art.) 90. §. (1) bekezdése alapján minden év február
20-áig közzéteszi az adott évi ellenőrzési tájékoztatást. Az
ellenőrzési tájékoztatás tartalmazza:  az adott év kiemelt
vizsgálati céljait  az ellenőrizendő főbb tevékenységi köröket az
egyes térségekre, településekre jellemző szakmánkénti,
tevékenységenkénti jövedelmezőségi mutatókat, illetve a
jövedelmezőségi mutatót el nem érő adózók fokozott ellenőrzésének
szempontjait  az Art-ban meghatározott ellenőrzési típusok
tervezett arányszámait Az adott évi Ellenőrzési Tájékoztatás
elérhető a NAV honlapján (www.nav.gov.hu) Szabályozók menüpont
alatt „Ellenőrzési Irányok a Nemzeti Adó- és Vámhivatal adóztatási-
és vámszerve 2012. évi ellenőrzési feladatainak végrehajtásához”
címen. Az ellenőrzési tájékoztatásban meghatározott főbb
ellenőrzési feladatok végrehajtásának nyomon követése érdekében a
NAV belső monitoring rendszert működtet, amely visszamérések
eredménye szolgál a következő évi ellenőrzési tájékoztatóban
meghatározott feladatok alapjául. Az ellenőrzések száma és
eredménye bemutatásra kerül minden évben a NAV tevékenységéről
szóló kiadványokban, így a Bulletinben és a NAV Világában, amely
kiadványok a NAV honlapján elérhetők Kiadványok menüpont alatt.
Emellett a NAV honlapján Közérdekű Adatok menüpont alatt Általános
közzétételi listában elérhetők az Állami Számvevői Jelentések,
amelyek szintén tartalmaznak az ellenőrzésekre vonatkozó
elemzéseket, kimutatásokat. A Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak kiemelt
feladata a költségvetési bevételek minél teljesebb körű
biztosítása, az illegális gazdasági jelenségek további
visszaszorítása főként a legnagyobb költségvetési bevételt jelentő
forgalmi adó tekintetében. Stratégiai célkitűzés, hogy az
ellenőrzés koncentráltan, a jelentős kockázatot hordozó adózókra
irányuljon, a NAV folyamatosan és nagy erőkkel legyen jelen az
adóztatás frekventált területein. Az ellenőrzés legfontosabb
feladata az adóelkerülés különböző formáival szembeni fellépés, az
adóbevételi szempontból kiemelt kockázatot jelentő gazdasági
folyamatok, magatartási formák nyomon követése, valamint a
jogszabályváltozásokból, illetve jogszabályi előírásokból eredő
egyéb feladatok teljesítése volt. A jogkövető magatartás
elősegítése érdekében, a középtávú stratégiának és az ellenőrzési
irányoknak megfelelően kiemelt figyelmet fordított a NAV a
prevencióra, valamint a jogszerűtlen adózói eljárásra történő gyors
reagálásra. A magánszemélyek és egyéni vállalkozók esetében az
alábbi kockázatos tevékenységek kerültek az adóhatóság látó körébe:
− a bevallást be nem nyújtó, rendszeresen, nagy mennyiségben
fémértékesítést végző magánszemélyek − aukciós portálon kereskedők
− luxusszolgáltatók pl.: plasztikai sebészek Az ellenőrzési
tapasztalatok szerint a szándékos adóelkerülés nem tevékenység
függő, a gazdaság nehéz helyzetének következtében tevékenységtől
függetlenül szinte minden adózó próbálja optimalizálni adó fizetési
kötelezettségét. Elkülönítetten kezeli az adóhatóság az ellenőrzési
tájékoztatóban is a szándékos adóelkerülés céljából alakult
vállalkozásokat, amelyek –többek között- az alábbi magatartás
jegyek és nem a tevékenységi körök alapján kerülnek meghatározásra:
▪ bevallásaiban sorozatosan nagy forgalmat és a bevételhez igazodó
nagyságú kiadásokat szerepeltető (adóminimalizáló) adózók, ahol
fiktív számlák befogadása, esetenként bevétel eltitkolása jellemző.
A bevétel eltitkolás elsősorban a kiskereskedelmi és a
vendéglátóipari tevékenység jellemzője. A fiktív számla alapján
történő adólevonás tevékenységi körtől független jelenség, azonban
az eddigi tapasztalatok szerint a gabona vertikumban, a
fakereskedelemben, az őrző-védő szolgáltatások terén és az
építőiparban a legjellemzőbb. ▪ ÁFA és jövedelem adó bevallásban
vallott bevétel eltér egymástól, vagyis fiktív számlák
befogadásával csökkentik adófizetési kötelezettségüket ▪ korábban
már szándékos adóelkerüléssel lebukott illetve nagy adóhátralékkal
megszűnt, fantomizálódott adózókkal üzleti kapcsolatban álló,
illetve az érdekeltségi kör által alapított cégek. Az ellenőrzési
tapasztalatok szerint a szándékos adókikerülő tevékenységet
folytató adózók érdekeltségi körében is hasonló adóelkerülő,
csalárd magatartás tapasztalható. ▪ tartósan veszteséget valló
vállalkozások ▪ kockázatos külföldi adózóval forgalmat bonyolítók ▪
nagy forgalom mellett kevés munkavállalót foglalkoztatók − bevétel
eltitkoló, számlakibocsátás nélkül tevékenységet folytató egyéni
vállalkozók, − külföldi megtakarításból származó kamatjövedelmek
után adókötelezettséget nem teljesítő adózók 3. Mi szabályozza, más
államigazgatási szervek milyen részletes adatokat és tájékoztatást
kaphatnak a revíziókról és eredményeikről? Segítik ezek az
adóváltoztatások, minimálbéremelések, szociális ellátórendszerben
történő átalakítások szakmai előkészítését? Mi az akadálya az
egyéni szintű, bár természetesen anonimizált, adatbázis bizalmas
megismerhetőségének? Az Art. 53. § (1) bekezdése alapján adótitok
az adózást érintő tény, adat, körülmény, határozat (végzés),
igazolás vagy más irat. Az egyedi azonosításra alkalmas egyedi és
összesített adatok az Art. 53. § (1) bekezdése alapján adótitoknak
minősülnek, amelyek kiadására, illetve megismerésére az Art.
53-55/A. §-ai az irányadók. Arról nem rendelkezik az adóhatóság
információval, hogy ez mennyire segíti az adóváltoztatások,
minimálbéremelések, szociális ellátórendszerben történő
átalakítások szakmai előkészítését, tekintettel, arra, hogy a
jogszabályalkotás nem tartozik a NAV feladatkörébe.

Remélem, válaszaink kielégítették információigényét, kérdései
kapcsán a jövőben is készséggel állunk rendelkezésre.

Üdvözlettel: Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Prinz Dániel:
Csak a(z) Nemzeti Adó- és Vámhivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 2 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Civilek vizsgálatáról

A(z) Nemzeti Adó- és Vámhivatal részére Blikk által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei