Adományok listája

Sipos Zoltán küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Miniszterelnökség részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Sipos Zoltán

Tisztelt Miniszterelnökség!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a 2010-2012-es időszakban az alább felsorolt szervezetek számára nyújtott támogatások (adomány, szponzorálás) listáját. Kérem feltüntetni az összeget és a támogatás célját is.

EMNT Egyesület
Székelyudvarhelyért Alapítvány
Magyar Polgári Párt
Erdélyi Magyar Néppárt
Határok nélkül a magyar nyelvű sajtóért Alapítvány
Magyar Ifjúsági Tanács
Erdélyi Magyar Ifjak Egyesület
Reconstructio Egyesület
Identitas Egyesület
Pro Partium Egyesület
Civil Kurázsi Egyesület
Erdélyi Ifjúsági Keresztyén Egyesület (IKE)
Erdélyi Református Egyházkerület
Királyhágómelléki Református Egyházkerület
Pro Minoritate Alapítvány
Erdélyi Magyar Nemzeti Tanácsért Alapítvány
Erdelyi Magyar Nemzeti Mozgalom Egyesület
Erdély Ma Egyesület

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2012. október 29.

Üdvözlettel:

Sipos Zoltán

Hivatkozása ide

Feladó: Hernádi Ádám
Miniszterelnökség


Attachment image001.jpg
0K Download

Attachment iso 8859 2 Q Sipos Zolt E1n FAr r E9sz E9re.pdf.pdf
0K Download View as HTML


Tisztelt Sipos Zoltán Úr!  

 

Szíves tájékoztatásul küldöm dr. Mikecz Péter helyettes államtitkár úr
levelét.

 

Üdvözlettel:

 

[1]Leírás: Leírás: Leírás: Hernádi Ádám
Miniszterelnokseg
osztályvezető

 

Miniszterelnökség 

Igazgatási Ügyekért Felelős Helyettes
Államtitkárság

1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.

E-mail: [2][email address]

 

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Sipos Zoltán:
Csak a(z) Miniszterelnökség munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Adományok listája

A(z) Külügyminisztérium részére Sipos Zoltán által

Adományok listája

A(z) Országgyűlés Hivatala részére Sipos Zoltán által

Adományok listája

A(z) Miniszterelnökség részére Sipos Zoltán által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei