Adományok listája

Sipos Zoltán küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Külügyminisztérium részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Sipos Zoltán

Tisztelt Külügyminisztérium!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a 2010-2012-es időszakban az alább felsorolt szervezetek számára nyújtott támogatások (adomány, szponzorálás) listáját. Kérem feltüntetni az összeget és a támogatás célját is.

Székelyudvarhelyért Alapítvány
Magyar Polgári Párt
Erdélyi Magyar Néppárt
Határok nélkül a magyar nyelvű sajtóért Alapítvány
Magyar Ifjúsági Tanács
Erdélyi Magyar Ifjak Egyesület
Reconstructio Egyesület
Identitas Egyesület
Pro Partium Egyesület
Civil Kurázsi Egyesület
Erdélyi Ifjúsági Keresztyén Egyesület (IKE)
Erdélyi Református Egyházkerület
Királyhágómelléki Református Egyházkerület
Pro Minoritate Alapítvány
Erdélyi Magyar Nemzeti Tanácsért Alapítvány
Erdelyi Magyar Nemzeti Mozgalom Egyesület
Erdély Ma Egyesület

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2012. október 29.

Üdvözlettel:

Sipos Zoltán

Hivatkozása ide

Feladó: Közkapcsolati Iroda
Külügyminisztérium


Attachment windows 1250 Q 121105 adatszolg E1ltat E1s.xlsx.xlsx.xlsx
0K Download View as HTML


Sipos Zoltán úr részére

E-mail: [1][FOI #379 email]

 

Tárgy: Közérdekű adatigénylés – civil szervezetek támogatása

 

 

Tisztelt Sipos Zoltán!

 

Az információs önrendelkezési jogról és az  információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján kért, 2010-2012-es intervallumra vonatkozó, civil szervezeteknek
juttatott támogatásokról szóló közadat igénylésére a csatolt táblázatban
találhatja a válaszokat. Kérjük, hogy a jövőben a Külügyminisztériummal
kapcsolatban felmerülő esetleges adatigényét a [2][email address]
címre küldje.

 

 

 

Üdvözlettel:

 

 

Gergly-Lukács Éva

Osztályvezető

Sajtó Főosztály

Közkapcsolati Osztály

Külügyminisztérium

Tel: +361-458-14-03

E-mail: [3][email address]

 

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[FOI #379 email]
2. mailto:[email address]
3. mailto:[email address]

Hivatkozása ide

Adminisztrátor hozzászólt ()

Az adatgazda email címét a válaszlevélben megadottra javítottuk.

Link to this

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Sipos Zoltán:
Csak a(z) Külügyminisztérium munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Az EMNT Egyesület támogatása

A(z) Külügyminisztérium részére Sipos Zoltán által

Adományok listája

A(z) Külügyminisztérium részére Sipos Zoltán által

Adományok listája

A(z) Országgyűlés Hivatala részére Sipos Zoltán által

Adományok listája

A(z) Miniszterelnökség részére Sipos Zoltán által

Romániai földvásárlás

A(z) Külügyminisztérium részére Sipos Zoltán által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei