Adományok listája

Sipos Zoltán küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Magyar Posta Zrt. részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Sipos Zoltán

Tisztelt Magyar Posta Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

A 2012 november-2013 február időszakban a különféle szervezetek, magánszemélyek számára nyújtott támogatások (adomány, szponzorálás) listáját. Kérem feltüntetni az összeget és a támogatás célját is.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2013. február 19.

Üdvözlettel:

Sipos Zoltán

Hivatkozása ide

Feladó: Bujáki József
Magyar Posta Zrt.

Tisztelt Levélíró!

 

Ezen a címen már nem vagyok elérhető.

 

Üdvözlettel: Bujáki József

 

 

--------------------------------------------------------------------------

Ez az elektronikus levél bizalmas és/vagy jogilag védett információkat
tartalmazhat, és kizárólag a címzettnek szól. Amennyiben ezt a levelet
sérülten kapta meg vagy nem Ön annak valós címzettje kérjük,
haladéktalanul tájékoztassa erről a feladót, és a levelet törölje
rendszeréből. Az elektronikus levél engedély nélküli másolása,
sokszorosítása, terjesztése, módosítása és nyilvánosságra hozatala
szigorúan tiltott. Az elektronikus úton történő levelezés elsősorban
információs célokat szolgál. A Magyar Posta Zrt. nem tesz és nem fogad el
hivatalos kötelezettségvállalásokat kizárólag elektronikus levél útján,
hacsak erről ellentétes tartalmú megállapodás nem született a felek
között. Az elektronikus levél tartalma nem feltétlenül tükrözi a Magyar
Posta Zrt. hivatalos álláspontját adott ügyben.

Nyomtatás előtt gondoljon a környezetére! Think of the environment before
printing!

Hivatkozása ide

Feladó: Közadat
Magyar Posta Zrt.

Tisztelt Sipos Zoltán!

 

A 2013. február 19-én közérdekű adatigénylésével kapcsolatban
tájékoztatom, hogy 2012. november és 2013. év február időszakban az alábbi
támogatások kerültek kifizetésre a Magyar Posta Zrt. részéről:

Ssz. Támogatott Támogatás 2012. 2013.
tárgya november-december január-február
1. Magyar Posta támogatás
Befektetési Zrt. 17 000 000  
ÁMK Raffay Lajos ifjúsági
2. Tagiskolája bélyeggyűjtés
támogatása 174 000  
Barota Mihály ifjúsági
3. Általános Iskola bélyeggyűjtés
támogatása 150 000  
Postás Múzeumi és ifjúsági
4. Művelődési Alapítvány bélyeggyűjtés
Bélyegmúzeum támogatása 230 000  
Benedek Elek Általános ifjúsági
5. Iskola bélyeggyűjtés
támogatása 211 000  
Bessenyei Ferenc ifjúsági
6. Művelődésű Központ bélyeggyűjtés
támogatása 24 000  
Magyar Bélyeggyűjtők
Országos Szövetsége ifjúsági
7. XX/22 sz. Csilli-Vasas bélyeggyűjtés
Bélyeggyűjtő Báziskör támogatása
684 sz. ifjúsági
tagozata 50 000  
Magyar Bélyeggyűjtők ifjúsági
8. Országos Szövetsége bélyeggyűjtés
Debreceni Városi támogatása
Bélyeggyűjtő Kör 150 000  
Gyűr Menti Települések ifjúsági
9. Iskolatársulása Vitéz bélyeggyűjtés
Háry László Általános támogatása
Iskolája 100 000  
Herman Ottó Általános ifjúsági
10. Iskola bélyeggyűjtés
támogatása 70 000  
Jálics Ernő Integrált ifjúsági
11. Közoktatási Intézmény bélyeggyűjtés
támogatása 103 687  
Kafka Margit Általános ifjúsági
12. Iskola bélyeggyűjtés
támogatása 52 400  
Kossuth Művelődési ifjúsági
13. Központ és Könyvtár bélyeggyűjtés
támogatása 27 000  
László Gyula Gimnázium ifjúsági
14. és Általános Iskola bélyeggyűjtés
támogatása 300 000  
Lisznyai utcai ifjúsági
15. Általános Iskola bélyeggyűjtés
támogatása 240 000  
Széchenyi István
Általános Iskola ifjúsági
16. Magyar Bélyeggyűjtők bélyeggyűjtés
Országos Szövetsége támogatása
Abk kör 250 000  
Magyar Bélyeggyűjtők ifjúsági
17. Országos Szövetsége bélyeggyűjtés
Ifjúságért Szakosztály támogatása 360 000  
Móra Ferenc Általános ifjúsági
18. Iskola bélyeggyűjtés
támogatása 134 000  
Nemezti Geográfia Kft- ifjúsági
19. Angol tagozatos bélyeggyűjtés
Általános Iskola támogatása 100 000  
Petőfi Sándor Közös ifjúsági
20. Igazgatású Általános bélyeggyűjtés
Iskola és Óvoda támogatása 158 500  
Szabó Kálmán utcai ifjúsági
21. Óvoda bélyeggyűjtés
támogatása 159 000  
Szajoli Kisdiákokért ifjúsági
22. Al. Bélyeggyűjtő Klub bélyeggyűjtés
támogatása 147 700  
Szent Ágoston ifjúsági
23. Katolikus Általános bélyeggyűjtés
Iskola és Óvoda támogatása 135 000  
24. Kézbesítők támogatás
Szakszervezete 1 115 955  
25. Magyar Vöröskereszt támogatás 297 605  
26. Nemzetközi támogatás
Gyermekmentő Szolgálat 276 550  
Dél-Alföldi
27. Postatörténeti támogatás
Alapítvány 500 000  
28. SZEFO CHANCE támogatás
Alapítvány 150 000  
29. Van Helyed a Közös támogatás
Jövőnkért Alapítvány 200 000  
30. Alba Regia Nyugdíjas támogatás
Egyesület 100 000  
Informatika a
31. Társadalomért támogatás
Egyesület 1 000 000  
32. Kelet-magyarországi támogatás
Postás Sportegyesület 12 000 000  
Liszt Ferenc
33. Zeneakadémia Baráti támogatás
Köre Egyesület 20 000 000  
34. Postások Szakmai támogatás
Egyesülete 10 000 000  
35. Magyar Olimpiai támogatás
Bizottság 15 000 000  
36. Magyar Ökumenikus támogatás
Segélyszervezet 160 000  
37. Óbudai Egyetem támogatás 500 000  
38. Wekerle Sándor Üzleti támogatás
Főiskola 15 000 000  
39. Országos Polgárőr támogatás
Szövetség 12 500 000  
40. Postás Sportegyesület támogatás 10 000 000  
41. Dunántúli Postás támogatás
Sportegyesület 20 000 000  
42. Postás Múzeumi és támogatás
Művelődési Alapítvány 200 000 000  
43. Postás Sporthorgász támogatás
Egyesület 1 000 000  
44. Postások a Postásokért támogatás
Alapítvány 300 000 000  
Települési
45. Önkormányzatok szponzoráció
Országos Szövetsége 2 000 000  
Postások Független
46. Érdekvédelmi támogatás
Szövetséges   317 500
47. Kézbesítők támogatás
Szakszervezete   371 985
48. Boldog Özséb támogatás
Alapítvány   500 000
50. Magyar Ökumenikus támogatás
Segélyszervezet   324 000
51. Mandala Dalszínház támogatás
Közhasznú Egyesület   7 500 000
52. Magyar Labdarúgó szponzoráció
Szövetség   50 000 000
53. Médiahírek Kft. (Print szponzoráció
ereje projekt)   1 100 000

 

Tisztelettel:

Sági Gábor

adatvédelmi felelős

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Sipos Zoltán:
Csak a(z) Magyar Posta Zrt. munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Adományok listája

A(z) Magyar Posta Zrt. részére Sipos Zoltán által

Adományok listája

A(z) Magyar Posta Zrt. részére Sipos Zoltán által

Adományok listája

A(z) Magyar Villamos Művek Zrt. részére Sipos Zoltán által

Tusványos szponzorizációja

A(z) Magyar Posta Zrt. részére Sipos Zoltán által

eGov szerződések listája

A(z) Magyar Posta Zrt. részére Nagy Tamás által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei