Adományok listája

Sipos Zoltán küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Országgyűlés Hivatala részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Sipos Zoltán

Tisztelt Országgyűlés Hivatala!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre azon civil szervezetek listáját, melyek az Országgyűlés Hivatalától anyagi támogatásában részesültek a 2013-as év folyamán, 2014 februárjával bezárólag. Kérem mellékeljék a támogatás összegét és célját is.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2014. február 13.

Üdvözlettel:

Sipos Zoltán

Hivatkozása ide

Feladó: Bakos Emil
Országgyűlés Hivatala

Tisztelt Sipos Zoltán Úr!

Az Országgyűlés Hivatala által kifizetett támogatások listája
megtalálható az
alábbi címen:

idézett részek megjelenítése

az alábbi alcímeken:

idézett részek megjelenítése

Tisztelettel

--
Bakos Emil
főigazgató-helyettes
Országgyűlés Hivatala,
1055 Budapest, Kossuth tér 1-3.

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Sipos Zoltán:
Csak a(z) Országgyűlés Hivatala munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Adományok listája

A(z) Magyar Államvasutak Zrt. részére Sipos Zoltán által

Adományok listája

A(z) Magyar Posta Zrt. részére Sipos Zoltán által

Adományok listája

A(z) Igazságügyi Minisztérium részére Sipos Zoltán által

Adományok listája

A(z) Magyar Villamos Művek Zrt. részére Sipos Zoltán által

Adományok listája

A(z) Magyar Fejlesztési Bank Zrt. részére Sipos Zoltán által

Adományok listája

A(z) Miniszterelnökség részére Sipos Zoltán által

Adományok listája

A(z) Országgyűlés Hivatala részére Sipos Zoltán által

Kossuth Lajos tér felújítása

A(z) Kormány részére Kovács Ákos által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei