Adria utcai új rendelő

toma küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Budapest XV. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Budapest XV. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal nem kapta meg a kért információt.

Feladó: toma

Delivered

Tisztelt Budapest XV. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

- Milyen tervek alapján kívánták bevezetni az új rendelőintézet sorszámkezelését
- Milyen ütemezéssel
- Milyen Karbantartói szerződéssel, s kivel

Ezen dokumentumokat kérem legyenek kedvesek mellékelni.

Mert jelenleg a háziorvosi részen időpontadás nincs, mivel sorszámúzás lenne, viszont az a megnyitás óta a "Rossz" feliratot viseli.

Kérem legyenek szívesek megmondani, mikor és hogyan kerül ez az anomália rendezésre.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. március 6.

Üdvözlettel:

Szerb Tamás

Hivatkozása ide

Feladó: Sólyomné Erzsébet
Budapest XV. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment 201803081129.pdf
347K Download View as HTML


Tisztelt Szerb Tamás!

Csatolom a közérdekű adatigénylésre adott választ.

Tisztelettel:

Sólyomné Szegedi Erzsébet
titkársági ügyintéző

BP. XV. kerületi Polgármesteri Hivatal
Jegyzői Iroda
1153. Budapest, Bocskai u 1-3. I. em. /131.
Tel: 305-3156
E-mail: [email address]

Hivatkozása ide

Feladó: toma

Delivered

Tisztelt Sólyomné Erzsébet!

Levelemre azóta sem kaptam választ:

"
from: SZERB, Tamas
to: [email address],
[email address]
date: Fri, Mar 9, 2018 at 3:32 PM
subject: közadat igénylés

https://kimittud.atlatszo.hu/request/adr... alapján:

Tisztelt Budapest Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

- Milyen tervek alapján kívánták bevezetni az új rendelőintézet sorszámkezelését
- Milyen ütemezéssel
- Milyen Karbantartói szerződéssel, s kivel

Ezen dokumentumokat kérem legyenek kedvesek mellékelni.

Mert jelenleg a háziorvosi részen időpontadás nincs, mivel sorszámúzás lenne, viszont az a megnyitás óta a "Rossz" feliratot viseli.

Kérem legyenek szívesek megmondani, mikor és hogyan kerül ez az anomália rendezésre.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. március 6.

Üdvözlettel:

Szerb Tamás

email: https://www.xv-euint.hu/xvweb2/index.php...
"

de egyúttal úgy gondolom, hogy tekintve, hogy Önök az illetékes önkormányzat, ezért elvárnám, hogy Önökön keresztül megsürgessék a választ és intézkedést, hogy

- vagy előjegyzés
- vagy sorszámhúzás

működjön.

Üdvözlettel:

Szerb Tamás

Hivatkozása ide

Feladó: Sólyomné Erzsébet
Budapest XV. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment 201803081129.pdf
347K Download View as HTML


Tisztelt Szerb Tamás!

Kérésére ismételten megküldöm Jegyző Asszony válaszát a kért adatigénylésre.

Tisztelettel:

Sólyomné Szegedi Erzsébet
titkársági ügyintéző

BP. XV. kerületi Polgármesteri Hivatal
Jegyzői Iroda
1153. Budapest, Bocskai u 1-3. I. em. /131.
Tel: 305-3156
E-mail: [email address]

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: toma

Delivered

Tisztelt Sólyomné Erzsébet!

Esetleg a Jegyzőasszony meg tudná mondnani a hivatkozott intézmény hivatalos email / elektronikus levélcímét?

Üdvözlettel:

Szerb Tamás

Hivatkozása ide

Feladó: Sólyomné Erzsébet
Budapest XV. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment v laszlev l Szerb Tam s.pdf
283K Download View as HTML


Tisztelt Szerb Tamás!

 

Csatolom  a Jegyző Asszony válaszát az Intézmény elérhetőségéről.

Tisztelettel:

 

Sólyomné Szegedi Erzsébet

titkársági ügyintéző

 

BP. XV. kerületi Polgármesteri Hivatal

Jegyzői Iroda

1153. Budapest, Bocskai u 1-3. I. em. /131.

Tel: 305-3156

E-mail: [1][email address]

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak a(z) Budapest XV. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 2 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei