Agglomerációs autóbuszvonalak utasszáma

Mojzák Balázs küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Budapesti Közlekedési Központ Zrt. részére

Az igénylés részben sikeres volt.

Feladó: Mojzák Balázs

Delivered

Tisztelt Budapesti Közlekedési Központ Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az egyes agglomerációs autóbuszvonalak utasszámadatait, naptípusokra és napszakokra bontva.
Amennyiben lehetséges, az adatokat a járatok útvonalát több szakaszra osztva - legalább Budapest határán , esetleg valamely nagy forgalmú megállóhelynél (pl. Rákoskeresztúr, városközpont) is szakaszolva - adják meg.

Tájékoztatást kérnék továbbá arról, hogy hány százalékban mutatkozik igény a a 157-es vonal igényvezérelt ("telebusz") meneteinek Solymár-Kerekhegyig illetve onnan történő közlekedtetésére.
Kérem ezt az adatot - az előzőektől eltérően - ne napszakonként, hanem minden indulási időpontokra külön-külön értelmezve adják meg.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. november 15.

Üdvözlettel:

Mojzák Balázs

Hivatkozása ide

Budapesti Közlekedési Központ Zrt.

Tisztelt Levélíró!

Köszönjük, hogy levelével felkereste ügyfélszolgálatunkat!

Tájékoztatjuk, hogy levele megérkezett Társaságunkhoz, melyre válaszunkat
a közérdekű adatigénylés esetében az információs önrendelkezési jogról és
az információszabadságról szóló az 2011. évi CXII. törvény által
biztosított határidőn belül, egyéb esetben pedig legkésőbb 30 napon belül
megküldjük.

Válaszunk megérkezéséig szíves türelmét kérjük!

Üdvözlettel:

Budapesti Közlekedési Központ Ügyfélszolgálat
Dear Sender,

Thank you for contacting BKK’s customer services.

We inform you that your email has arrived to which we will reply within
the time-limit provided by Act CXII of 2011 on Informational
Self-determination and Freedom of Information in case of public interest
data requests and not later than 30 days in all other cases.

Thank you for your kind patience in advance.

Yours sincerely,

BKK Centre for Budapest Transport Customer Service

Hivatkozása ide

Feladó: Balatoni Ilona
Budapesti Közlekedési Központ Zrt.

Ügyszám: 0038/0043285/2016
Mojzák Balázs
[FOI #7993 email]

Tárgy: tájékoztatás

Tisztelt Mojzák Balázs!

Tájékoztatjuk, hogy közérdekű adatigénylésére adott válaszunkat technikai okok miatt sajnos nem tudjuk megküldeni arra a címre, amelyről bejelentése érkezett. Tekintettel erre, kérjük, a [Budapesti Közlekedési Központ Zrt. request email] címre szíveskedjen megküldeni elektronikus vagy postai elérhetőségét a 0038/0043285/2016 ügyszámra való hivatkozással, hogy válaszunkat soron kívül megküldhessük.

Együttműködését és türelmét köszönjük.

Budapest, 2016. december 15.

Üdvözlettel:

Várkonyi Ágnes
Levelezési ügyfélszolgálat vezető
BKK Zrt.

Hivatkozása ide

Feladó: Mojzák Balázs

Delivered

Tisztelt Várkonyi Ágnes!

Kérem a 0038/0043285/2016 számú ügyhöz tartozó dokumentumokat az atlatszo.hu szerkesztőségének címére (1531 Budapest, Pf. 54.) küldjék meg, ők hozzá tudják csatolni a kért anyagot a kimittud.atlatszo.hu oldalon található adatigényléshez.

Üdvözlettel:

Mojzák Balázs

Hivatkozása ide

Feladó: Mojzák Balázs

Delivered

Tisztelt BKK!

Érdeklődni szeretnék, hogy a 0038/0043285/2016 számú ügyben kért anyagokat - melyekkel kapcsolatban 2016. december 15-én soron kívüli válaszadást ígértek - elküldték-e a megbeszéltek szerint a 1531 Bp. Pf. 54. postacímre?

Üdvözlettel:

Mojzák Balázs

Hivatkozása ide

Feladó: Balatoni Ilona
Budapesti Közlekedési Központ Zrt.

Ügyszám: 0038/0043285/2016
Ügyintéző: Balatoni Ilona
Mojzák Balázs
[FOI #7993 email]

Tárgy: tájékoztatás

Tisztelt Mojzák Balázs!

Társaságunkhoz 2017. január 11-én érkezett elektronikus levelére hivatkozva tájékoztatjuk, hogy az Ön által kért adatokat tartalmazó levelet 2016. december 20-án postáztuk a 1531 Budapest, Pf. 54. címre. Amennyiben nem kapta meg a választ, kérjük, szíveskedjen megadni egy másik címet, ahová elküldhetjük.

Együttműködését köszönjük.

Budapest, 2017. január 12.

Üdvözlettel:

Várkonyi Ágnes
Levelezési ügyfélszolgálat vezető
BKK Zrt.

Hivatkozása ide

Feladó: Mojzák Balázs

Delivered

Tisztelt BKK!

Valószínűleg a karácsonyi postaforgalomban elkeveredhetett a küldemény. Kérem kíséreljék meg újra elküldeni azt az atlatszo.hu 1531 Budapest, Pf. 54. postacímére, remélhetőleg ezúttal kézbesíti a posta.

Üdvözlettel:

Mojzák Balázs

Hivatkozása ide

Feladó: BKK
Budapesti Közlekedési Központ Zrt.


Attachment servicedesk bkk.hu 20170202 141719.pdf
688K Download View as HTML


Ügyszám: 0038/0043285/2016

Ügyintéző: Balatoni Ilona

Mojzák Balázs

[1][FOI #7993 email]

 

Tárgy: tájékoztatás

 

Tisztelt Mojzák Balázs!  

 

Társaságunkhoz 2017. január 25-én érkezett elektronikus levelére
hivatkozva tájékoztatjuk, hogy a közérdekű adatigénylésére adott
válaszunkat ismét postáztuk a 1531 Budapest, Pf. 54. címre. A levél
másolatát jelen levelünkhöz csatoltuk.

 

Kérjük a fentiek szíves elfogadását!

 

Budapest, 2017. február 2.

                                   

                                                    Üdvözlettel:

 

Várkonyi Ágnes

Levelezési ügyfélszolgálat vezető

BKK Zrt.

 

References

Visible links
1. mailto:[FOI #7993 email]

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Mojzák Balázs:
Csak a(z) Budapesti Közlekedési Központ Zrt. munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Járatmódosítás

A(z) Budapesti Közlekedési Központ Zrt. részére toma által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei