AIP (Aeronautical Information Publication) legutolsó jóváhagyott Légiforgalmi Tájékoztató

Kustra Pál küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt. részére

Az igénylés részben sikeres volt.

Feladó: Kustra Pál

Tisztelt HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a legutolsó jóváhagyott Légiforgalmi Tájékoztatót (AIP-t), amelyen szerepel a jóváhagyó aláírása is.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. augusztus 13.

Üdvözlettel:

Kustra Pál

Hivatkozása ide

Feladó: Kustra Pál

Tisztelt HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt.!

A Közérdekű adatkérésre, amelyben az AIP-t (Aeronautical Information Publication-t) legutolsó jóváhagyott Légiforgalmi Tájékoztatót kértem, a válaszuk késedelmes.

Ismételten kérem, hogy küldjék meg a kért AIP-t.

Üdvözlettel:

Kustra Pál

Hivatkozása ide

Feladó: Ay Zoltán Nándor, Dr.
HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt.


Attachment image001.jpg
5K Download


Tisztelt Kustra Pál Úr!

 

Hivatkozással 2015.08.13-án, elektronikus úton előterjesztett
adatkérésére, az alábbiakról tájékoztatjuk.

 

A HungaroControl Zrt. állami felhatalmazás alapján látja el Budapest
Repüléstájékoztató Körzetben a Légiforgalmi Információs Szolgálatot,
melynek része az IAIP (Integrated Aeronautical Information Package)
közzététele. A tagállam által kiadott IAIP közzétételére vonatkozó
előírásokat a nemzetközi polgári repülésről Chicagóban, az 1944. évi
december hó 7. napján aláírt Egyezmény 15. Függeléke határozza meg. A
függelék szigorúan meghatározza a kiadvány tartalmi és formai
megjelenését, melynek nem része a jóváhagyás tényének közzététele. A
HungaroControl Zrt. által kiadott Légiforgalmi Tájékoztató Kiadvány
(Aeronautical Information Publication) kiadása a Nemzeti Közlekedési
Hatóság Légügyi Hivatalának hozzájárulásával történik.

 

A fentiek alapján Társaságunk nem rendelkezik olyan AIP dokumentummal,
amelyen szerepel a jóváhagyó aláírása.

 

Az AIP elérhető a weboldalunkon: [1]http://ais.hungarocontrol.hu/aip/

 

Tájékoztatjuk, hogy a közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jogok
gyakorlásával kapcsolatos jogsértés esetén a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósághoz fordulhat, valamint közérdekű adat
megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a teljesítésre nyitva álló
(illetve a meghosszabbított) határidő eredménytelen eltelte esetén és – ha
a költségtérítést nem fizette meg – a másolat készítéséért megállapított
költségtérítés összegének felülvizsgálata érdekében az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény 31. § (5) bekezdése szerinti illetékes bíróságnál keresettel
élhet. A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen
elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő
lejártától számított harminc napon belül kell megindítani. Ha az igény
elutasítása, nem teljesítése vagy a másolat készítéséért megállapított
költségtérítés összege miatt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóságnál bejelentést tesz, a pert a bejelentés érdemi vizsgálatának
elutasításáról, a vizsgálat megszüntetéséről, vagy lezárásáról, továbbá az
adatkezelő jogsérelem orvoslására, illetve annak közvetlen veszélye
megszüntetésére történő felszólítása eredményéről szóló értesítés
kézhezvételét követő harminc napon belül lehet megindítani.

 

Üdvözlettel,

 

 

[2]cid:image001.jpg@01D0D9A9.C75FA920 Dr. AY Zoltán Nándor
Compliance osztályvezető / Head of
Compliance
H-1185 Budapest, Igló u. 33-35.
Telefon: +3612934493
Web:      [3]www.hungarocontrol.hu

 

References

Visible links
1. http://ais.hungarocontrol.hu/aip/
3. http://www.hungarocontrol.hu/

Hivatkozása ide

Feladó: Kustra Pál

Tisztelt Ay Zoltán Nándor, Dr.!

Köszönöm az információt, amely szerint az AIP-t a nemzetközi polgári repülésről Chicagóban, az 1944. évi december hó 7. napján aláírt Egyezmény 15. Függeléke szerint szerkesztenek meg és nincs megjelölve rajta a felelős szerkesztő/kiadó személy. ("A tagállam által kiadott IAIP közzétételére vonatkozó előírásokat a nemzetközi polgári repülésről Chicagóban, az 1944. évi december hó 7. napján aláírt Egyezmény 15. Függeléke határozza meg. A függelék szigorúan meghatározza a kiadvány tartalmi és formai megjelenését, melynek nem része a jóváhagyás tényének közzététele. ")
A magyarázat fenti része elavultnak tűnik nekem és így nem biztos, hogy a repülés biztonságát szolgálja, valamint eleget tesz Magyarország jogszabályainak, tehát számomra a magyarázata elfogadhatatlan.

Változatlanul kérek papír alapon egy érvényes AIP-t Önöktől és azt a határozatot/nyilatkozatot/egyéb dokumentumot, amelyben a Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatala hozzájárult az AIP kiadásához. ("A HungaroControl Zrt. által kiadott Légiforgalmi Tájékoztató Kiadvány
(Aeronautical Information Publication) kiadása a Nemzeti Közlekedési
Hatóság Légügyi Hivatalának hozzájárulásával történik.")

Üdvözlettel:

Kustra Pál

Hivatkozása ide

Feladó: Ay Zoltán Nándor, Dr.
HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt.


Attachment image001.jpg
5K Download

Attachment AIP j v hagy s 2015 06.pdf
250K Download View as HTML


Tisztelt Kustra Pál Úr!

 

A HungaroControl Zrt. az AIP kiadásával kapcsolatban maradéktalanul eleget
tesz a hatályos jogszabályi előírásoknak, valamint a repülésbiztonsági
követelményeknek.

Tájékoztatjuk, hogy a Chicagói Egyezmény függelékeit a nemzetközi polgári
repülésről Chicagóban, az 1944. évi december hó 7. napján aláírt Egyezmény
Függelékeinek kihirdetéséről szóló 2007. évi XLVI. törvény hirdette ki, az
általunk hivatkozott 15. Függelék pedig utoljára 2014. november hónapban
módosult, így nem tekinthető „elavultnak”.

 

Ahogyan azt előző levelünkben is írtuk, a hatályos kiadványból aláírt
változatot nem tudunk küldeni, mivel - a jogszabályi előírásoknak
megfelelően - nem létezik és nem is szükséges, hogy létezzen olyan AIP
dokumentum, amelyen szerepel a jóváhagyó aláírása.

 

Kérésére csatoltan megküldjük a Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi
Hivatalának a hatályos AIP kiadványt jóváhagyó levelét.  

 

Tájékoztatjuk, hogy a közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jogok
gyakorlásával kapcsolatos jogsértés esetén a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósághoz fordulhat, valamint közérdekű adat
megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a teljesítésre nyitva álló
(illetve a meghosszabbított) határidő eredménytelen eltelte esetén és – ha
a költségtérítést nem fizette meg – a másolat készítéséért megállapított
költségtérítés összegének felülvizsgálata érdekében az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény 31. § (5) bekezdése szerinti illetékes bíróságnál keresettel
élhet. A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen
elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő
lejártától számított harminc napon belül kell megindítani. Ha az igény
elutasítása, nem teljesítése vagy a másolat készítéséért megállapított
költségtérítés összege miatt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóságnál bejelentést tesz, a pert a bejelentés érdemi vizsgálatának
elutasításáról, a vizsgálat megszüntetéséről, vagy lezárásáról, továbbá az
adatkezelő jogsérelem orvoslására, illetve annak közvetlen veszélye
megszüntetésére történő felszólítása eredményéről szóló értesítés
kézhezvételét követő harminc napon belül lehet megindítani.

 

Üdvözlettel,

  

 

[1]cid:image001.jpg@01D0EBF6.2363F560 Dr. AY Zoltán Nándor
Compliance osztályvezető / Head of
Compliance
H-1185 Budapest, Igló u. 33-35.
Telefon: +3612934493
Web:      [2]www.hungarocontrol.hu

 

 

Dr. AY Zoltán Nándor

Compliance osztályvezető / Head of Compliance

H-1185 Budapest, Igló u. 33-35.

Telefon:              +3612934493

Web:    www.hungarocontrol.hu

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Kustra Pál

Tisztelt Ay Zoltán Nándor, Dr.!

Köszönöm, hogy megküldte az NKH-LH 2015.07.08.-ai faxát, amelyben a 004/2015. számú AIRAC AIP AMDT kiadáshoz az NKH-LH hozzájárult.

Gondolom a fenti dokumentumot papír alapon küldték jóváhagyásra az NKH-LH-nak, így nem okozhat Önnek gondot, ha ebből egy másolatot készít a számomra.

Budapest, 2015.08.18.

Üdvözlettel:

Kustra Pál

Hivatkozása ide

Feladó: Ay Zoltán Nándor, Dr.
HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt.


Attachment AIP 2015 08 20 2.pdf
1.7M Download View as HTML


Tisztelt Kustra Pál Úr!

 

Kérésére csatoltan megküldjük a Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi
Hivatalának jóváhagyásra megküldött dokumentum és kísérőlevél szkennelt
változatát, amely dokumentum elérhetőségét egyébként megadtuk az első
válaszlevelünkben megjelölt weboldalon.

 

Tájékoztatjuk, hogy a közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jogok
gyakorlásával kapcsolatos jogsértés esetén a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósághoz fordulhat, valamint közérdekű adat
megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a teljesítésre nyitva álló
(illetve a meghosszabbított) határidő eredménytelen eltelte esetén és – ha
a költségtérítést nem fizette meg – a másolat készítéséért megállapított
költségtérítés összegének felülvizsgálata érdekében az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény 31. § (5) bekezdése szerinti illetékes bíróságnál keresettel
élhet. A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen
elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő
lejártától számított harminc napon belül kell megindítani. Ha az igény
elutasítása, nem teljesítése vagy a másolat készítéséért megállapított
költségtérítés összege miatt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóságnál bejelentést tesz, a pert a bejelentés érdemi vizsgálatának
elutasításáról, a vizsgálat megszüntetéséről, vagy lezárásáról, továbbá az
adatkezelő jogsérelem orvoslására, illetve annak közvetlen veszélye
megszüntetésére történő felszólítása eredményéről szóló értesítés
kézhezvételét követő harminc napon belül lehet megindítani.

 

Üdvözlettel,

 

Dr. AY Zoltán Nándor

Compliance osztályvezető / Head of Compliance

H-1185 Budapest, Igló u. 33-35.

Telefon:              +3612934493

Web:    www.hungarocontrol.hu

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Kustra Pál

Tisztelt Ay Zoltán Nándor, Dr.!

Köszönöm, hogy megküldte a Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi
Hivatalának (továbbiakban: NKH LH) jóváhagyásra megküldött dokumentum és kísérőlevél szkennelt változatát.

A korábbi információval együtt a jóváhagyási folyamat számomra elég egyszerűnek tűnik, mert Önök a változásokat felterjesztik az NKH LH-nak és onnan egy telefaxot kapnak, hogy azok rendben vannak.

Szeretném még megkérni, hogy küldje el 003/2008 AIP (2008.06.05.) módosítással kapcsolatos információkat, hogy megnézhessem azt is, hogy a kezdetekben ez hogyan is történt (a GEN 0.2-1 alatt ez szerepel a legelő módosításnak).

A GEN 3.2.3-4 alatt a Budapesti Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérrel és annak megközelítésével kapcsolatos térképek szerepelnek, amelyeket, ha jól számolom 3500 Ft-ra áraztak be. Kérem küldje meg postán számomra a fenti térképeket és én átutalom a fenti összeget az Önök számára (szükségem lesz a számlaszámra is).

Budapest, 2015.10.03.

Üdvözlettel:

Kustra Pál

Hivatkozása ide

Feladó: Ay Zoltán Nándor, Dr.
HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt.


Attachment image001.jpg
5K Download

Attachment eAIP enged ly.pdf
67K Download View as HTML

Attachment eAIP enged lyez s.pdf
239K Download View as HTML


Tisztelt Kustra Pál Úr!

 

Kérésére csatoltan megküldjük az AIP 2008/003-as módosításának (5.
kiadásának) jóváhagyásával kapcsolatos kérelmező és jóváhagyó levelek
szkennelt  változatát.

 

A térképeket térítés ellenében megrendelheti a
[1]http://ais.hungarocontrol.hu/kiadvanyok/... oldalon, vagy
ingyenesen letöltheti elektronikus úton az alábbiak szerint:

1.       Nyissa meg a [2]http://ais.hungarocontrol.hu/aip/ linket,

2.       Válasszon egy AIP kiadást az „effective date” alapján,

3.       Kattintson rá a kiválasztott kiadásra az eAIP megnyitásához,

4.       A baloldali ablakban kattintson rá a következőre: +AD 2
AERODROMES

5.       A lenyíló listában kattintson rá a következőre : +LHBP BUDAPEST
LISZT F….

6.       A listában keresse meg és kattintson rá a következőre: [3]AD 2.24
LHBP  CHARTS RELATED TO THE AERODROME

7.       Kattintson a kiválasztott térképre a megnyitáshoz.

 

Tájékoztatjuk, hogy a közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jogok 
gyakorlásával kapcsolatos jogsértés esetén a Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatósághoz fordulhat, valamint közérdekű adat 
megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a teljesítésre nyitva álló 
(illetve a meghosszabbított) határidő eredménytelen eltelte esetén és –
ha  a költségtérítést nem fizette meg – a másolat készítéséért
megállapított  költségtérítés összegének felülvizsgálata érdekében az
információs  önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény 31. § (5) bekezdése szerinti illetékes bíróságnál
keresettel  élhet. A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő
eredménytelen  elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére
vonatkozó határidő  lejártától számított harminc napon belül kell
megindítani. Ha az igény  elutasítása, nem teljesítése vagy a másolat
készítéséért megállapított  költségtérítés összege miatt a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság  Hatóságnál bejelentést tesz, a pert a
bejelentés érdemi vizsgálatának  elutasításáról, a vizsgálat
megszüntetéséről, vagy lezárásáról, továbbá az  adatkezelő jogsérelem
orvoslására, illetve annak közvetlen veszélye  megszüntetésére történő
felszólítása eredményéről szóló értesítés  kézhezvételét követő harminc
napon belül lehet megindítani.

 

 Üdvözlettel,

 

[4]cid:image001.jpg@01D0FF7D.FB4B8610 Dr. AY Zoltán Nándor
Compliance osztályvezető / Head of
Compliance
H-1185 Budapest, Igló u. 33-35.
Telefon: +3612934493
Web:      [5]www.hungarocontrol.hu

 

 

References

Visible links
1. http://ais.hungarocontrol.hu/kiadvanyok/...
2. http://ais.hungarocontrol.hu/aip/
3. CHARTS RELATED TO THE AERODROME
http://ais.hungarocontrol.hu/aip/2015-11...
5. http://www.hungarocontrol.hu/

Hivatkozása ide

Feladó: Kustra Pál

Tisztelt Ay Zoltán Nándor, Dr.!

Köszönöm, hogy megküldte a Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi
Hivatalának (továbbiakban: NKH LH) jóváhagyásra megküldött
dokumentum és kísérőlevél kért 003/2008 AIP (2008.06.05.) szkennelt változatát. Ezzel kapcsolatosan az alábbi kérdéseim vannak:

1. A kérelmező levél dátuma 2007.08.06., amelyben többek között szerepel, hogy "kizárólag angol nyelvű eAIP kiadását 2008. február 07 AIRAC dátummal engedélyezni szíveskedjék", az NKH telefaxa pedig 2007. augusztus 30.-ai dátumú. Ezért nem értem, hogy az általam kért 003/2008 AIP (2008.06.05.)-ei hivatkozott AIP változtatásnak ezek hogyan felelhetőek meg. Meg tudja ezt magyarázni?

2. A 2015. július 08.-a kérelmező levél és jóváhagyó telefaxon szerepelnek az aláírások, jelen esetben (ezek, valamint az hogy ki látta az NKH-nál) nincsenek meg az Ön által küldött dokumentumokban. Ki és mért törölte ezeket?

3. A 2015. július 08.-a kérelmező levélhez tartozó változásokat megküldte, most pedig a mellékletben szereplő "eAIP Hungary nyomtatott draft"-ról és a másik két elemről szó sem esik a válaszában. Pedig ez elengedhetetlen része annak, hogy megismerjem az Önök gyakorlatát és megbizonyosodjak arról, hogy valóban a jogszabályok betartásával jártak el!

Azt, hogy Öntől kértem a GEN 3.2.3-4 alatt a Budapesti Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérrel és annak megközelítésével kapcsolatos 2015. július 08.-a változással kapcsolatos térképeket, amelyért jeleztem, hogy a kért díjat (3500 Ft-t) is megfizetem, nem véletlenül tettem. Engem a jóváhagyott változat térképei papír alapon érdekelnek és erre a jelen adatigénylés és az Ön személye lenne a garancia, hogy azokat valóban meg is kapom. Így változatlanul fenntartom Ön felé a kérésemet.

Budapest, 2015.10.17.

Üdvözlettel:

Kustra Pál

Hivatkozása ide

Feladó: Ay Zoltán Nándor, Dr.
HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt.


Attachment image001.jpg
5K Download

Attachment AIP k relem 3.sz m mell klet.pdf
190K Download View as HTML

Attachment K lts gkalkul ci AIP adatk r s.pdf
176K Download View as HTML


Tisztelt Kustra Pál Úr!

 

A 003/2008 AIP az első, kizárólag angol nyelvű, elektronikus AIP kiadvány,
amelynek kiadását a hatóság 2008. február  7-i dátummal engedélyezte, ám
technikai okok miatt végül 2008.06.05-én lépett hatályba.

 

A dokumentumokon az aláírásokat a személyes adatok védelme miatt
felismerhetetlenné tettük. A kérelmező eljárásban közreműködő személyek
nevei - amelyek közérdekből nyilvános adatok - természetesen továbbra is
felismerhetőek.

 

Amennyiben igényli, úgy postai úton megküldjük önnek a 2007.08.06-i
 hatósági engedélykérelemhez csatoltan megküldött „eAIP Hungary nyomtatott
draft„ és CD demo változat” másolati példányát.

A másolat készítésének és megküldésének költségkalkulációját csatoltan
megküldjük. Amennyiben ennek ismeretében is fenntartja igényét, úgy
kérjük, jelezze felénk és szíveskedjen a kézbesítéshez és a számlázáshoz a
következő adatokat megadni:

·         Számlázási név

·         Számlázási cím

·         Postázási cím

 

A költségtérítés összegét a 10300002-10459732-49020026 számlaszámra kérjük
befizetni, a számla keltétől számított 15 napon belül.

 

A kérelem harmadik mellékletét („a magyar CIP 3., 4. és 53. oldalai”)
csatoltan megküldjük.

 

Ahogy azt előző levelünkben írtuk, a  jóváhagyott változat térképeit
hivatalos úton, papír alapon a
 [1]http://ais.hungarocontrol.hu/kiadvanyok/... oldalon rendelheti
meg.

 

Tájékoztatjuk, hogy a közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jogok 
gyakorlásával kapcsolatos jogsértés esetén a Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatósághoz fordulhat, valamint közérdekű adat 
megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a teljesítésre nyitva álló 
(illetve a meghosszabbított) határidő eredménytelen eltelte esetén és – 
ha  a költségtérítést nem fizette meg – a másolat készítéséért 
megállapított  költségtérítés összegének felülvizsgálata érdekében az 
információs  önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 
2011. évi CXII. törvény 31. § (5) bekezdése szerinti illetékes bíróságnál 
keresettel  élhet. A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő 
eredménytelen  elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére 
vonatkozó határidő  lejártától számított harminc napon belül kell 
megindítani. Ha az igény  elutasítása, nem teljesítése vagy a másolat 
készítéséért megállapított  költségtérítés összege miatt a Nemzeti 
Adatvédelmi és Információszabadság  Hatóságnál bejelentést tesz, a pert a 
bejelentés érdemi vizsgálatának  elutasításáról, a vizsgálat 
megszüntetéséről, vagy lezárásáról, továbbá az  adatkezelő jogsérelem 
orvoslására, illetve annak közvetlen veszélye  megszüntetésére történő 
felszólítása eredményéről szóló értesítés  kézhezvételét követő harminc 
napon belül lehet megindítani.

 

Üdvözlettel,

 

[2]cid:image001.jpg@01D10A06.9869B100 Dr. AY Zoltán Nándor
Compliance osztályvezető / Head of
Compliance
H-1185 Budapest, Igló u. 33-35.
Telefon: +3612934493
Web:      [3]www.hungarocontrol.hu

 

References

Visible links
1. http://ais.hungarocontrol.hu/kiadvanyok/...
3. http://www.hungarocontrol.hu/

Hivatkozása ide

Feladó: Kustra Pál

Tisztelt Ay Zoltán Nándor, Dr.!

Köszönöm a 3-4-53 oldalakat, amelyek a jóváhagyókat is tartalmazzák. A félreértések tisztázása érdekében engem nem az aláírások érdekelnek, ahol a nevek nyomtatottan szerepelnek és azok a személyek is írták alá.
A korábban megküldött anyagnál (2015. július 08.-a kérelmező levél és jóváhagyó telefax) nem az írta alá, akinek a neve szerepel a dokumentumon, hanem valaki helyette és ebben az esetben érdekel az hogy ki tette. Elég, ha ezt megírja nekem.

Köszönöm a kalkulációt (a 2007.08.06-i hatósági engedélykérelemhez csatoltan megküldött „eAIP Hungary nyomtatott draft„ és CD demo változat” másolati példányhoz) és kérem a számlát állítsák ki részemre. A kért adatok: Kustra Pál, 1106 Budapest, Heves u. 21. (a postai cím is ez).

Egy kérdésben úgy látom, hogy nem tudunk elmozdulni a holdpontról. Nevezetesen én a 2015. július 08.-a kérelmező levél és jóváhagyó telefax alapját képező (a GEN 3.2.3-4 alatt a Budapesti Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérrel és annak megközelítésével kapcsolatos 2015. július 08.-a változással kapcsolatos) térképeket szeretném megkapni nyomtatott formában és semmi garanciát nem látok arra nézve, ha kilépve ebből az adatigénylésből más fogja ezt nekem megküldeni (pl. lehet, hogy azóta megváltoztak). Természetesen, ha Ön nem tud felelősséget vállalni erre vonatkozóan, akkor jelezze nekem és nem fogom többet kérni Öntől.

Egyébként a 3300Ft-os kalkulált összeghez a számlában adják hozzá a 3500Ft-ot a fenti térképekhez és ezt a kérdést is lezárhatjuk.

Üdvözlettel:

Kustra Pál

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Kustra Pál:
Csak a(z) HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt. munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei