Ajándékozás 2010-2014 között

Ferencz Gábor küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Nemzeti Fejlesztési Minisztérium részére

Az igénylés részben sikeres volt.

Feladó: Ferencz Gábor

Tisztelt Nemzeti Fejlesztési Minisztérium!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre,
hogy a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
2010 és 2014 között mennyit költött ajándékozásra,
kik kaptak ajándékot és mik voltak ezek,
valamint ezeket az ajándékokat kiktől vásárolták meg.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2014. február 25.

Üdvözlettel:

Ferencz Gábor

Hivatkozása ide

Feladó: NFM - Ügyfélszolgálat (noreply)
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium


Attachment winmail.dat
11 Download


Tisztelt Címzett!

Tájékoztatjuk, hogy a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) Ügyfélszolgálati Információs Irodája részére megküldött levelét, köszönettel megkaptuk.

Üdvözlettel,

NFM Ügyfélszolgálati Információs Iroda

Ezt az üzenetet a rendszer automatikusan generálta. Kérem, ne válaszoljon rá.

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: NFM Kommunikáció
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium


Attachment iso 8859 1 Q V E1laszlev E9l 5F20140306 5FFerencz G E1bor.pdf.pdf
11 Download View as HTML


Tisztelt Ferencz Gábor úr!

 

Közérdekű adatkérésével kapcsolatban kérjük, fogadja a mellékletben
olvasható tájékoztatást.

 

Üdvözlettel:

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Kommunikációs Főosztály

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Ferencz Gábor

Tisztelt NFM Kommunikáció!

Legyenek szívesek megküldeni az ajándékozott személyek nevét, az ajándék tárgyát és össszegét.

Az ajándékozottak személyek közpénzből részesültek ajándékozásban, azt vagy protokollokból kapták, ekkor nyilván közszereplőként jártak el, vagy valamilyen, az adott minisztériummal fennálló jogi kapcsolat eredményeképp, semmiképp sem „privát” okból, ezért nincs akadálya a megajándékozottak neveinek közlésének, az ajándék tárgyának és az összegnek.

Üdvözlettel:
Ferencz Gábor

Hivatkozása ide

Feladó: NFM Kommunikci
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium


Attachment iso 8859 1 Q V E1laszlev E9l 5F20140409 5FFerencz G E1bor.pdf.pdf
11 Download View as HTML


Tisztelt Ferencz Gábor úr!

Ismételt adatkérésével kapcsolatban kérjük, fogadja a mellékletben található tájékoztatást.

Üdvözlettel:
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Kommunikációs Főosztály

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Ferencz Gábor:
Csak a(z) Nemzeti Fejlesztési Minisztérium munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei