"Alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztatási stratégiái" (Magdolna Negyed Program III.)

Bódis Lajos küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Budapest VIII. kerület Józsefváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Bódis Lajos

Tisztelt Budapest VIII. kerület Józsefváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az alábbi, európai uniós projekt finanszírozásában készült dokumentumokat:

"Alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztatási stratégiái": helyzetelemzés, stratégia és cselekvési terv

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. november 29.

Üdvözlettel:

Bódis Lajos

Hivatkozása ide

Feladó: dr. Kaszanyi-Kollár Zsuzsanna
Budapest VIII. kerület Józsefváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment image001.png
21K Download

Attachment 3962 001.pdf
250K Download View as HTML


 

Tisztelt Uram!

Hivatkozással a november 29. napján kelt közérdekű adatigénylésére,
mellékelten küldöm a 28-559/2015. iktatószámon kelt levelet.

Üdvözlettel:

 

 

dr. Kaszanyi-Kollár Zsuzsanna

jogi előadó

 

[1]Leírás: Budapest Főváros VIII. kerület
cid:[email address]
Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal

Jegyzői Kabinet

Jogi Iroda

1082 Budapest, Baross u. 63-67.

Tel: 061/459-2599

E-mail: [2][email address]

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------

Mentsen meg egy fát! Csak akkor nyomtassa ki ezt a levelet, ha feltétlenül
szükséges!

References

Visible links
2. mailto:[email address]

Hivatkozása ide

Feladó: Bódis Lajos

Tisztelt dr. Kaszanyi-Kollár Zsuzsanna!

Köszönöm az információt! Örülök, hogy fönt van a honlapon, kerestem, de nem találtam, azért fordultam az adatigénylés eszközéhez.

Ide másolom a linket, hogy más is rögtön láthassa, mivel a küldött .pdf fájlból nem másolható:
http://rev8.hu/lezart-projektek/magdolna...

Van még egy kérésem, hogy a közzétett dokumentumok használhatósága teljes legyen. A Köznevelési stratégiában a hivatkozások helyén a "Hiba! A hivatkozási forrás nem található." hibajelentés olvasható. Kérem, tegyenek közzé olyan változatot, ahol ezt a problémát megoldják, és az informatív anyagot ilyen téren is jól lehessen használni!
(A technikai hibás dokumentum linkje: http://ujrev8.epiteszforum.hu/wp-content... )

Köszönettel és üdvözlettel:
Bódis Lajos

Hivatkozása ide

Feladó: dr. Kaszanyi-Kollár Zsuzsanna
Budapest VIII. kerület Józsefváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Asszonyom/Uram!

 

Ezúton tájékoztatom, hogy Budapest Józsefvárosi Önkormányzat
Képviselő-testülete 12/2015. (II.28.) rendeletében 2015. december 21. és
2016. január 03. között igazgatási szünetet rendelt el. Az igazgatási
szünet alatt a Hivatal zárva tart. Az első munkanap: 2016. január 4.

 

Levelére az igazgatási szünetet követően fog érdemben választ kapni.

 

Megértését és türelmét előre is köszönöm.

 

Tisztelettel:

dr. Kollár Zsuzsanna

--------------------------------------------------------------------------

Mentsen meg egy fát! Csak akkor nyomtassa ki ezt a levelet, ha feltétlenül
szükséges!

Hivatkozása ide

Feladó: dr. Kaszanyi-Kollár Zsuzsanna
Budapest VIII. kerület Józsefváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Uram!

Köszönettel megkaptam észrevételeit a közzétett dokumentumok használhatósága vonatkozásában.

Tájékoztatom, hogy levelét - intézkedés céljából - továbbítottam Annus Viktor, a Rév8 Zrt. vezérigazgatója részére.

Tisztelettel:

dr. Kaszanyi-Kollár Zsuzsanna

Budapest Főváros VIII. kerület
Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal
Jegyzői Kabinet
Jogi Iroda
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Tel: 061/459-2540
E-mail: [email address]

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Bódis Lajos:
Csak a(z) Budapest VIII. kerület Józsefváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei