Alapjovedelemmel kapcsolatos kutatások anyagai

Maróy Ákos küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Magyar Nemzeti Bank részére

A(z) Magyar Nemzeti Bank által végrehajtandó, az igénylés kezelésével kapcsolatos belső felülvizsgálatra várakozik.

Feladó: Maróy Ákos

Delivered

Tisztelt Magyar Nemzeti Bank!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre
2012 es 2015 kozott a Magyar Nemzeti Bankban vagy az MNB felkérésére, szociális ellátórendszer átalakításáról (ideértve a feltétel nélküli vagy a feltételhez kötött alapjövedelem tárgykörét is) készített vagy készíttetett vagy ezzel a témával foglalkozó, ezt a témát érintő tanulmányok, kutatások, egyéb anyagok listáját.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. január 18.

Üdvözlettel:

Maróy Ákos

Hivatkozása ide

Feladó: MNB Kommunikáció/Információ
Magyar Nemzeti Bank

Tisztelt Maróy Ákos!

A Magyar Nemzeti Bankhoz (MNB) – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján előterjesztett – közérdekű adat igénylésére vonatkozó kérelmével kapcsolatban tájékoztatjuk, hogy a Magyar Nemzeti Bank a jegybanktörvényben nevesített mandátumának megfelelően folyamatosan figyelemmel kíséri a szociális ellátórendszer a nemzetgazdaságra és a pénzügyi stabilitásra gyakorolt hatásait. Ennek értelmében az elmúlt években számos, nyilvánosan is elérhető szakmai anyag született, amelyek valamilyen formában érintették a szociális ellátórendszer helyzetét. A teljesség igénye nélkül ajánljuk figyelmébe a Palotai Dániel és Virág Barnabás ügyvezető igazgató urak által jegyzett „Versenyképesség és növekedés” című tanulmánykötetet vagy a Berki Tamás-Palotai Dániel-Reiff Ádám szerzőtrió által írt szakmai cikket, „A következő húsz évben nincs gond a magyar nyugdíjrendszer fenntarthatóságával” címmel.

Amennyiben a hivatkozott anyagok egyes megállapításával kapcsolatban további kérdése lenne, kérjük forduljon hozzánk bizalommal.

Tisztelettel:

MAGYAR NEMZETI BANK
Kommunikáció
KOMMUNIKÁCIÓS ÉS PÉNZÜGYI ISMERETTERJESZTÉSI
IGAZGATÓSÁG
1054 Bp., Szabadság tér 9.
Telefon: +36 (1) 428 2751
Fax: +36 (1) 428 8000
Email: [email address]

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Maróy Ákos

Delivered

Tisztelt MNB Kommunikáció/Információ!

Koszonom a 'teljesseg igenye nelkuli' listat. En egy teljes listat kertem, amit varok szeretettel.

Üdvözlettel:

Maróy Ákos

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Maróy Ákos:
Csak a(z) Magyar Nemzeti Bank munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Kincstári kifizetések

A(z) Magyar Államkincstár részére Maróy Ákos által

Bér és béren kívüli juttatások

A(z) Magyar Nemzeti Bank részére toma által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei