Albertfalva mh. lift üzemeltetése

Nagy László küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Magyar Államvasutak Zrt. részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Nagy László

Delivered

Tisztelt Magyar Államvasutak Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

az Albertfalva MÁV állomáson található lift építésének idejét, beruházási költségét, a beruházás finanszírozóját, a beruházás műszaki ellenőrének adatait. Kérem megküldeni, hogy az évek óta nem üzemelő liftnek ki a karbantartója, mikor fogja megjavítani (dátum szerint) és üzembe helyezni azt.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. augusztus 21.

Üdvözlettel:
Nagy László

Hivatkozása ide

Feladó: MÁV Zrt. közadat
Magyar Államvasutak Zrt.

Tisztelt Adatigénylő!

A 2017. augusztus 21-én beérkezett megkeresésére hivatkozással az alábbiakban közöljük a MÁV Zrt. kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó adatokat.

Az Albertfalva állomáson található felvonó telepítésének ideje: 2013. 10. 30., üzembe helyezés dátuma: 2014. 04. 15. A felvonó karbantartója a Nyír-Lift Kft. A javítás, üzembe helyezés dátumával összefüggésben tájékoztatjuk, hogy a felvonó garanciája 2019. 04. 15-én jár le, viszont a felvonóban rongálás miatt keletkezett károkra a garanciális jótállás nem terjed ki. A liftben rongálás miatt keletkezett károk, hibák kijavítására a MÁV Zrt. a Nyír-lift Kft.-vel kötött szerződést. E vállalkozási szerződés az Albertfalva telephelyen lévő felvonó javítását is magában foglalja. A szerződésben vállalt határidő 17 hét; a szerződés aláírásának dátuma 2017. 06. 15.

A további kérdésekkel kapcsolatban arról tájékoztatjuk, hogy azok megválaszolása a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (NIF Zrt.) illetékességébe tartozik.

Üdvözlettel:
MÁV Zrt.

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Nagy László

Delivered

Tisztelt MÁV Zrt. közadat!
Köszönöm gyors válaszukat!
Kérem, hogy legyenek szívesek a válaszukat a kérdéseimre konkrétabban megadni:
- Kérem megküldeni, hogy az ÉVEK ÓTA nem üzemelő liftet pontosan mikor fogják megjavítani (dátum szerint) és üzembe helyezni azt (dátum szerint)?
A megküldött levelükből nem derül ki egyértelműen a javítás dátuma, hozzáteszem az 2017.06.15.-i szerződés aláírás óta a helyszínen semmi sem történt.
A további kérdéseimet ezek szerint nekem kell a NIF Zrt. felé továbbítani, önök nem tették meg?

Üdvözlettel:

Nagy László

Hivatkozása ide

Feladó: MÁV Zrt. közadat
Magyar Államvasutak Zrt.

Tisztelt Adatigénylő!

A 2017. augusztus 30-án beérkezett, Albertfalva mh. lift üzemeltetésével kapcsolatos kérdéseire hivatkozással tájékoztatjuk, hogy Albertfalva mh. vonatkozásában további információ nem áll a MÁV Zrt. rendelkezésére. Mint azt megelőző válaszunkban közöltük, a szerződésben a vállalkozó által vállalt határidő 17 hét, azaz – az aláírás dátumát figyelembe véve – legkésőbb 2017. október 13-tól kell üzemképesnek lennie a liftnek a szerződés szerint.
A NIF Zrt. illetékességébe tartozó kérdéseivel kapcsolatban tájékoztatjuk, hogy a MÁV Zrt. – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) rendelkezéseinek megfelelően – a kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó közérdekű és közérdekből nyilvános adatokat szolgáltatja erre irányuló megkeresés alapján. Az Infotv. előírásai szerint az igénylőnek közvetlenül az adatot kezelő közfeladatot ellátó szervhez kell fordulnia a közérdekű adat megismerése iránti igényével.

Üdvözlettel:
MÁV Zrt.

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Nagy László:
Csak a(z) Magyar Államvasutak Zrt. munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

peronépítés

A(z) Magyar Államvasutak Zrt. részére Kollovics Teréz által

Zamárdi

A(z) Magyar Államvasutak Zrt. részére Kötsön Ferenc által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei