Alkalmazottak, fizetések

Oroszi Babett küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap részére

Az igénylés részben sikeres volt.

Feladó: Oroszi Babett

Tisztelt Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

- az MTVA, továbbá az MTV Zrt. valamennyi vezető beosztású alkalmazottjának listáját, betöltött pozíciójuk nevét, hogy mióta állnak alkalmazásban az adott munkakörben, és ezért milyen javadalmazást kapnak, részesülnek-e jutalomban és prémiumban, és ha igen, mennyiben.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2014. január 20.

Üdvözlettel:

Oroszi Babett

Hivatkozása ide

Feladó: MTVA Sajtóiroda
Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap


Attachment image001.jpg
11 Download


Tisztelt Oroszi Babett!

 Az MTVA és az MTV Zrt. vezető beosztású alkalmazottjaira vonatkozó
közérdekű adat kiadására irányuló kérelme tárgyában az alábbiak szerint
nyilatkozunk:

 A Munka Törvénykönyve az Ön által meghatározott kategóriát - vezető
beosztású alkalmazott - nem ismeri, így e fogalomnak megfelelő  adatot nem
tudunk kiadni. Azonban ismeri a Munka Törvénykönyve  vezető állású
munkavállaló fogalmát.  A hatályos jogszabály alapján az MTVA-nak két
vezető állású munkavállalója van, a munkáltató vezetője, azaz a
vezérigazgató (2013. október 21-től)  és a közvetlen irányítása alatt álló
helyettesítésre jogosított gazdasági vezérigazgató-helyettes (2011.február
7-től).

 A vezérigazgató munkabére és egyéb juttatásai megtekinthetők ugyan az
MTVA közzétételi listáján (3.3.I/1. pontban,) de kérésükre mindkét vezető
állású munkavállaló munkabérét és egyéb juttatásit megadjuk az alábbiak
szerint.

 vezérigazgató: havi bruttó alapbér    2.000.000,- forint

gazdasági vezérigazgató-helyettes: havi bruttó alapbér    1.700.000,-
forint.

 Egyéb juttatások mindkét vezető állású munkavállaló esetében:

 - maximum évi 5 havi alapbér összegének megfelelő prémium

- vállalati gépjármű

- mobilkommunikációs eszközök

 

 Az MTV Zrt. vonatkozásában kért adatokkal kapcsolatban tájékoztatjuk,
hogy az MTVA nem adatkezelője az MTV Nonprofit Zrt. adatainak, így a kért
adatokat kiadni nem tudjuk.

 

 

Tiszteltettel:

 

 

  Lencsó Rita

kommunikációs igazgató/sajtófőnök

Mobil: +36 30 538 3458
[1][email address]
1037 Budapest, Kunigunda útja 64.

[2]Leírás: Description: Description: Description: Description: Description:
Description: Description:
G:\DTP1_MTVAarculatLAP\20120706_Logotemplate\MTV_logo_RGB\mtva_kozepeRGB.jpg

 

 

TV I  RÁDIÓ  I   HÍR   I    ÚJ MÉDIA

 

 

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Oroszi Babett:
Csak a(z) Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei