Alkalmazottak Tusványoson

Kálmán Mihály küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Kálmán Mihály

Tisztelt Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

1. Hivatali idejükben látogatták-e az alább felsorolt
alkalmazott(ak) a Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor rendezvényeit?

2. A felsorolt alkalmazott(ak) munkaszerződését.

3. Részletes kimutatást arra vonatkozóan, hogy az alkalmazott(ak) Tusványos-látogatásával kapcsolatban milyen kiadásai voltak az NMHH-nak (pl. utazási- és szállásköltség, napidíj/költőpénz, honorárium stb.).

1, Barlay Tamás (alelnök, Kós Károly Kollégium, MTVA)

2, Böröcz István (vezérigazgató, MTVA)

3, Estefán Zsolt (hírügynökségi szerkesztő, MTVA)

4, Gazsó L. Ferenc (elnök, Kós Károly Kollégium; vezérigazgató-helyettes MTVA)

5, Havasi János (titkár, Kós Károly Kollégium, a határon túli kapcsolatok különmegbízottja, MTVA)

6, Jónás István (vezérigazgató, Magyar Rádió)

7, Maksay Ágnes (alelnök, Kós Károly Kollégium, MTVA)

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2013. augusztus 3.

Üdvözlettel:

Kálmán Mihály

Hivatkozása ide

Feladó: Közönségszolgálat
Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap

Tisztelt Uram!

Levelét továbbítjuk.

Üdvözlettel:
Köz. Szolgálat

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: MTVA Sajtóiroda
Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap


Attachment image001.jpg
11 Download


Tisztelt Kálmán Mihály!

 

Érdeklődünk, hogy mi az a közérdekű ok illetve cél, ami miatt ezeket az
adatokat meg kívánja ismerni. Amennyiben tudja igazolni felénk, várjuk
levelét. Továbbá felhívjuk figyelmét, hogy a lenti kérelem tartalmaz nem
MTVA-s érintettséget is. Amennyiben tudomással bír arról, hogy mi a
különbség az NMHH, az MTVA és a Magyar Rádió Nonprofit Zrt. között, úgy
kérjük gondolja át, kérelmét mely szervezetekhez juttatja el.

 

Üdvözlettel:

 

 

  MTVA Sajtóiroda
[1][email address]
1037 Budapest, Kunigunda útja 64.

+36-1/ 759-5535
[2]Leírás: Leírás: Leírás: cid:image002.jpg@01CE03B3.E3EAFAA0

 

TV I  RÁDIÓ  I   HÍR   I    ÚJ MÉDIA

 

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Kálmán Mihály

Tisztelt MTVA Sajtóiroda!

Késedemes válaszukat megkaptam Ismételten kérem azok tisztségviselők nevét, díjazását (pl. utazási- és szállásköltség, napidíj/költőpénz, honorárium), akik részt vettek a Bálványosi Nyári Szabadegyetemen. Mivel az MTVA közfeladatot lát el, ezért "különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat" a 2011. évi CXII. törvény szerint közérdekű adatnak minősül.

Üdvözlettel:

Kálmán Mihály

Hivatkozása ide

Feladó: MTVA Sajtóiroda
Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap


Attachment image001.jpg
11 Download


Tisztelt Kálmán Mihály!

 

Tekintettel arra, hogy a kért adatokat több helyről kell összegyűjteni,
továbbá az is külön vizsgálatra szorul, hogy ezek közül mi a nem kiadható
személyes adat és mi a közérdekű adat, az adatigénylés teljesítése még
néhány napot vesz igénybe, addig is szíves türelmet kérjük.

 

Üdvözlettel:

 

 

  MTVA Sajtóiroda
[1][email address]
1037 Budapest, Kunigunda útja 64.

+36-1/ 759-5535
[2]Leírás: Leírás: Leírás: cid:image002.jpg@01CE03B3.E3EAFAA0

 

TV I  RÁDIÓ  I   HÍR   I    ÚJ MÉDIA

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: MTVA Sajtóiroda
Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap


Attachment image001.jpg
11 Download


Tisztelt Kálmán Mihály!

 

Az MTVA Kós Károly Kollégiuma július 25-én a XXIV. Bálványosi
Szabadegyetemen tájékoztatót tartott, amelynek aktualitását egy
születésnap adta: a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap
külhoni magyarsággal kapcsolatos tanácsadó testülete egy évre tekint
vissza. Az eseményen számos, az MTVA külhoni kapcsolatait alapvetően
befolyásoló bejelentés született.

 

1.            Az MTVA, a Kós Károly Kollégium szellemi védnöksége mellett
2013. augusztus 1-jén indítja el a Külhoni Magyar Sajtószolgálatot (KMS).
Az internetes fórum célja, hogy a külhoni magyar önkormányzatok, civil és
politikai szervezetek, egyházak, valamint nemzetpolitikai szempontból
kiemelt intézmények mértékadó adatforrása legyen A találkozón népes
újságírócsapat is részt vett, az elhangzottakkal bő terjedelemben
foglalkozott az erdélyi és a Kárpát-medencei sajtó.

2.            A külhoni oktatást szolgálja, hogy a Kós Károly Kollégium
idén nyáron Tusnádfürdőn nyitja meg Kárpát-medencei továbbképzési
központját. Az egész évben működő tanulmányi ház programjának gerincét
szakmai továbbképzések, tréningek, kihelyezett tanácskozások és
konferenciák alkotják.

3.            Ugyancsak az erdélyi oktatást segíti az MTVA, a Sapientia
Erdélyi Magyar Tudományegyetem és a kolozsvári Video-Pontes stúdió
háromoldalú együttműködése. A megállapodás értelmében Kolozsváron az
egyetem új épületében - az MTVA tervei alapján és segítségével - kétszáz
négyzetméteres stúdiót alakítanak ki. A tervezett létesítmény a három
szerződő intézmény munkatársainak szakmai gyakorlatát, továbbképzését is
szolgálja.

4.            A tanácsadó testület ugyancsak a jövő nemzedékére gondol,
amikor a Magyar Művészeti Akadémiával közös videópályázatot hirdet meg. A
kiírás külhoni, 13-19 éves diákoknak szól: a fiatalokat rövid, veszélyben
lévő népi épített műemlékekről készített kisfilmek elkészítésére ösztönzi.
Az érdeklődők a pályázat részleteivel a két intézmény honlapján
ismerkedhetnek meg.

 

A 2013. évi Bálványosi Szabadegyetemen a Kós Károly Kollégium prominensei
a rendezők meghívására vettek részt.  2013. július 25-én került sor a
hivatalos program keretében  a KKK prezentációjára, melynek során arról
adtunk nagy érdeklődés mellett számot, hogy mit végzett a Kollégium egy év
alatt, és mik a tervei. Az előadás címe: Összefogás a Kárpát-medencében. 
Ezen – Jónás István kivételével – a felsoroltak mindegyike részt vett.

Másnap, július 26-án került sor a „Szólásszabadság és érték a médiában” c.
panel beszélgetésre, melyet Estefán Zsolt moderált, és ezen Maksay Ágnes,
Gazsó L. Ferenc és Jónás István vett részt a felsoroltak közül.

A két programon kívül a felsoroltak (Jónás István nélkül) hivatali időben,
reggeltől estig az alábbi munkát látták el:

-              Részt vettek a KKK tusnádfürdői, kihelyezett ülésén;

-              Részt vettek a digitális átállás problémáit taglaló
félnapos széleskörű egyeztetésen a KIM, az NMHH valamint a külhoni magyar
szervezetek képviselőivel;

-              Háttértalálkozókat folytattak a külhoni magyar média jelen
lévő képviselőivel;

-              Interjúkat adtak azok felkérésére;

-              Találkoztak a külhoni magyar szervezetek jelentős
képviselőivel

-              Részt vettek a Szabadegyetem programjában.

 

Szeretnénk tájékoztatni, hogy az adatigénylésében felvetett további
kérdések (pl. munkaszerződések kiadása) olyan személyes adatokra
irányulnak, melyek nem eshetnek a törvény szerinti közérdekű
adatszolgáltatási kötelezettség alá.

 

Az Infotv. 3. § 5. pontja alapján "közérdekű adat: az állami vagy helyi
önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb
közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére
vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a
személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában
rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától,
önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre,
illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak
eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a
működést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött
szerződésekre vonatkozó adat;".

 

A munkaszerződésekkel összefüggő személyes adatok tehát nem tartoznak az
Infotv. 3. §-ának 5. pontjában részletezettek körébe, így ezek esetében
nem közérdekű adatokról van szó. Ugyanakkor a lenti felsorolásban érintett
MTVA-s munkavállalók tusványosi költségeit természetesen rendelkezésre
bocsájtjuk. Itt jegyezzük meg, hogy Jónás István a Magyar Rádió Nonprofit
Zrt. vezérigazgatója, így az ő költségeiről nem tudunk nyilatkozni.
Ugyanígy nem tudunk tájékoztatást adni Maksay Ágnes tusványosi
költségeiről sem. Maksay Ágnes alelnöke ugyan a Kós Károly Kollégiumnak,
azonban nem munkavállalója az MTVA-nak, így az MTVA-tól sem napidíjat, sem
szállástérítést nem kapott.

 

- Barlay Tamás (alelnök, Kós Károly Kollégium, MTVA)

                napidíj összesen: 71677 Ft.

                szállásköltség: 37964 Ft.

               útiköltség: kb. 1000-2000 Ft.

                biztosítás: 1 740 Ft

 

- Böröcz István (vezérigazgató, MTVA)

                önköltségen vett részt a rendezvényen, számlát nem
nyújtott be az MTVA felé

 

- Estefán Zsolt (hírügynökségi szerkesztő, MTVA)

                napidíj összesen: 71677 Ft.

                útiköltség: kb. 1000-2000 Ft.

                biztosítás: 1 740 Ft

szállását a meghívó fél fizette

 

- Gazsó L. Ferenc (elnök, Kós Károly Kollégium, vezérigazgató-helyettes
MTVA)

                napidíj összesen: 71677 Ft.

                szállásköltség: 30 000 Ft.

                útiköltség: kb. 1000-2000 Ft.

                biztosítás: 1 740 Ft

 

- Havasi János (titkár, Kós Károly Kollégium, a határon túli kapcsolatok
különmegbízottja, MTVA)

                napidíj összesen: 59731 Ft.

                szállásköltségét a meghívó fél állta

útiköltség: kb. 1000-2000 Ft.

                biztosítás: 1 740 Ft

 

Üdvözlettel:

 

 

  MTVA Sajtóiroda
[1][email address]
1037 Budapest, Kunigunda útja 64.

+36-1/ 759-5535
[2]Leírás: Leírás: Leírás: cid:image002.jpg@01CE03B3.E3EAFAA0

 

TV I  RÁDIÓ  I   HÍR   I    ÚJ MÉDIA

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Kálmán Mihály:
Csak a(z) Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei