Állami rádióhallgatottsági mérés teljes körű adatainak megkérése

Szalay Dániel küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság részére

Az igénylést elutasította a(z) Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság.

Feladó: Szalay Dániel

Delivered

Tisztelt Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

az NMHH megrendelésére elkészített állami rádióhallgatottsági mérést teljeskörűen, beleértve a "zárt adatkezelést" kért rádiókra vonatkozó adatokat is. Az adatokat eredeti formában, digitális fájlformátumban (a kutatócég által átadott működő Excel binárisban) kérem átadni.
Álláspontom szerint, mivel a kutatás közpénzből készült, így a kutatás eredményei is közérdekű adatnak, ezáltal hivatalból nyilvánosnak minősülnek, akkor is, ha az NMHH azt üzleti érdekekre hivatkozva nem kívánja közzétenni.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. május 3.

Üdvözlettel:

Szalay Dániel

Hivatkozása ide

Feladó: KOZERDEKUADATKERES
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság


Attachment image001.png
14K Download


Tisztelt Szalay Dániel!

2018. május 3-án kelt közérdekű adatkérésével kapcsolatban az alábbiakról
tájékoztatom:

A hazai rádiók hallgatottságmérése, mint az bizonyára Ön előtt is ismert,
ez év januárjától a médiaszolgáltatások és a tömegkommunikációról szóló
2010. évi CLXXXV. törvény (Mttv.) 69. § (3) bekezdése szerint a Nemzeti
Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH vagy Hatóság) szerepvállalásával
történik.

A törvény előírja, hogy a közönségarány mérésére vonatkozó szerződés
előkészítésekor, és a pályázati eredmény meghatározásakor a Hatóság
köteles együttműködni a médiaszolgáltatókkal. Ennek megfelelően a
hallgatottságmérés jelenlegi struktúrája a hazai rádiós piac szereplővel,
illetve érdekképviseleti szerveivel közösen került kialakításra.

A konszenzus a mérési adatok hozzáférhetősége tekintetében különös
jelentőséggel bír, ugyanis ezek az adatok piaci szereplők gazdasági
tevékenységéhez kapcsolódnak, közvetlenül arra vonatkoznak. Erre
tekintettel a médiaszolgáltatók választhattak, hogy nyílt vagy zárt körbe
szeretnének-e tartozni, attól függően, hogy milyen körben kívánják az
üzleti működésükre vonatkozó mért adataikat másokkal megosztani, illetve
mások adataihoz hozzá szeretnének-e férni.

A nyílt felhasználást választó médiaszolgáltatók valamennyi nyílt
felhasználást választó rádió mért adataihoz hozzáférhetnek, illetve
hozzájárulnak ahhoz, hogy saját adataikhoz a többi nyílt felhasználói
csoportba tartozó jogosult megismerhesse. Ezzel szemben a zárt
felhasználást választó rádiók kizárólag saját mért adataikhoz kaphatnak
hozzáférést, ezekbe pedig más médiaszolgáltatók nem tekinthetnek be.

A rendszer kialakításának kiindulópontja az volt, hogy az egyedi, az egyes
médiaszolgáltatókat érintő közönségmérési adatok olyan, az üzleti,
gazdasági tevékenység végzése szempontjából érzékeny adatok, melyek
nyilvánosságra hozataláról vagy titokban tartásáról, mérlegelve az ezzel
járó versenyelőnyöket illetve hátrányokat, a rádióknak kell döntenie, míg
a közérdeket ezen adatok megfelelően, szakértői szinten elemzett,
aggregált formában történő közlése szolgálja.

Amennyiben az Ön által igényelt adatokat a kért formában, valamennyi piaci
szereplőre vonatkozóan kiadnánk, azzal az NMHH az érintett
médiaszolgáltatók üzleti titkainak védelméhez való jogát sértené.

Az NMHH-t a hallgatottságmérési adatok körében az Mttv. 69. § (4) bekezdés
szerinti közzétételi kötelezettség terheli, amely biztosítja, hogy az
érdeklődő közvélemény is – a médiaszolgáltatók méltányolható üzleti
érdekeinek sérelme nélkül – tájékozódhasson a rádiós hallgatottság mért
eredményeiről. Ezen kötelezettségének az NMHH a közönségmérés adatainak
időszaki összesített formában honlapján való rendszeres közzétételével
tesz eleget.

Tájékoztatom, hogy az első negyedév hallgatottsági adatairól a következő
elérhetőségen tájékozódhat:

[1]http://nmhh.hu/cikk/195167/NMHH_Nyilvano...

A rádiós hallgatottságmérésről, illetve annak módszertanáról bővebb
információkat az alábbi linken találhat:

[2]http://nmhh.hu/cikk/190978/2018_elejetol...

 

Végezetül az Infotv. 30. § (3) bekezdés előírása szerint felhívom
figyelmét, hogy közérdekű adatigénylési igénye elutasítása miatt az
Infotv. 52. § (1) bekezdése alapján bejelentéssel élhet a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, valamint 31. § (1)
bekezdése alapján lehetősége van arra, hogy az elutasítás közlésétől
számított 30 napon belül bírósághoz forduljon. A per országos
illetékességű közfeladatot ellátó szerv esetén a törvényszék, jelen
esetben a Fővárosi Törvényszék hatáskörébe tartozik.

Üdvözlettel:

Dr. Karácsony Kamilla

főosztályvezető

Általános Jogi Főosztály

1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.

E-mail: [3][email address]

Web: [4]www.nmhh.hu

 

 

References

Visible links
1. http://nmhh.hu/cikk/195167/NMHH_Nyilvano...
2. http://nmhh.hu/cikk/190978/2018_elejetol...
3. mailto:[email address]
4. http://nmhh.hu/

Hivatkozása ide

Szalay Dániel hozzászólt ()

Tisztelt NMHH!
Az, hogy önök milyen szerződést kötöttek az érintett rádiókkal az adataik zárt kezelését illetően, nem jelenti azt, hogy a közpénzből lefolytatott kutatás eredményeit önök jogszerűen zárhatják el egy közérdekű adatigénylés során. Ráadásul azon adatokat sem kaptam meg önöktől, melyek az adatközléshez hozzájárulásokat adó rádiókra vonatkoznak, csak azok jelentősen szűkített körét tették közzé honlapjukon, ezzel ugyancsak megsértve az Infotv. vonatkozó szakaszait.

Mindezek miatt ismételten felszólítom önöket, hogy tegyenek eleget a jogszabályi kötelezettségüknek, és ne titkolják az adatsorokat.

Link to this

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Szalay Dániel:
Csak a(z) Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei