Állománytábla a katasztrófavédelemnél

Kis-Guczi Péter küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Kis-Guczi Péter

Tisztelt Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a katasztrófavédelem 2015. február 1-jén hatályos állománytábláját az alábbi részletezéssel: beosztás megnevezése, a beosztásnál az alkalmazás mely törvény hatálya alatt (pl. Hszt, KJT, MT), státusok száma az adott beosztásnál, a státusokból hány betöltetlen az adott beosztásnál. Amennyiben eltérő státuson való foglalkoztatás van, kérem jelezni, hogy mely beosztás terhére.

Az adatokat kérném az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságra, a Katasztrófavédelmi Oktatási Központra, a Gazdasági Ellátó Központra és adott katasztrófavédelmi igazgatóságokra bontva megadni.

Egyben kérném megadni, 2015. február 1-jén mennyi az összes rendszeresített létszám, ebből mennyi a tábornok, a főtiszt, a tiszt, a zászlós, a tiszthelyettes, a közalkalmazott, a kormánytisztviselő, a munkavállaló. Illetőleg 2015. február 1-jén összesen hány tábornok, főtiszt, tiszt, zászlós, tiszthelyettes, közalkalmazott, kormánytisztviselő, munkavállaló van ténylegesen állományban.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.

Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. február 4.

Üdvözlettel:

Kis-Guczi Péter

Hivatkozása ide

Feladó: dr. Kulcsár Gábor
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság


Attachment 1700 3 2015.lt.llom nyt bla a katasztr fav delemn l.pdf
160K Download View as HTML


Tisztelt Kis-Guczi Péter Úr!

Csatoltan küldöm a közérdekű adat igényére a választ.

Tisztelettel:

dr. Kulcsár Gábor tű. főhadnagy
BM OKF

Hivatkozása ide

Feladó: Kis-Guczi Péter

Tisztelt dr. Kulcsár Gábor!

Kérném haladéktalanul intézkedni az adatigénylésre való teljes körű válaszról. A jelenlegi válaszból hiányoznak a státusok betöltöttségére vonatkozó adatok. Azon adatok is nyilvánosak, hiszen egy bírósági perben szolgáltattak ilyen adatokat.

Üdvözlettel:

Kis-Guczi Péter

Hivatkozása ide

Feladó: dr. Csekő Katalin
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság


Attachment MX 2310U 20150225 082122.pdf
325K Download View as HTML


Hivatkozása ide

Feladó: Kis-Guczi Péter

Tisztelt dr. Csekő Katalin!

Felhívom a figyelmét a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/3716/2/V. számú állásfoglalására, melyben felszólítják az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságot az adatszolgáltatás teljesítésére:
http://www.langlovagok.hu/tuzvonal/1080_...

Kérném az adatszolgáltatás hiányzó részének haladéktalan teljesítését.

Üdvözlettel:

Kis-Guczi Péter

Hivatkozása ide

Feladó: Dr. Csekő Katalin
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Tisztelt Hölgyem/Uram!

Jelentem/tájékoztatom, hogy 2015. július 13-án szabadságon vagyok.

Kérem, hogy jogi ügyekben dr. Görög Katalin tű. ezredes asszonyt szíveskedjék megkeresni.

Tisztelettel:

dr. Csekő Katalin tű. fhdgy.

Hivatkozása ide

Feladó: Dr. Csekő Katalin
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság


Attachment MX 2310U 20150804 151309.pdf
1.6M Download View as HTML

Attachment 1 sz m mell klet.pdf
77K Download View as HTML

Attachment 1 sz m mell klet2.pdf
78K Download View as HTML

Attachment 2 sz m mell klet.pdf
120K Download View as HTML

Attachment 3 sz m mell klet.pdf
108K Download View as HTML

Attachment 4 sz m mell klet.pdf
100K Download View as HTML

Attachment 5 sz m mell klet.pdf
104K Download View as HTML

Attachment 6.sz m mell klet.pdf
62K Download View as HTML

Attachment 7 sz m mell klet.pdf
48K Download View as HTML

Attachment 8 sz m mell klet.pdf
49K Download View as HTML

Attachment 9 sz m mell klet.pdf
101K Download View as HTML


Tisztelt Adatigénylő!
 
Mellékelten megküldöm a BM OKF válaszait.
 
Tisztelettel:
 
dr. Csekő Katalin tű. százados
belső adatvédelmi felelős, jogtanácsos
 
BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
               Jogi Főosztály
 
Vezetékes telefon: 20-8200-559
BM mellék: 20-559
 
 

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Kis-Guczi Péter:
Csak a(z) Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei