Amerikában regisztrált címről működik az online "Kubatov-lista" - 444.hu

Takács Sándor küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság részére

Az igénylést már régen meg kellett volna válaszolni. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság munkatársainak már ki kellett volna adniuk a kért adatokat. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság munkatársainak már válaszolniuk kellett volna az igénylésre. (részletek). Panaszt nyújthat be a következő időpontig: belső felülvizsgálat kérése .

Feladó: Takács Sándor

Delivered

Tisztelt Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

A 444.hu oldal "Amerikában regisztrált címről működik az online "Kubatov-lista" " címmel egy adatvédelmi incidensről számolt be. Az oldal felvette, hogy az ún. "Kubatov-lista" vélhetően amerikai szerverről működik. Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy az adatvédelmi incidens bejelentésre került-e a NAIH számára, illetve indított-e a Hatóság adatvédelmi vizsgálatot az ügyben. Amennyiben nem úgy kérem jelen adatkérésemet egyben bejelentésként is értelmezni.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. szeptember 16.

Üdvözlettel:

Takács Sándor

Hivatkozása ide

Feladó: ugyfelszolgalat@naih.hu
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Tisztelt Címzett!

Elektronikus üzenete a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság levelező rendszerébe megérkezett.

Megkeresését köszönjük.

NAIH ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

EZ EGY AUTOMATIKUS ÜZENET, KÉRJÜK ERRE A LEVÉLRE NE VÁLASZOLJON!

Hivatkozása ide

Feladó: Naih_Ügyfélszolgálat
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság


Attachment NAIH 2019 6874 2.pdf
525K Download View as HTML


[Subject only] =?UTF-8?Q?RE:_K=C3=B6z=C3=A9rdek=C5=B1adat K=C3=B6z=C3=A9rdek=C5=B1_adat?= igénylés - Amerikában regisztrált címről működik az online "Kubatov-lista" - 444.hu

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Takács Sándor

Delivered

"A NAIH elnöke a vizsgálatok lezárultáig óvott a prejudikálástól. Péterfalvi Attila hozzátette: az adatvédelmi hatóság törvényi kötelességének megfelelően indított vizsgálatot. A sajtóban megjelent képek, dokumentumok egyértelműen felvetik a jogsértés gyanúját. Arra is emlékeztetett, hogy az ügy nyilvánosságra kerülését követően a hatóság felszólította az érintetteket az esetleges szabálytalan adatkezelés megszüntetésére és a törvénytelenül rögzített adatok törlésére. Az esetleges szankciók kapcsán elmondta, azokat az EU adatvédelmi rendelete (GDPR) tartalmazza. Azt is elmondta, hogy amennyiben olyan tények merülnek fel a vizsgálat közben, amelyek büntetőeljárást alapozhatnak meg, akkor a hatóság azonnal megteszi a szükséges lépéseket." - Ja, bocs az egy másik vizsgálat, ahol a rendőrség bűncselekmény hiányában már lezárta a nyomozást.

Ebben az ügyben most akkor indult eljárás, vagy a szokásos "itt nincs semmi látnivaló, lehet továbbmenni" szöveggel el sem indult?

Hivatkozása ide

Feladó: ugyfelszolgalat@naih.hu
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Tisztelt Címzett!

Elektronikus üzenete a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság levelező rendszerébe megérkezett.

Megkeresését köszönjük.

NAIH ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

EZ EGY AUTOMATIKUS ÜZENET, KÉRJÜK ERRE A LEVÉLRE NE VÁLASZOLJON!

Hivatkozása ide

Feladó: Takács Sándor

Delivered

Tisztelt [email address]!

A nepszava.hu cikke szerint Kubatov-listát gyártó aktivistát értek tetten Kaposváron (https://nepszava.hu/3053370_kubatov-list... és feljelentést tettek az ügyben. A cikk szerint sikerült lefényképezniük az úgynevezett Kubatov-lista négy oldalát. A vonalkóddal is ellátott lapokon kaposvári szavazók nevei és adatai szerepelnek lakcímmel és telefonszámmal. A nevek mögötti karikákba a kormánypárti aktivistáknak betűkódokat és számokat kellett beikszelniük (a T a támogatókat, az E az elutasítókat, a B a bizonytalanokat jelölte, az N azokat, akiket nem találtak otthon, az R a rossz címeket, a G az egyéb kategóriát, az M a mozgássérülteket, a H az elhunytakat, a K az időközben elköltözötteket).

Vajon hány bizonyíték kell még ahhoz, hogy a független, csak a törvényeknek alárendelt NAIH vizsgálatot indítson az ügyben?

Üdvözlettel:

Takács Sándor

Hivatkozása ide

Feladó: ugyfelszolgalat@naih.hu
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Tisztelt Címzett!

Elektronikus üzenete a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság levelező rendszerébe megérkezett.

Megkeresését köszönjük.

NAIH ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

EZ EGY AUTOMATIKUS ÜZENET, KÉRJÜK ERRE A LEVÉLRE NE VÁLASZOLJON!

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Takács Sándor:
Csak a(z) Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei