Amiház Kft által megnyert közbeszerzési pályázatok

Kovács Ákos küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Közbeszerzési Hatóság részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Kovács Ákos

Tisztelt Közbeszerzési Hatóság!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy az Amiház Kft (Adószám: 22934222-2-41) megalapítása óta milyen jogcímen és milyen értékben nyert közbeszerzéseket.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. augusztus 8.

Üdvözlettel:

Kovács Ákos

Hivatkozása ide

Feladó: Titkárság
Közbeszerzési Hatóság


Attachment 20150812143555 0012.pdf
621K Download View as HTML

Attachment K 3996 20141.pdf
51K Download View as HTML

Attachment K 7356 2014.pdf
52K Download View as HTML


Tisztelt Kovács Ákos Úr!

Csatolt mellékletben küldöm a Közbeszerzési Hatóság főtitkárának levelét és annak mellékleteit.

Tisztelettel:

Dr. Bálint Katalin
titkárságvezető
Közbeszerzési Hatóság

H-1026 Budapest, Riadó utca 5.
[email address]
T:
+36 1-882-8501
F:
+36 1-882-8503

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Kovács Ákos:
Csak a(z) Közbeszerzési Hatóság munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei