Andrássy úti forgalomirányítási problémák

Varga Viktor küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Budapesti Közlekedési Központ Zrt. részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Varga Viktor

Tisztelt Budapesti Közlekedési Központ Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a következő kérdésekre a választ:

1. Várható-e és ha igen mikor, hogy a következőkben felsorolt helyszíneken a problémás közlekedési helyzetek felülvizsgálata módosítása a 41/2003. (VI. 20.) GKM rendelet 5.1 pontjának megfelelő jelzés kép kialakítás, mert adott helyszíneken megtévesztő a jelzéskép.

1. helyszín:
Andrássy út - Vörösmarty utca kereszteződése, északi irányban, középső útpálya
Itt a gyalogos és autós jelzések közül az autós jelzés már rég piros, míg a gyalogos még nem is villog, és az elhelyezése miatt a gépjármű vezető saját zöld jelzésének nézheti a gyalogos jelzést.

2. helyszín:
Andrássy út - Kodály körönd kereszteződése, északi irányban, középső útpálya, a kisföldalatti kijárata mellett.
Itt a gyalogos és autós jelzések közül az autós jelzés már rég piros, míg a gyalogos még nem is villog, és az elhelyezése miatt a gépjármű vezető saját zöld jelzésének nézheti a gyalogos jelzést. Itt további problémának tűnik, hogy az útpálya bal oldalán találhat gépjármű fényjelzők mintha nem teljesen egyszerre váltanának.

2. Várható-e és ha igen mikor, hogy az
Andrássy út - Kodály körönd kereszteződésében, északi irányban, a középső útpálya mellett, a kisföldalatti kijárata fölötti tábla áthelyezésre kerüljön, mert a jelzőlámpa jelzését személygépjárműből a kereszteződéstől számított kb. 10 méterig takarja.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2013. március 19.

Üdvözlettel:

Varga Viktor

Hivatkozása ide

Budapesti Közlekedési Központ Zrt.

Tisztelt Ügyfelünk!

Beadványát köszönettel megkaptuk,melynek feldolgozását megkezdtük.

Szíves tájékoztatásul közöljük, hogy levelére a választ – amennyiben annak
nem információkérés a tartalma – 30 napon belül megküldjük.
Információkérésére a választ haladéktalanul továbbítjuk.

Kérjük szíves türelmét.

Üdvözlettel,

BKK Zrt. Ügyfélszolgálata

Dear Customer,

Thank you for your query. It has been registered.

Please allow 30 days for a response if the content of your query is not a
request for information. Requests for information will be answered
immediately.

We kindly ask for your patience.

Kind regards,

BKK Zrt. Customer Service

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: BKK
Budapesti Közlekedési Központ Zrt.

 

Ügyszám: 0038/0004001/2013 

Varga Viktor

[1][FOI #921 email]

 

 

Tisztelt Varga Viktor Úr!  

 

Köszönettel megkaptuk megkeresését, mellyel kapcsolatban az alábbi
tájékoztatást adjuk.

 

Tájékoztatjuk, hogy az Andrássy út a világörökség része. Az útpálya
kialakításában, megjelenésében fontos szempont volt az esztétikai
igényeknek megfelelő, részben korhű megjelenés is. Elsősorban emiatt arra
törekedtek, hogy a forgalomtechnikai eszközöket meglévő kandeláberekre
helyezzék és ne kerüljenek ki plusz oszlopok. Többek között ezért
nincsenek úgynevezett befüggesztett jelzőlámpák sem a sávok fölött.

 

Az Andrássy út – Vörösmarty utcai csomópontban a Hősök tere felé haladók
számára az útpálya mellett jobb oldalon van elhelyezve a járműjelző és ez
bal oldalon „ismétlő” jelzésként is ki van helyezve. A főpálya és a
szervizút közötti lovaglósétányon „Gyalog –és kerékpárút” van kijelölve. A
gyalogosok és kerékpárosok átkelését kétfogalmú jelzőlámpa szabályozza,
melynek jelzésképébe megjelenik egy gyalogos és kerékpáros maszk is.

 

A Hősök tere felé vezető irányban ebben a csomópontban a kétféle jelző
szabad jelzésének időtartamában valóban van eltérés, de az eltérő
jelzéskép, és a  jelzőlámpa elhelyezése véleményünk szerint egyértelműen
jelzi hogy a lámpa jelzése kire vonatkozik. Mindezek ellenére az esetleges
félreértések elkerülése érdekében a gyalogos-kerékpáros jelzőt a
Vörösmarty csomópontban és a Kodály köröndnél is kismértékben elforgatjuk,
úgy hogy a gyalogosok és kerékpárosok számára még látható maradjon.

 

A Kodály köröndnél a jelzőlámpa láthatósága véleményünk szerint megfelelő,
ezért nem tartjuk szükségesnek a földalatti állomás táblájának
áthelyezését.

 

Kérjük tájékoztatásunk megértő elfogadását.

 

Budapest, 2013. április 4.

                                   

                                                    Tisztelettel:

 

Stieglerné Kassa Edit

Koordinációs és Ügyfélszolgálati Főosztály

Ügyfélszolgálati csoportvezető

 

 

 

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Varga Viktor hozzászólt ()

Az adatigénylésre nagyon korrekt válasz érkezett, köszönöm a BKK-nak a választ.

Link to this

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Varga Viktor:
Csak a(z) Budapesti Közlekedési Központ Zrt. munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

bírság

A(z) Budapesti Közlekedési Központ Zrt. részére Farkas Flóra által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei