Antropológiai hatások vagy természeti jelenségek az M5 autópálya hatásterületén

Szabóné Lengyel Erzsébet küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság részére

Az igénylés részben sikeres volt.

Feladó: Szabóné Lengyel Erzsébet

Delivered

Tisztelt Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az alábbi információkat.

I. FÖLDRENGÉSEKKEL KAPCSOLATBAN

1.) A http://www.georisk.hu/Bulletin/bulletinh... oldalon található információk szerint 1996. május 23-án 3:20 perckor 2,2-es erősségű földrengést észleltek Mórahalom területén a 46.217N, 19.831E GPS koordinátákkal jelölt helyen.
Kérdésem:
- a földrengés okozott-e épületkárokat, vakolatrepedéseket
- ha igen, hány km-es körzetben
- történt-e valamilyen kataszrófavédelmi intézkedés
- ha igen, ez nagyságrendileg mekkora összegbe került?

2.) A http://www.georisk.hu/Bulletin/bulletinh... oldalon található információk szerint 2003. augusztus 17-én 8:27 perckor 1,8-as erősségű földrengést észleltek Ruzsa területén a 46.292N, 19.784E GPS koordinátákkal jelölt helyen.
Kérdésem:
- a földrengés okozott-e épületkárokat, vakolatrepedéseket
- ha igen, hány km-es körzetben
- történt-e valamilyen kataszrófavédelmi intézkedés
- ha igen, ez nagyságrendileg mekkora összegbe került?

3.) A http://www.georisk.hu/Bulletin/bulletinh... oldalon található információk szerint 2004. június 14-én 23:26 perckor 1,5-ös erősségű földrengést észleltek Öttömös területén a 46.251N, 19.633E GPS koordinátákkal jelölt helyen.
Kérdésem:
- a földrengés okozott-e épületkárokat, vakolatrepedéseket
- ha igen, hány km-es körzetben
- történt-e valamilyen kataszrófavédelmi intézkedés
- ha igen, ez nagyságrendileg mekkora összegbe került?

4.) A http://www.georisk.hu/Bulletin/bulletinh... oldalon található információk szerint 2005. június 23-án 6:46 perckor 2,1-es erősségű földrengést észleltek Mórahalom területén a 46.202N, 19.842E GPS koordinátákkal jelölt helyen.
Kérdésem:
- a földrengés okozott-e épületkárokat, vakolatrepedéseket
- ha igen, hány km-es körzetben
- történt-e valamilyen kataszrófavédelmi intézkedés
- ha igen, ez nagyságrendileg mekkora összegbe került?

5.) Van-e a Tisztelt Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságnak tudomása a fentieknél nagyobb erejű földrengésről, mely érintette volna Szatymaz és Zsombó községek közigazgatási területét? Ha igen, történt-e valamilyen kataszrófavédelmi intézkedés, és ez nagyságrendileg mekkora összegbe került?

II. BELVÍZKÉPZŐDÉSSEL KAPCSOLATBAN

2006. márciusára katasztrofális belvízhelyzet alakult ki Szatymaz térségében, az M5 autópálya melletti területeken.

Az eddig begyűjtött adatok szerint bár a megszokottnál több csapadék hullott le a térségben, hasonló, vagy nagyobb csapadékmennyiség sem okozott korábban gondot a térségbeli tanyáknál, sem Szatymaz belterületén. (http://owww.met.hu/eghajlat/visszatekint...

A problémát a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján több tényező együttes hatása okozta, mert az építők:

- a meglévő átereszeket elzárták (https://www.delmagyar.hu/szeged_hirek/be...

- az eleve belvíztározónak kijelölt területeket feltöltötték, a vízelvezetést nem oldották meg (www.ativizig.hu/projektek/ipa/crwt/tanulmany3.pdf - 70-73. oldal)

- a Központi Közlekedési Felügyelet Gy.22-75/2000 sz. Építési engedélyében előrt átereszt a 73. sz. és 74. sz. híd között nem építették ki, mely az engedély megfogalmazása szerint "az elvágott területek vízelvezetésének biztosítása érdekében" lett volna szükséges.

Kérdésem:

1.) Van-e tudomása a Tisztelt Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságnak arról, hogy a 2006-os, Szatymaz és Zsombó külterületét (előbb az autópálya nyugati oldalán, majd a meglévő átereszek megnyitása után a keleti oldalon lévő ingatlanokat) és Szatymaz belterületét elárasztó belvízhez hasonló jelenség előfordult volna azon a területen?

2.) Van-e pontos információja a Tisztelt Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságnak arról, hogy Szatymaz és Zsombó közigazgatási területén mely utak, dűlőutak, és mekkora szakaszon váltak járhatatlanná?

3.) További kérdésem: Szatymaz és Zsombó közigazgatási területén a 2006-ra kialakult rendkívüli belvízhelyzet miatt milyen katasztrófavédelmi intézkedések történtek és ez nagyságrendileg mekkora összegbe került?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. február 7.

Üdvözlettel:

Szabóné Lengyel Erzsébet

Hivatkozása ide

Feladó: Orgoványi Gábor
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság


Attachment Szab n Lengyel Erzs bet adatig nyre v lasz 2 signed 5665750 5 201902251....pdf
216K Download View as HTML


Tisztelt Szabóné Lengyel Erzsébet!

 

Mellékelten továbbítom az Ön részére az antropológiai hatások vagy
természeti jelenségek az M5 autópálya hatásterületén tárgyában a BM
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság részére 2019. február 8-án
benyújtott közérdekűadat megismerési igényére adott választ.

 

Tisztelettel,

 

Orgoványi Gábor

kiemelt főelőadó

BM OKF Hivatal

         20-558

 

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Szabóné Lengyel Erzsébet:
Csak a(z) Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei