Anyakönyvi szakvizsga tananyag

Dombos Tamás küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal részére

Az igénylést elutasította a(z) Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal.

Feladó: Dombos Tamás

Delivered

Tisztelt Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Kormányhivatal által szervezett Anyakönyvi szakvizsgára felkészítő tanfolyam során az anyakönyvi szakvizsgáról szóló 9/2007. (III. 6.) IRM rendelet 2. melléklet 2. pontjának 23., 26., 28., 35-40, 47. pontjában megjelölt szóbeli vizsgatételekhez kapcsolódó jegyzetet, előadásvázlatot, kötelező vagy ajánlott szakirodalmak listáját.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. október 5.

Üdvözlettel:

Dombos Tamás
Háttér Társaság

Hivatkozása ide

Feladó: Krizsán János Norbert
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal


Attachment 300 17 T j koztat s.pdf
47K Download View as HTML


Iktatószám: GYB-07/300-17/2016.                                     Tárgy:
Tájékoztatás közérdekű adatigénylésre vonatkozóan

Ügyintéző:   Krizsán
János                                                 Mellékletek: 1 db

Telefon:      (96)
795-732                                                  Hiv. szám: -

 

 

Dombos Tamás úr

Háttér Társaság

 

SZÉKHELYÉN

 

Tisztelt Dombos Tamás úr!

Mellékelten megküldöm Széles Sándor kormánymegbízott levelét.
Győr, 2016. október 20.
 
Széles Sándor kormánymegbízott nevében és felhatalmazásából tisztelettel:
Dr. Herkner Veronika s.k.
főosztályvezető
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal
Jogi és Koordinációs Főosztály
9021 Győr, Árpád út 32.
96/795-640

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Dombos Tamás:
Csak a(z) Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei