Appsters - MTVA

Erdélyi Katalin küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Erdélyi Katalin

Tisztelt Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az Appsters Kft.-vel 2010.01.01. és 2016.08.01. között kötött szerződéseik listáját, amely tartalmazza a szerződéskötések dátumát, valamint a szerződések összegét és tárgyát is.

Amennyiben ilyen lista nem áll rendelkezésükre, kérem, szíveskedjenek elküldeni részemre az Appsters Kft.-vel 2010.01.01. és 2016.08.01. között kötött valamennyi szerződést minden mellékletükkel együtt.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. augusztus 1.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

Hivatkozása ide

Feladó: MTVA Sajtóosztály
Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap


Attachment image001.png
0K Download

Attachment image002.jpg
1K Download


Tisztelt Erdélyi Katalin!

 

2016. augusztus 1-jén elektronikus úton megküldött adatigénylésével
kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatjuk.

 

Megkeresésében Ön az Appsters Kft.-vel 2010.01.01. és 2016.08.01. között
kötött szerződések olyan listáját kérte megküldeni, amely tartalmazza a
szerződéskötések dátumát, valamint a szerződések összegét és tárgyát is.

 

Adatigénylésében megnevezett gazdasági társasággal a
Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap – az Ön által megjelölt
időszakban – a következő tartalmú, kétoldalú szerződéses kapcsolatokat
létesítette:

 

Szerződés Szerződés tárgya Összeg
aláírásának (nettó, Ft)
időpontja
2012.03.01 Az MTVA Forma 1-es mobil tartalmak technikai 7 500
környezetének kialakítása iPhone-on, iPad-en, 000,00
Androidon és Windows Mobile készülékeken futó
alkalmazásokkal, a szolgáltatáshoz tartozó,
internetes felületen keresztül elérhető
szerkesztőségi rendszerrel
2013.04.25 Az MTVA Forma 1-es mobilalkalmazáshoz kapcsolódó 1 200
karbantartási feladatok ellátása ( szerver oldali 000,00
cms rendszer supportálása, kliens verziókövetés, a
specifikációban szereplő funkciók javítása nem
megfelelő működés esetén
2013.05.06 Az MTVA „A Dal” produkciójához készített 7 500
microsite, valamint mobilalkalmazás fejlesztése, 000,00
illetve a már létező Forma 1-es mobilalkalmazás
funkcionális bővítése az 1. számú melléklet
szerint
2013.07.15 Mobil eszközökről elérhető MTVA tartalmak számára, 24 000
egységes szolgáltatói platform bevezetése 000,00
2014.01.17 "A Dal" produkció elsődleges tartalomkezelő és 2 800
szolgáltató felületének, valamint videó blog 000,00
szolgáltatásának kialakítása csatolt ajánlat
alapján.
2014.04.23 Stratégiajavaslat kidolgozása - Az MTVA internetes 4 500
és mobil tartalom stratégiájának kialakítása 000,00
2014.08.04 MTVA meglévő mobil platform rendszerének 24 300
üzemeltetési feladatainak ellátása, továbbá ezen 000,00
rendszeren alapuló mobil alkalmazások fejlesztési
feladatainak ellátása
2015.04.07 Mobil alkalmazás és weboldal fejlesztés 8 000
8.000.000,- keretösszegig 000,00
2015.04.13 Az MTVA 2015-ös ineternetes stratégiájának 4 500
kidolgozása, javaslat a meglévő szolgáltatások 000,00
egységesítésére, integrációjára, esetlegesen új
interaktív szolgáltatások bevezetésére
2015.05.14 Az MTVA Új tematikus csatornáihoz kapcsolódó mobil 20 000
alkalmazások fejlesztése (Keretszerződésből 000,00
lehívás)
2016.06.30 Az M4 sportcsatornához tartozó mobilalkalmazás 17 600
fejlesztése, az 1. számú mellékletben 000,00
részletezettek szerint
2016.06.30 Web- és mobilalkalmazás hosting és szerver 7 800
frissítés, a szerződés 13. pontjában foglaltak 000,00
szerint

 

 

Kérjük tájékoztatásunk szíves tudomásul vételét és jelen tájékoztatásunk
átvételéről szóló visszajelzését.

 

Tisztelettel,

 

MTVA Sajtóosztály
Tel.: +36 1 759 5066
[1][email address]

1037 Budapest, Kunigunda útja 64.

[2]Description: Description: Description: Description: Description:
G:\DTP1_MTVAarculatLAP\20120706_Logotemplate\MTV_logo_RGB\mtva_kozepeRGB.jpg

 

TV  I  RÁDIÓ  I   HÍR   I    ÚJ MÉDIA

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Erdélyi Katalin:
Csak a(z) Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Appsters - IM

A(z) Igazságügyi Minisztérium részére Erdélyi Katalin által

Appsters - IMM

A(z) Iparművészeti Múzeum részére Erdélyi Katalin által

Appsters - NAK

A(z) Nemzeti Agrárgazdasági Kamara részére Erdélyi Katalin által

Appsters - EBH

A(z) Egyenlő Bánásmód Hatóság részére Erdélyi Katalin által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei