Appsters - NAK

Erdélyi Katalin küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Nemzeti Agrárgazdasági Kamara részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Erdélyi Katalin

Tisztelt Nemzeti Agrárgazdasági Kamara!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az
Appsters Kft.-vel 2010.01.01. és 2016.08.01. között kötött
szerződéseik listáját, amely tartalmazza a szerződéskötések
dátumát, valamint a szerződések összegét és tárgyát is.

Amennyiben ilyen lista nem áll rendelkezésükre, kérem,
szíveskedjenek elküldeni részemre az Appsters Kft.-vel 2010.01.01.
és 2016.08.01. között kötött valamennyi szerződést minden
mellékletükkel együtt.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. augusztus 1.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

Hivatkozása ide

Feladó: info
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara


Attachment image001.jpg
6K Download

Attachment image003.jpg
4K Download


[1]logo
Tisztelt Erdélyi Katalin!

                                                                                                                  

Kérdésére a  Nemzeti Agrárgazdasági Kamara  az alábbi tájékoztatást
nyújtja:

 

Közérdekű adat megismerése iránt 2016. augusztus 1. napján érkezett
igényét az alábbiak szerint teljesítjük.

 

2010.01.01. és 2016.08.01. között az Appsters Kft.-vel kettő szerződést
kötöttünk. A 002138-001/2013. számon nyilvántartásba vett vállalkozási
keretszerződés lehetőséget biztosított arra, hogy további szolgáltatásokat
rendeljünk meg Appsters Kft. részéről nettó 7.500.-Ft+ÁFA óradíj
ellenében. Az egyedi megrendelésekkel Kamaránk 48 munkaóra további
szolgáltatást vett igénybe a keretszerződés megkötését követő 1 éven
belül.

 

Alulra illesztettük a szerződéses adatokat Ön által kért módon tartalmazó
táblázatot.

 

+-------------------------------------------------------------------------------------------+
|szerződés |szerződés |szerződés nettó |szerződés |szerződés száma |keretszerződés |
|típusa |tárgya |díja |megkötésének| |szerinti egyedi|
| | | |dátuma | |megrendelések |
| | | | | |ellenértéke |
|--------------+------------+-----------------+------------+----------------+---------------|
|vállalkozási |Hírportál |7.600.000.-FT+ÁFA|2013.08.07. |002138-001/2013.|360.000.-Ft+Áfa|
|keretszerződés|elkészítése | | | | |
| |és mobil | | | | |
| |alkalmazások| | | | |
| |elkészítése | | | | |
|--------------+------------+-----------------+------------+----------------+---------------|
|vállalkozási |Szakmai |1.050.000.-Ft+ÁFA|2013.10.29. |002138-003/2013.|  |
|keretszerződés|portál | | | | |
| |kialakítása | | | | |
+-------------------------------------------------------------------------------------------+

 

 

Tisztelettel:

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Erdélyi Katalin

Tisztelt NAK!

Köszönöm a választ.

Üdvözlettel:
Erdélyi Katalin

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Erdélyi Katalin:
Csak a(z) Nemzeti Agrárgazdasági Kamara munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Appsters - IMM

A(z) Iparművészeti Múzeum részére Erdélyi Katalin által

Appsters - IM

A(z) Igazságügyi Minisztérium részére Erdélyi Katalin által

Appsters - EBH

A(z) Egyenlő Bánásmód Hatóság részére Erdélyi Katalin által

Appsters - NMF

A(z) Nemzeti Mobilfizetési Zrt. részére Erdélyi Katalin által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei