Appsters - NMF

Erdélyi Katalin küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Nemzeti Mobilfizetési Zrt. részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Erdélyi Katalin

Tisztelt Nemzeti Mobilfizetési Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az
Appsters Kft.-vel 2010.01.01. és 2016.08.01. között kötött
szerződéseik listáját, amely tartalmazza a szerződéskötések
dátumát, valamint a szerződések összegét és tárgyát is.

Amennyiben ilyen lista nem áll rendelkezésükre, kérem,
szíveskedjenek elküldeni részemre az Appsters Kft.-vel 2010.01.01.
és 2016.08.01. között kötött valamennyi szerződést minden
mellékletükkel együtt.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. augusztus 1.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

Hivatkozása ide

Feladó: Dávidházy Gábor - Nemzeti Mobilfizetési Zrt.
Nemzeti Mobilfizetési Zrt.

Tisztelt Levélíró!

Augusztus 8-ig szabadságon vagyok, leveleimhez csak korlátozottan férek
hozzá.

Távollétemben kérném keresse Szvétek Ferenc kollégámat a +36 70 682
2854-es telefonszámon vagy a [email address] email
címen.

Üdvözlettel:

Dávidházy Gábor

 

Dear Sir/Madam,

I am on vacation until 8th August, having limited access to my emails.
During my absence, please contact my colleague Mr.Ferenc Szvétek on the
following number +36 70 682 2854 or via
[email address] email address.

 

Best Regards,

Gabor Davidhazy

 

Hivatkozása ide

Feladó: Nemzeti Mobilfizetési Zrt. - Info Box
Nemzeti Mobilfizetési Zrt.


Attachment valaszlevel.pdf
148K Download View as HTML


Tisztelt Erdélyi Katalin!

Hivatkozással a 2016. augusztus 1. napján [FOI #7239 email] e-mail címről érkezett, közérdekű adat igénylésre a jelen levelünkhöz csatolt dokumentumban ‎adunk választ.

Üdvözlettel,

Nemzeti Mobilfizetési Zrt.

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Erdélyi Katalin

Tisztelt Nemzeti Mobilfizetési Zrt.!

Köszönöm a választ.

Üdvözlettel:
Erdélyi Katalin

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Erdélyi Katalin:
Csak a(z) Nemzeti Mobilfizetési Zrt. munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Appsters - IMM

A(z) Iparművészeti Múzeum részére Erdélyi Katalin által

Appsters - NAK

A(z) Nemzeti Agrárgazdasági Kamara részére Erdélyi Katalin által

Appsters - IM

A(z) Igazságügyi Minisztérium részére Erdélyi Katalin által

Appsters - EBH

A(z) Egyenlő Bánásmód Hatóság részére Erdélyi Katalin által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei