Appsters - SZM

Erdélyi Katalin küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Szépművészeti Múzeum - Budapest részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Erdélyi Katalin

Tisztelt Szépművészeti Múzeum - Budapest!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az
Appsters Kft.-vel 2010.01.01. és 2016.08.01. között kötött
szerződéseik listáját, amely tartalmazza a szerződéskötések
dátumát, valamint a szerződések összegét és tárgyát is.

Amennyiben ilyen lista nem áll rendelkezésükre, kérem,
szíveskedjenek elküldeni részemre az Appsters Kft.-vel 2010.01.01.
és 2016.08.01. között kötött valamennyi szerződést minden
mellékletükkel együtt.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. augusztus 1.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

Hivatkozása ide

Feladó: szm info
Szépművészeti Múzeum - Budapest

Kedves Érdeklődő!

Ez egy automatikus üzenet arról, hogy levele megérkezett a Szépművészeti
Múzeum központi e-mail címére. Köszönjük megkeresését.

A Szépművészeti Múzeum az épület rekonstrukciós munkálatai miatt zárva
tart  és nem látogatható 2015. február 16-ától előre láthatóan 2018.
tavaszáig. A bezárás ideje alatt a Múzeum 50 remekművéből rendezett
kiállítás a Magyar Nemzeti Galériában tekinthető meg Bővebb információ a
kiállításról itt érhető
el: [1]http://mng.hu/allando_kiallitasok/remekm...
Szakmai kérdés esetén levelét azonnal továbbítjuk az illetékes osztály
felé, kérjük szíves türelmét a válasz megküldéséig.
Általános kérdésekben kérjük, látogassa meg honlapunkat itt:
http://www.szepmuveszeti.hu/
Reprodukció kéréséről: http://www.szepmuveszeti.hu/reprodukciok
Adatszolgáltatásról: [2]http://www.szepmuveszeti.hu/adatszolgalt...
A Szépművészeti Múzeum központi telefonszáma: (06-1) 469-7100.
Üdvözlettel,

Szépművészeti Múzeum
Közönségszolgálati Osztály

***

Dear Madam/Sir!

This is an automatic response that your message has been received by the
Museum of Fine Arts, Budapest.

The Museum is closed for renovation of the building and cannot be visited
from 16 February 2015 until the spring of 2018.
During this period a selection from the Museum’s collection is on show in
the Hungarian National Gallery (in Buda Castle) For more information
please, visit:
[4]http://mng.hu/permanent_exhibitions/mast...
Your professional request and question are forwarded to the relevant
department as soon as possible, we kindly ask for your patience to receive
a response.
Meanwhile, please, refer to our
website: [5]http://www.szepmuveszeti.hu/main
For requesting Rights and
Reproductions: [6]http://www.szepmuveszeti.hu/rights_and_r...
Regards,

Visitor Services Department
Museum of Fine Arts, Budapest
[7]Remekművek a Szépművészeti Múzeumból 2017 végéig, [8]Picasso –
Alakváltozások 1895-1972 időszaki kiállítás – 2016. augusztus 28-ig
meghosszabbítva, [9]Baráti Kör kártyával ingyen! Szeretettel várjuk a
[10]Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeumban is.

[11]Masterpieces from the Museum of Fine Arts until the end of 2017,
[12]Picasso – Transfigurations 1895-1972 prolonged until 28 August 2016,
and the [13]Modigliani exhibition until 2 October. Visit the Hungarian
National Gallery for free with the [14]Friends card! You are welcome at he
exhibitions of the [15]Ferenc Hopp Museum of Asiatic Arts as well.

References

Visible links
1. http://mng.hu/allando_kiallitasok/remekm...
2. http://www.szepmuveszeti.hu/adatszolgalt...
3. http://www.szepmuveszeti.hu/kiviteli_sza...
4. http://mng.hu/permanent_exhibitions/mast...
5. http://www.szepmuveszeti.hu/main
6. http://www.szepmuveszeti.hu/rights_and_r...
7. http://mng.hu/allando_kiallitasok/remekm...
8. http://mng.hu/idoszaki_kiallitasok/picas...
9. http://mng.hu/idoszaki_kiallitasok/modig...> Modigliani </a> időszaki kiállítás 2016. október 2-ig a Magyar Nemzeti Galériában. Látogassa a Magyar Nemzeti Galériát <a href=
10. http://hoppmuseum.hu/
11. http://mng.hu/permanent_exhibitions/mast...
12. http://mng.hu/temporary_exhibitions/pica...
13. http://mng.hu/temporary_exhibitions/modi...
14. http://mng.hu/friends_of_the_museum/abou...
15. http://hoppmuseum.hu/

Hivatkozása ide

Feladó: szm info
Szépművészeti Múzeum - Budapest

Tisztelt Adatigénylő!

2016. augusztus 1-jén érkezett adatigénylésével összefüggésben tájékoztatom, hogy a Szépművészeti Múzeum az érintett céggel az alábbi megállapodásokat kötötte:

1.) 2011. - iPad applikáció tervezés és fejlesztés - fizetési kötelezettsége az intézménynek nem volt;
2.) 2012. - mobil applikáció fejlesztés és ehhez kapcsolódó szoftver licensz (2012-2015);
a) fejlesztés és licensz az első évre - 1,8 millió Ft + ÁFA;
b) licensz (2013. október-2015. október között): 1,2 millió Ft + Áfa/év;

Köszönettel,
Szépművészeti Múzeum

Zimányi Erika
közönségszolgálati munkatárs
Szépművészeti Múzeum - Magyar Nemzeti Galéria
Visitor Services
Museum of Fine Arts Budapest - Hungarian National Gallery

________________________________________
Feladó: Erdélyi Katalin <[FOI #7224 email]>
Elküldve: 2016. augusztus 1. 15:01
Címzett: szm info
Tárgy: Közérdekű adat igénylés - Appsters - SZM

Tisztelt Szépművészeti Múzeum - Budapest!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az
Appsters Kft.-vel 2010.01.01. és 2016.08.01. között kötött
szerződéseik listáját, amely tartalmazza a szerződéskötések
dátumát, valamint a szerződések összegét és tárgyát is.

Amennyiben ilyen lista nem áll rendelkezésükre, kérem,
szíveskedjenek elküldeni részemre az Appsters Kft.-vel 2010.01.01.
és 2016.08.01. között kötött valamennyi szerződést minden
mellékletükkel együtt.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. augusztus 1.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

-------------------------------------------------------------------

Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül küldték el. Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen kapcsolódó visszajelzést, kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:
[FOI #7224 email]

Ha a(z) Szépművészeti Múzeum - Budapest nem a(z) [Szépművészeti Múzeum - Budapest request email] címen fogadja a részére benyújtott Közérdekűadat-igényléseket, kérjük, írja ezt meg nekünk:
http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás segítségével kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:
http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a honlapunkra (kimittud.atlatszo.hu) mutató hivatkozást az önök közérdekű adatokat tartalmazó weboldalán!

-------------------------------------------------------------------

Remekművek a Szépművészeti Múzeumból<http://mng.hu/allando_kiallitasok/remekm...> 2017 végéig, Picasso – Alakváltozások 1895-1972<http://mng.hu/idoszaki_kiallitasok/picas...> időszaki kiállítás – 2016. augusztus 28-ig meghosszabbítva, Modigliani<http://mng.hu/idoszaki_kiallitasok/modig...> időszaki kiállítás 2016. október 2-ig a Magyar Nemzeti Galériában. Látogassa a Magyar Nemzeti Galériát Baráti Kör<http://mng.hu/barati_kor/rolunk-121873> kártyával ingyen! Szeretettel várjuk a Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeumban<http://hoppmuseum.hu/> is.

Masterpieces from the Museum of Fine Arts<http://mng.hu/permanent_exhibitions/mast...> until the end of 2017, Picasso – Transfigurations 1895-1972<http://mng.hu/temporary_exhibitions/pica...> prolonged until 28 August 2016, and the Modigliani <http://mng.hu/temporary_exhibitions/modi...> exhibition until 2 October. Visit the Hungarian National Gallery for free with the Friends <http://mng.hu/friends_of_the_museum/abou...> card! You are welcome at he exhibitions of the Ferenc Hopp Museum of Asiatic Arts<”http://hoppmuseum.hu/hopp_ferenc_en/”> as well.

Hivatkozása ide

Feladó: Erdélyi Katalin

Tisztelt Zimányi Erika!

Köszönöm a választ.

Üdvözlettel:
Erdélyi Katalin

Hivatkozása ide

Feladó: szm info
Szépművészeti Múzeum - Budapest

Kedves Érdeklődő!

Ez egy automatikus üzenet arról, hogy levele megérkezett a Szépművészeti
Múzeum központi e-mail címére. Köszönjük megkeresését.

A Szépművészeti Múzeum az épület rekonstrukciós munkálatai miatt zárva
tart  és nem látogatható 2015. február 16-ától előre láthatóan 2018.
tavaszáig. A bezárás ideje alatt a Múzeum 50 remekművéből rendezett
kiállítás a Magyar Nemzeti Galériában tekinthető meg Bővebb információ a
kiállításról itt érhető
el: [1]http://mng.hu/allando_kiallitasok/remekm...
Szakmai kérdés esetén levelét azonnal továbbítjuk az illetékes osztály
felé, kérjük szíves türelmét a válasz megküldéséig.
Általános kérdésekben kérjük, látogassa meg honlapunkat itt:
http://www.szepmuveszeti.hu/
Reprodukció kéréséről: http://www.szepmuveszeti.hu/reprodukciok
Adatszolgáltatásról: [2]http://www.szepmuveszeti.hu/adatszolgalt...
A Szépművészeti Múzeum központi telefonszáma: (06-1) 469-7100.
Üdvözlettel,

Szépművészeti Múzeum
Közönségszolgálati Osztály

***

Dear Madam/Sir!

This is an automatic response that your message has been received by the
Museum of Fine Arts, Budapest.

The Museum is closed for renovation of the building and cannot be visited
from 16 February 2015 until the spring of 2018.
During this period a selection from the Museum’s collection is on show in
the Hungarian National Gallery (in Buda Castle) For more information
please, visit:
[4]http://mng.hu/permanent_exhibitions/mast...
Your professional request and question are forwarded to the relevant
department as soon as possible, we kindly ask for your patience to receive
a response.
Meanwhile, please, refer to our
website: [5]http://www.szepmuveszeti.hu/main
For requesting Rights and
Reproductions: [6]http://www.szepmuveszeti.hu/rights_and_r...
Regards,

Visitor Services Department
Museum of Fine Arts, Budapest
[7]Remekművek a Szépművészeti Múzeumból 2017 végéig, [8]Picasso –
Alakváltozások 1895-1972 időszaki kiállítás – 2016. augusztus 28-ig
meghosszabbítva, [9]Modigliani időszaki kiállítás 2016. október 2-ig a
Magyar Nemzeti Galériában. Látogassa a Magyar Nemzeti Galériát [10]Baráti
Kör kártyával ingyen! Szeretettel várjuk a [11]Hopp Ferenc Ázsiai
Művészeti Múzeumban is.

[12]Masterpieces from the Museum of Fine Arts until the end of 2017,
[13]Picasso – Transfigurations 1895-1972 prolonged until 28 August 2016,
and the [14]Modigliani exhibition until 2 October. Visit the Hungarian
National Gallery for free with the [15]Friends card! You are welcome at he
exhibitions of the [16]Ferenc Hopp Museum of Asiatic Arts as well.

References

Visible links
1. http://mng.hu/allando_kiallitasok/remekm...
2. http://www.szepmuveszeti.hu/adatszolgalt...
3. http://www.szepmuveszeti.hu/kiviteli_sza...
4. http://mng.hu/permanent_exhibitions/mast...
5. http://www.szepmuveszeti.hu/main
6. http://www.szepmuveszeti.hu/rights_and_r...
7. http://mng.hu/allando_kiallitasok/remekm...
8. http://mng.hu/idoszaki_kiallitasok/picas...
9. http://mng.hu/idoszaki_kiallitasok/modig...
10. http://mng.hu/barati_kor/rolunk-121873
11. http://hoppmuseum.hu/
12. http://mng.hu/permanent_exhibitions/mast...
13. http://mng.hu/temporary_exhibitions/pica...
14. http://mng.hu/temporary_exhibitions/modi...
15. http://mng.hu/friends_of_the_museum/abou...
16. file:///tmp/”http:/hoppmuseum.hu/hopp_ferenc_en/”

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Erdélyi Katalin:
Csak a(z) Szépművészeti Múzeum - Budapest munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Nemzeti Kincseink

A(z) Szépművészeti Múzeum - Budapest részére toma által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei