Arany János Tehetséggondozó Program finanszírozása

Igazmondó Alapítvány küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Klebelsberg Intézményfenntartó Központ részére

Az igénylést már régen meg kellett volna válaszolni. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Klebelsberg Intézményfenntartó Központ munkatársainak már ki kellett volna adniuk a kért adatokat. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Klebelsberg Intézményfenntartó Központ munkatársainak már válaszolniuk kellett volna az igénylésre. (részletek). Panaszt nyújthat be a következő időpontig: belső felülvizsgálat kérése .

Feladó: Igazmondó Alapítvány

Tisztelt Klebelsberg Intézményfenntartó Központ!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.
Kérem, szíveskedjenek tájékoztatni arról, hogy

1. A 2015-16-os, illetőleg a 2016-17-es tanévben, milyen összegű forrást biztosított (illetve biztosít) az EMMI az Arany János Tehetséggondozó Program rendelkezésére ?

2. Ez, az Önök fenntartásában álló intézményekre nézve (intézmény szerinti bontásban), mikor és milyen összegben került az Önök rendelkezésére bocsátásra ?

3. A folyósított AJTP programtámogatást, az adott tanítási évek vonatkozásában mikor és milyen részletekben és összegben hívták le az adott intézmények (avagy teljesített a T. Fenntartó az adott intézmények által megvalósításra kerülő/megvalósított programokra) ?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy mind az igényelt adatokat, mind a másolatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre, az [email address] e-mail címre megküldeni.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordításköltségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben az adatigénylésre tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem. Segítő együttműködését előre is köszönöm.
Kelt: 2016. május 27.

Üdvözlettel: Igazmondó Alapítvány

Hivatkozása ide

Feladó: Ügyfélszolgálat (KLIK)
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ


Attachment image001.jpg
18K Download

Attachment image003.jpg
2K Download


Tisztelt Elnöki Kabinet!

Tisztelt Biztonsági Csoport!

 

Ezúton továbbítjuk az Igazmondó Alapítvány " Közérdekű adat igénylés -
Arany János Tehetséggondozó Program finanszírozása" tárgyú megkeresését
szíves áttekintésre és további ügyintézés céljából.

 

Üdvözlettel:

 

[1]Leírás: Leírás: Leírás: D:\kik.jpgÜgyfélszolgálat

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ

Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály

1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46.

Telefon: +36-1-795-1170, +36-1-795-8017

E-mail: [2][Klebelsberg Intézményfenntartó Központ request email]

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Biztonság (KLIK)
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ


Attachment image002.jpg
49K Download

Attachment image004.jpg
2K Download

Attachment KLIK 01 136 2 2016.T j.hossz..pdf
558K Download View as HTML


Igazmondó Alapítvány

 

[email address]

 

 

Tisztelt Adatkérő!

 

Csatoltan továbbítom a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ tájékoztató
levelét.

 

Budapest, 2016. június 10.

 

üdvözlettel:

 

Pölöskei Gáborné Elnök Asszony megbízásából:

 

[1]kliklogoemail3Magda Balázs

biztonsági vezető

 

Biztonsági Csoport

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ

1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46.

 

 

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Igazmondó Alapítvány

Tisztelt Biztonság (KLIK)!

Az adatigénylésre adott, Önök által 2016. június 25-ig meghosszabbított határidő lejárt, a további pereskedések elkerülése érdekében, kérem, szíveskedjenek haladéktalanul eleget tenni törvényi kötelezettségüknek !

Üdvözlettel:

Igazmondó Alapítvány

Hivatkozása ide

Feladó: Séfer Erika dr.
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ


Attachment 136 Igazmond Alap tv ny.pdf
430K Download View as HTML


Tisztelt Adatkérő!

 

Csatoltan továbbítom a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ tájékoztató 
levelét.

 

Üdvözlettel,

dr. Séfer Erika

mb. osztályvezető 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Igazmondó Alapítvány

Tisztelt Séfer Erika dr.!

2016. június 10-én kelt levelükben az adatigénylés határidejének meghosszabbításáról azért intézkedtek, mert az adatigénylés nagyobb terjedelmű és nagy mennyiségű adatra vonatkozott, még Önök szerint is.

Sürgető levelünkre, 2016. július 13-án, a meghosszabbított határidő lejártát követő 18 nappal megküldött válaszlevelük az EMMI által már közölt, összesen 2 db adatot tartalmaz, melynek írásba foglalása az Önök részéről így mindösszesen 47 napot vett igénybe.

Kérdésünk arra irányult, hogy mikor, ki és mire költötte a két adatban szereplő összeget, azonban erre vonatkozóan -úgy tűnik- a 47 nap sem volt elegendő, egyetlen forint vonatkozásában sem.

A nyilvánosságot szerencsére erről már nem kell külön tájékoztatnunk, a kért adatokat azonban peres úton igényeltük.

Üdvözlettel:

Igazmondó Alapítvány

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Igazmondó Alapítvány:
Csak a(z) Klebelsberg Intézményfenntartó Központ munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei