Átgondolatlan egyirányúsítás

Le Marietta küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Le Marietta

Tisztelt Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre,
hogy a 2016. február 24-én, a nyiregyhaza @ jarokelo.hu címről
elküldött "Átgondolatlan egyirányúsítás" tárgyú, a Szőlő utcával
kapcsolatban megtett közérdekű bejelentéssel kapcsolatban milyen
intézkedést tettek?

A bejelentés fotója és szövege elérhető ezen a linken:
https://jarokelo.hu/9506

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. május 3.

Üdvözlettel:

Le Marietta

Hivatkozása ide

Feladó: Le Marietta

Tisztelt Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft.!

Szeretnék érdeklődni, hogy a közérdekűadat-igénylésekre mikor tudnának választ küldeni?

Üdvözlettel:

Le Marietta

Hivatkozása ide

Feladó: marketing
Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft.

Tisztelt Asszonyom!

A NYÍRVV Nonprofit Kft. a Szőlő utca egyirányúsításával kapcsolatban
érkezett lakossági bejelentést mind a jarokelo.hu honlapon, mind pedig az
Ön számára küldött e-mailben korábban megválaszolta. Alább olvasható az Ön
számára elküldött e-mail (vastag, dőlt betűvel kiemeltem a tárgyra
vonatkozó részt), illetve a válasz elérhető a honlapjukon is.

Társaságunkhoz 2016. június 10-én kelt adatigénylést megerősítő e-mailre
válaszként azonban ismételten tájékoztatom, hogy az utca egyirányúsítását
hónapokkal korábban megszüntették munkatársaink, vagyis a problémát
megoldottuk, az "Átgondolatlan egyirányúsítás" tárgyban Társaságunkhoz
eljuttatott adatigénylés okafogyottá vált.

Kérjük válaszunk tudomásul vételét,

tisztelettel:

Szabó Edina

-------- Továbbított üzenet --------

From: 28 2016 <>
X-Mozilla-Status: 1011
X-Mozilla-Status2: 00800000
X-Mozilla-Keys:
From: marketing [1]<[email address]>
Subject: Re: Bejelentés a [2]www.jarokelo.hu oldalról (10846)
To: jarokelo.hu nyiregyhaza [3]<[email address]>,
[4][email address]
References: [5]<[email address]>
Message-ID: [6]<[email address]>
Date: Fri, 6 May 2016 11:19:27 +0200
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:38.0)
Gecko/20100101 Thunderbird/38.7.2
MIME-Version: 1.0
In-Reply-To: [7]<[email address]>
Content-Type: multipart/alternative;
boundary="------------000907040704020705090502"

Tisztelt Asszonyom!

Amennyiben működik még a jarokelok.hu honlap, szeretnék bejelentést tenni
az üzemeltetés elégtelenségével kapcsolatban:

A NYÍRVV Nonprofit Kft.-t érintő tucatnyi bejelentésre küldtem választ
Önöknek az alább megadott linken, illetve hozzászólóként is próbáltam
válaszolni a bejelentésekre, de így sem jelent meg társaságunk reagálása.

Szeretnénk jelezni, hogy társaságunk honlappal, facebook oldallal, zöld
számmal, e-mail címmel, ügyfélszolgálattal és városgondnoki szolgálattal
rendelkezik, valamennyinek az a célja, hogy a városlakók észrevételei,
panaszai, problémái eljussanak hozzánk. A lakosság jól ismeri
elérhetőségeinket, havonta több száz bejelentést kapunk. Ezeket az ügyeket
lelkiismeretesen kezeljük, a bejelentőkkel jellemzően személyesen is
felvesszük a kapcsolatot, hogy közösen keressük a városlakók számára
legmegfelelőbb megoldást. A jarokelok.hu honlap erre nem biztosít
lehetőséget, sajnos a legritkább esetben található utalás a bejelentőre,
illetve elérhetőségére, miközben számos értelmezhetetlen jelzés van,
melyek további információt igényelnének.

Meggyőződésem, hogy a névtelen, érdemi információt nem tartalmazó
bejelentéseket Önöknek kellene kiszűrnie.
Gyakran kapunk olyan megkereséseket is, amelyek nem tartoznak társaságunk
illetékességéhez, a hatáskörök tisztázása ugyancsak előzetes szűrést
igényelne.

A honlapon felvetett problémák egyébként többnyire jól ismertek
munkatársaink számára, melyeket számos más fórumon jeleznek számunkra a
helyiek. Megoldásukat folyamatosan, ütemezetten végezzük, így a közérdekű
adatigénylésre vonatkozó levelükre vonatkozóan jelezzük például, hogy
Nyíregyházán a Szőlő utcán az egyirányúsítás két hónappal ezelőtt
megszűnt. (Próbáltuk ezt is megválaszolni a honlapon, de sajnos ez a
bejegyzés sem látható.)

Társaságunk elkötelezett a nyíregyháziak igényeinek megismerésében,
problémáik megoldásában, ugyanakkor a honlap ezt nem segíti elő. Úgy
vélem, csak egy gondosabb üzemeltetés, szorosabb kétoldalú kapcsolattartás
mellett lehet fenntartani az együttműködést, mert valódi haszna csak ebben
az esetben lehet a nyíregyházi "járókelők" számára.

Kérjük javaslataink megfontolását!
Tisztelettel:

Szabó Edina

marketing/pr menedzser

NYÍRVV

NYÍREGYHÁZI VÁROSÜZEMELTETŐ
ÉS VAGYONKEZELŐ NONPROFIT KFT.

4401 Nyíregyháza, Tüzér u. 2-4.
Telefon: +36 42 548-460/423
Fax: +36 42 xxx-xxx
Mobil: +36 (30) 402-6001
E-mail: [8][email address] / [9][email address]
Internet: [10]www.nyirvv.hu

[11]nyirvv

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. http://www.jarokelo.hu/
3. mailto:[email address]
4. mailto:[email address]
5. mailto:[email address]
6. mailto:[email address]
7. mailto:[email address]
8. mailto:[email address]
9. mailto:[email address]
10. http://www.nyirvv.hu/

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Le Marietta:
Csak a(z) Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei