Átlagkritérium

Csetri Dániel küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Budapesti Corvinus Egyetem részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Csetri Dániel

Tisztelt Budapesti Corvinus Egyetem!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy 2010 óta számszerűen hány hallgatónak kellett a Budapesti Corvinus Egyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzatában rögzített un. átlagkritérium miatt a TVSZ 28. § (5)-ben foglaltak alapján további félévet/féléveket megkezdenie az átlag kijavítását célzó tárgyújrafelvétel érdekében. Emellett kérném Önöktől azt is hogy az adatokban tüntessék fel, hogy ezen hallgatók közül hányan voltak állami ösztöndíjas finanszírozási formában.
Kérem Önöket, hogy az adatokat tanévenkénti, valamint szakonkénti bontásban bocsássák részemre!

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. május 26.

Üdvözlettel:

Csetri Dániel

Hivatkozása ide

Feladó: Adminisztratív Igazgatóság
Budapesti Corvinus Egyetem

Tisztelt Csetri Dániel Úr!

Köszönettel vettük adatszolgáltatásra vonatkozó megkeresését.
Tekintettel arra, hogy az Ön által kért adatok összeállítása és csoportosítása igen bonyolult, több nyilvántartást érintő munka, szíves további türelmét kérjük a feladat elvégzéséhez.

Köszönettel és üdvözlettel,
Bathó Gábor
Adminisztratív Igazgatóság
Budapesti Corvinus Egyetem

Tárgy: Közérdekű adat igénylés - Átlagkritérium
Dátum: Tue, 26 May 2015 17:53:57 -0400
Feladó: Csetri Dániel [1]<[FOI #4785 email]>
Címzett: Közérdekű adat igénylések BCE adatgazdánál
[2]<[BCE request email]>

Tisztelt Budapesti Corvinus Egyetem!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy 2010 óta számszerűen hány hallgatónak kellett a Budapesti Corvinus Egyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzatában rögzített un. átlagkritérium miatt a TVSZ 28. § (5)-ben foglaltak alapján további félévet/féléveket megkezdenie az átlag kijavítását célzó tárgyújrafelvétel érdekében. Emellett kérném Önöktől azt is hogy az adatokban tüntessék fel, hogy ezen hallgatók közül hányan voltak állami ösztöndíjas finanszírozási formában.
Kérem Önöket, hogy az adatokat tanévenkénti, valamint szakonkénti bontásban bocsássák részemre!

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a [3]kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. május 26.

Üdvözlettel:

Csetri Dániel

-------------------------------------------------------------------

Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül küldték el. Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen kapcsolódó visszajelzést, kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:
[4][FOI #4785 email]

Ha a(z) Budapesti Corvinus Egyetem nem a(z) [5][BCE request email] címen fogadja a részére benyújtott Közérdekűadat-igényléseket, kérjük, írja ezt meg nekünk:
[6]http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás segítségével kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:
[7]http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a honlapunkra ([8]kimittud.atlatszo.hu) mutató hivatkozást az önök közérdekű adatokat tartalmazó weboldalán!

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[FOI #4785 email]
2. mailto:[BCE request email]
3. http://kimittud.atlatszo.hu/
4. mailto:[FOI #4785 email]
5. mailto:[BCE request email]
6. http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
7. http://kimittud.atlatszo.hu/help/about
8. http://kimittud.atlatszo.hu/

Hivatkozása ide

Feladó: Bathó Gábor
Budapesti Corvinus Egyetem


Attachment iso 8859 2 tlagkritrium.pdf
202K Download View as HTML


Tisztelt Csetri Úr!

Közérdekű adat megismerése iránti kérelmére az alábbiakról tájékoztatom.
Az ún. átlagkritériumot a Budapesti Corvinus Egyetem két kara, a
Gazdálkodástudományi Kar és a Közgazdaságtudományi Kar  alkalmazta. A két
kart érintően a kérésének megfelelő számadatokat a csatolt táblázat
tartalmazza. Tájékoztatom, hogy magyar állami ösztöndíjas finanszírozási
formában folytatott tanulmányok esetén egy hallgató sem vett igénybe
speciális félévet.

Kérem adatközlésünk szíves tudomásulvételét.

Üdvözlettel,

Dr. Sárközi-Kerezsi Marica, mb. adminisztratív igazgató nevében és
megbízásából 

dr. Bathó Gábor
mb. igazgatóhelyettes
Adminisztratív Igazgatóság
Budapesti Corvinus Egyetem

Tárgy: Közérdekű adat igénylés - Átlagkritérium
Dátum: Tue, 26 May 2015 17:53:57 -0400
Feladó: Csetri Dániel [1]<[FOI #4785 email]>
Címzett: Közérdekű adat igénylések BCE adatgazdánál
[2]<[BCE request email]>

Tisztelt Budapesti Corvinus Egyetem!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy 2010 óta számszerűen hány hallgatónak kellett a Budapesti Corvinus Egyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzatában rögzített un. átlagkritérium miatt a TVSZ 28. § (5)-ben foglaltak alapján további félévet/féléveket megkezdenie az átlag kijavítását célzó tárgyújrafelvétel érdekében. Emellett kérném Önöktől azt is hogy az adatokban tüntessék fel, hogy ezen hallgatók közül hányan voltak állami ösztöndíjas finanszírozási formában.
Kérem Önöket, hogy az adatokat tanévenkénti, valamint szakonkénti bontásban bocsássák részemre!

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a [3]kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. május 26.

Üdvözlettel:

Csetri Dániel

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[FOI #4785 email]
2. mailto:[BCE request email]
3. http://kimittud.atlatszo.hu/

Hivatkozása ide

Feladó: Csetri Dániel

Tisztelt Bathó Gábor!

Köszönöm, hogy megküldte a kért adatokat!

Átolvasva a válaszlevelében írtakat, valamint a csatolt táblázatot némileg zavaros számomra az államilag finanszírozott hallgatók helyzete.
Kérem tájékoztasson arról miként kell értelmezni az adatigénylésre adott válaszában szereplő azon mondatot, hogy "magyar állami ösztöndíjas finanszírozási formában folytatott tanulmányok esetén egy hallgató sem vett igénybe speciális félévet." és a megküldött táblázat "hallgató finanszírozási formája" című oszlopában összesen nyolc esetben szereplő "Államilag támogatott" jelzőt.

Üdvözlettel:

Csetri Dániel

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Csetri Dániel:
Csak a(z) Budapesti Corvinus Egyetem munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Szabályzatok BCE

A(z) Budapesti Corvinus Egyetem részére G. Szabó Dániel által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei