Auchan pályázaton nyert támogatás (4200 EUR) felhasználása

Eva Laszlo küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Dr. Béres József Általános Iskola részére

Az igénylést már régen meg kellett volna válaszolni. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Dr. Béres József Általános Iskola munkatársainak már ki kellett volna adniuk a kért adatokat. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Dr. Béres József Általános Iskola munkatársainak már válaszolniuk kellett volna az igénylésre. (részletek). Panaszt nyújthat be a következő időpontig: belső felülvizsgálat kérése .

Feladó: Eva Laszlo

Delivered

Tisztelt Dr. Béres József Általános Iskola!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

http://drberesjozsefiskola.hu/auchan-pal...

a Dr. Béres József Általános Iskola
Auchan Áruház Együtt az Ifjúságért Alapítványtól nyert 4200 eurós támogatásának felhasználásának részleteit:
többi közt a támogatási összegből
megvásárolt termékek
megrendelt szolgáltatások
listáját, és a termékek/szolgáltatások összegét.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. január 23.

Üdvözlettel:

Eva Laszlo

Hivatkozása ide

Feladó: Eva Laszlo

Delivered

Tisztelt Dr. Béres József Általános Iskola!

Közadat igénylésem határideje mai napon lejár, szíves tájékoztatásukat kérem az adatigénylés állapotáról.

Kelt: 2017. február 7.

Üdvözlettel:

Eva Laszlo

Hivatkozása ide

Feladó: Eva Laszlo

Delivered

Tisztelt Dr. Béres József Általános Iskola!

Közérdekű adatigénylésem határideje tegnap lejárt, kérem szíves tájékoztatásukat az adatigénylés állapotáról.

Tisztelettel:
Eva Laszlo
Bp. 2017.02.08.

Hivatkozása ide

Dr. Béres József Általános Iskola

Tisztelt Eva Laszlo!

A kért dokumentumokat sajnos nem áll módunkban elektronikus formában közzé tenni, de természetesen, egy előre egyeztetett időpontban intézményünkben megtekintheti.

Üdvözlettel

Tóth Katalin
iskolatitkár
Dr. Béres József Általános Iskola
1031 Budapest, Keve u. 41.

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Eva Laszlo

Delivered

Tisztelt Dr. Béres József Általános Iskola!

Kérem sorolják fel azokat a dokumentumokat, amelyeket személyes megjelenés esetén betekintésre biztosítani tudnak.
Kérem sorolják fel azokat a területeket, amelyre az összeget felhasználták, és, hogy ahhoz milyen dokumentumok (pl. beszámoló kapcsolódik).

Üdvözlettel:

Eva Laszlo

Hivatkozása ide

Feladó: Eva Laszlo

Delivered

Tisztelt Dr. Béres József Általános Iskola!

Kérem szíves tájékoztatásukat és a dokumentumok felsorolását, amelyeket személyes megjelenés esetén betekintésre biztosítani tudnak.

Üdvözlettel:

Eva Laszlo

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Eva Laszlo:
Csak a(z) Dr. Béres József Általános Iskola munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 2 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei