Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Virág Tamás, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Aug. 20-i eseményekről készült önkormányzati vizsgálóbizottsági jelentés

Virág Tamás küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Budapest VIII. kerület Józsefváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Ennek az igénylésnek ismeretlen az állapota. We're waiting for Virág Tamás to read a recent response and update the status.

Feladó: Virág Tamás

Tisztelt Budapest VIII. kerület Józsefváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

az Aug. 20-i eseményekről készült önkormányzati vizsgálóbizottsági jelentést

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. szeptember 17.

Üdvözlettel:

Virág Tamás

Hivatkozása ide

Feladó: Galambos Eszter dr.
Budapest VIII. kerület Józsefváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment image001.png
15K Download


Virág Tamás részére

 

Tisztelt Uram!

 

2015. szeptember 17. napján küldött közérdekű adatkérésében a 2015.
augusztus 20-i önkormányzati rendezvényen történtekről készült vizsgálati
jelentés elektronikus másolatának megküldését kéri.

 

Az Info tv. 30. § (2) bekezdése értelmében amennyiben a kért adatot
korábban már elektronikus formában nyilvánosságra hozták, az igény
teljesíthető az adatot tartalmazó nyilvános forrás megjelölésével is.

 

Fentiekre tekintettel tájékoztatom, hogy a vizsgálati jelentést az alábbi
linken érheti el:

 

[1]http://jozsefvaros.hu/dokumentumok/865_v...

 

 

Üdvözlettel

 

          [2]cimer

       dr. Galambos Eszter

               irodavezető

    Budapest Főváros VIII. kerület

  Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal

             Jegyzői Kabinet

                 Jogi Iroda

1082 Budapest, Baross u. 63-67. I. 108.

    tel.: +36-1-459-2100 /540 mellék

     [3][email address]

 

--------------------------------------------------------------------------

Mentsen meg egy fát! Csak akkor nyomtassa ki ezt a levelet, ha feltétlenül
szükséges!

References

Visible links
1. http://jozsefvaros.hu/dokumentumok/865_v...
3. mailto:[email address]

Hivatkozása ide

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Virág Tamás, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Virág Tamás:
Csak a(z) Budapest VIII. kerület Józsefváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei